แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chris Brown แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chris Brown แสดงบทความทั้งหมด

31 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Go Crazy Chris Brown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Go Crazy Chris Brown Chordza
คอร์ด Go Crazy Chris Brown | เนื้อเพลง Go Crazy Chris Brown | Chord Go Crazy Chris Brown

26 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Back To Love Chris Brown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Back To Love Chris Brown Chordza
คอร์ด Back To Love Chris Brown | เนื้อเพลง Back To Love Chris Brown | Chord Back To Love Chris Brown

22 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง No Air Jordin Sparks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง No Air Jordin Sparks Chordza
คอร์ด No Air Jordin Sparks | เนื้อเพลง No Air Jordin Sparks | Chord No Air Jordin Sparks

19 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง With You Chris Brown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง With You Chris Brown Chordza
คอร์ด With You Chris Brown | เนื้อเพลง With You Chris Brown | Chord With You Chris Brown

13 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Next to You Chris Brown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Next to You Chris Brown Chordza
คอร์ด Next to You Chris Brown | เนื้อเพลง Next to You Chris Brown | Chord Next to You Chris Brown

17 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Questions Chris Brown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Questions Chris Brown Chordza
คอร์ด Questions Chris Brown | เนื้อเพลง Questions Chris Brown | Chord Questions Chris Brown

10 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Grass Ain't Greener Chris Chordza

คอร์ด Grass Ain't Greener Chris | คอร์ดกีต้าร์ Grass Ain't Greener Chris | คอร์ดเพลง Grass Ain't Greener Chris | เพลง Grass Ain't Greener Chris | เนื้อเพลง Grass Ain't Greener Chris | Chord Grass Ain't Greener Chris
คอร์ด เนื้อเพลง Grass Ain't Greener Chris Chordza

11 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Without You Chris Brown Chordza

คอร์ด Without You Chris Brown | คอร์ดกีต้าร์ Without You Chris Brown | คอร์ดเพลง Without You Chris Brown | เพลง Without You Chris Brown | เนื้อเพลง Without You Chris Brown | Chord Without You Chris Brown
คอร์ด เนื้อเพลง Without You Chris Brown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง With You Chris Brown Chordza

คอร์ด With You Chris Brown | คอร์ดกีต้าร์ With You Chris Brown | คอร์ดเพลง With You Chris Brown | เพลง With You Chris Brown | เนื้อเพลง With You Chris Brown | Chord With You Chris Brown
คอร์ด เนื้อเพลง With You Chris Brown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Forever Chris Brown Chordza

คอร์ด Forever Chris Brown | คอร์ดกีต้าร์ Forever Chris Brown | คอร์ดเพลง Forever Chris Brown | เพลง Forever Chris Brown | เนื้อเพลง Forever Chris Brown | Chord Forever Chris Brown
คอร์ด เนื้อเพลง Forever Chris Brown Chordza

29 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Little More Chris Brown Chordza

คอร์ด Little More Chris Brown | คอร์ดกีต้าร์ Little More Chris Brown | คอร์ดเพลง Little More Chris Brown | เพลง Little More Chris Brown | เนื้อเพลง Little More Chris Brown | Chord Little More Chris Brown
คอร์ด เนื้อเพลง Little More Chris Brown Chordza

8 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Zero Chris Brown Chordza

คอร์ด Zero Chris Brown | คอร์ดกีต้าร์ Zero Chris Brown | คอร์ดเพลง Zero Chris Brown | เพลง Zero Chris Brown | เนื้อเพลง Zero Chris Brown | Chord Zero Chris Brown
คอร์ด เนื้อเพลง Zero Chris Brown ChordzaI thought we were great
You took your love back and ran this off track
I count all the days,
'Til you would come back, how stupid was that?

Now you're missing what we used to have
Guess the vodka brought the feeling back
I was caught up in the aftermath
But now, if you really want to know

Ask how many nights I've been thinking of you, zero, zero
Gave a hundred percent but all I got from you, zero, zero
I thought you were the one, then you turned around
Found somebody better, like I never met ya
Ask how many nights I've been thinking of you, zero, zero
(Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero)
That's how many fucks I give,
(Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero)
That's how many fucks I give

Wake up with a dime
Get up to no good better than you could
Go out, free our minds
Like you never would, never understood

Now you're missing what we used to have
You been creeping round my Instagram
I was caught up in the aftermath
But now, if you really wanna know

Ask how many nights I've been thinking of you, zero, zero
Gave a hundred percent but all I got from you, zero, zero
I thought you were the one, then you turned around
Found somebody better, like I never met ya
Ask how many nights I've been thinking of you, zero, zero
(Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero)
That's how many fucks I give,
(Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero)
That's how many fucks I give

Broke back then but a nigga rich now
Got dollars, got euros, got yen, I got pounds
Zeros, zero yeah
Calling me up cause your bank cheque bounced
My new chick one hundred, she got her own
De Niro, zero
You think I'm thinking about your ass?

Ask how many nights I've been thinking of you, zero, zero
Gave a hundred percent but all I got from you, zero, zero
And I thought you were the one, then you turned around
Found somebody better, like I never met ya
Ask how many nights I've been thinking of you, zero, zero
(Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero)
That's how many fucks I give,
(Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero)
That's how many fucks I give