แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Fwends แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Fwends แสดงบทความทั้งหมด

14 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Petrichor Fwends Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Petrichor Fwends Chordza
คอร์ด Petrichor Fwends | เนื้อเพลง Petrichor Fwends | Chord Petrichor Fwends

23 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Why Can t You See Fwends Chordza

คอร์ด Why Can t You See Fwends | คอร์ดกีต้าร์ Why Can t You See Fwends | คอร์ดเพลง Why Can t You See Fwends | เพลง Why Can t You See Fwends | เนื้อเพลง Why Can t You See Fwends | Chord Why Can t You See Fwends
คอร์ด เนื้อเพลง Why Can t You See Fwends Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Where Do We Go Fwends Chordza

คอร์ด Where Do We Go Fwends | คอร์ดกีต้าร์ Where Do We Go Fwends | คอร์ดเพลง Where Do We Go Fwends | เพลง Where Do We Go Fwends | เนื้อเพลง Where Do We Go Fwends | Chord Where Do We Go Fwends
คอร์ด เนื้อเพลง Where Do We Go Fwends Chordza

13 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fade Away Fwends Chordza

คอร์ด Fade Away Fwends | คอร์ดกีต้าร์ Fade Away Fwends | คอร์ดเพลง Fade Away Fwends | เพลง Fade Away Fwends | เนื้อเพลง Fade Away Fwends
คอร์ด เนื้อเพลง Fade Away Fwends Chordza


Soothing air from this lonely world In this time my vision's blurred Clock is ticking, my time is up Cause I'm ready to leave and I'm ready to stop Oh my dear you gotta see It's feeling free, So come with me tonight tonight All the songs we sang in past, shivering my heart Remember it till the last, the last the last Fade away Your love is grey Fade away Now I can't stay