แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Grand Ex แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Grand Ex แสดงบทความทั้งหมด

28 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อน Grand Ex Chordza

คอร์ด เพื่อน Grand Ex | คอร์ดกีต้าร์ เพื่อน Grand Ex | คอร์ดเพลง เพื่อน Grand Ex | เพลง เพื่อน Grand Ex | เนื้อเพลง เพื่อน Grand Ex
คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อน Grand Ex Chordza


เธอกับฉัน เมื่อวันวาน เป็นเช่นเพื่อน
กลับลางเลือน คำว่าเพื่อน จางหายไป
เหตุได้ชิด เคียงใกล้ จึงมีรักฝังใจ
ไม่ผิดใช่ไหม เพราะรู้ใจกัน ตลอดเวลา
ก่อน เคยเศร้าซึม เงียบเหงา และขืนข่ม
เธอมาประโลม ปลอบโยน ให้สุขอุรา
ไม่เคยทิ้งร้างลา สุขและทุกข์ฟันฝ่า
กาลเวลาล่วงมา แปรเปลี่ยนใจ
เปลี่ยน ความรัก ฉันเพื่อน
กลบลบเลือน หายไป
เกิดความรักขึ้นใหม่  ซึ้งใจทดแทน
( * )คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจสีชมพู Grand Ex Chordza

คอร์ด หัวใจสีชมพู Grand Ex | คอร์ดกีต้าร์ หัวใจสีชมพู Grand Ex | คอร์ดเพลง หัวใจสีชมพู Grand Ex | เพลง หัวใจสีชมพู Grand Ex | เนื้อเพลง หัวใจสีชมพู Grand Ex
คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจสีชมพู Grand Ex Chordza


หลับก็ยังมองเห็นเธออยู่
ตื่นก็ยังมองเห็นเธออยู่ไม่รู้เธอเป็นใคร
เก็บเอามาฝันมาใฝ่เกิดเป็นความคิดยิ่งใหญ่
สุดแสนแรงใจ
ไม่อาจบอกให้ใครรู้ได้
ซ่อนเก็บความรักเรื่อยไปเจ้าเห็นเป็นไง
จงมาหนอเพื่อนใจ
มาช่วยลองคิดดูเจ้าคงไม่เข้าใจ
หากหมั่นได้เห็นเธออีก
ดุจดั่งเหมือนนกมีปีกบินหนีหลีกไป
คงจะต้องเศร้ากันใหญ่
ก็สุดจะคิดฝันใฝ่ถึงเขาต่อไป
ปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้
หมดสิทธิ์ได้คิดฝันใฝ่  ถึงเขาต่อไป
ปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้
หากอยากจะรู้ทำไมว่าเขาเป็นใคร
ใครกันจะช่วยเรา
ไม่มีเลยแม้เงาข้าควรทำฉันท์ใด
อย่าเศร้าโศกหากอดทน
อย่าร้อนรนคิดชอบใคร
หากหัวใจบังเกิดผล
ควรรู้ตนเจ้ายังเด็กไป
ก็เพียงแค่คิดหลอกๆทั้งๆที่คิด ไม่ออก
รักจริงเมื่อไรจะบอกคิดแล้วไม่เห็นเป็นไร
หากหมั่นได้เห็นเธออีกดุจดั่งเหมือนนกมีปีก
บินหนีหลีกไปคงจะต้องเศร้ากันใหญ่
ก็สุดจะคิด ฝันใฝ่ถึงเขา ต่อ ไป
ปล่อยเป็นเช่นนั้น ไม่ได้หากอยากจะรู้ ทำไม
ว่าเขา เป็นใครใครกัน จะช่วยเรา
ไม่มี เลยแม้เงาข้าควร ทำฉันท์ใด
อย่าเศร้าโศก หากอดทน
อย่าร้อนรนคิดชอบใคร
หากหัวใจบังเกิดผล
ควรรู้ตนเจ้ายังเด็กไป
ก็เพียงแค่คิดหลอกๆทั้งๆที่คิดไม่ออก
รักจริงเมื่อไรจะบอกคิดแล้วไม่เห็นเป็นไร
ก็เพียงแค่คิดหลอกๆทั้งๆที่คิดไม่ออก
รักจริงเมื่อไรจะบอก
คิดแล้วไม่เห็นเป็นไร
คิดแล้วไม่เห็นเป็นไร
คิดแล้วไม่เห็นเป็นไรคอร์ด เนื้อเพลง หัวใจมีปีก Grand Ex Chordza

คอร์ด หัวใจมีปีก Grand Ex | คอร์ดกีต้าร์ หัวใจมีปีก Grand Ex | คอร์ดเพลง หัวใจมีปีก Grand Ex | เพลง หัวใจมีปีก Grand Ex | เนื้อเพลง หัวใจมีปีก Grand Ex
คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจมีปีก Grand Ex Chordzaถ้าหัวใจ พี่มีปีกบิน
จะผกผินบินไป หาเธอ
หอบความรัก ท่วมท้น ล้นเอ่อ
ไปมอบให้เธอ
แม้จะอยู่แสนไกล
เมฆสีดำ วับวาวดั่งดิน
จึงถวิล ตราตรึงซึ้งใจ
อยากเชยชิด
นวลน้อง นอนเคียงใกล้
พี่กลัวใคร คว้าเอาไปแนบครอง
ถ้าหัวใจ พี่มีปีกบิน
จะผกผิน บินไป คว้าจอง
โอบกระซิบ แนบเนื้อ ร่วมหอห้อง
รักสองเรา คงสุขนิรันดร์
ถ้าหัวใจ พี่มีปีกบิน
จะผกผิน บินไป หาเธอ
หอบความรัก ท่วมท้น ล้นเอ่อ
ไปมอบให้เธอ
แม้จะอยู่แสนไกล
เมฆสีดำ วับวาวดั่งดิน
จึงถวิล ตราตรึง ซึ้งใจ
อยากเชยชิด
นวลน้อง นอนเคียงใกล้
พี่กลัวใคร คว้าเอาไปแนบครอง
ถ้าหัวใจ พี่มีปีกบิน
จะผกผิน บินไป คว้าจอง
โอบกระซิบ แนบเนื้อ ร่วมหอห้อง
รักสองเรา คงสุขนิรันดร์
รักสองเรา คงสุขนิรันดร
รักสองเรา คงสุขนิรันดร์