แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Halsey แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Halsey แสดงบทความทั้งหมด

17 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง You should be sad Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You should be sad Halsey Chordza
คอร์ด You should be sad Halsey | เนื้อเพลง You should be sad Halsey | Chord You should be sad Halsey

3 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Without Me Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Without Me Halsey Chordza
คอร์ด Without Me Halsey | เนื้อเพลง Without Me Halsey | Chord Without Me Halsey

5 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Now Or Never Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Now Or Never Halsey Chordza
คอร์ด Now Or Never Halsey | เนื้อเพลง Now Or Never Halsey | Chord Now Or Never Halsey

25 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Eyes Closed Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eyes Closed Halsey Chordza
คอร์ด Eyes Closed Halsey | เนื้อเพลง Eyes Closed Halsey | Chord Eyes Closed Halsey

คอร์ด เนื้อเพลง Devil In Me Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Devil In Me Halsey Chordza
คอร์ด Devil In Me Halsey | เนื้อเพลง Devil In Me Halsey | Chord Devil In Me Halsey

คอร์ด เนื้อเพลง Castle Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Castle Halsey Chordza
คอร์ด Castle Halsey | เนื้อเพลง Castle Halsey | Chord Castle Halsey

7 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Bad At Love Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bad At Love Halsey Chordza
คอร์ด Bad At Love Halsey | เนื้อเพลง Bad At Love Halsey | Chord Bad At Love Halsey

25 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Sorry Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sorry Halsey Chordza
คอร์ด Sorry Halsey | เนื้อเพลง Sorry Halsey | Chord Sorry Halsey

11 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง New Americana Halsey Chordza

คอร์ด New Americana Halsey | คอร์ดกีต้าร์ New Americana Halsey | คอร์ดเพลง New Americana Halsey | เพลง New Americana Halsey | เนื้อเพลง New Americana Halsey | Chord New Americana Halsey
คอร์ด เนื้อเพลง New Americana Halsey Chordza

8 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง New Americana Halsey Chordza

คอร์ด New Americana Halsey | คอร์ดกีต้าร์ New Americana Halsey | คอร์ดเพลง New Americana Halsey | เพลง New Americana Halsey | เนื้อเพลง New Americana Halsey | Chord New Americana Halsey
คอร์ด เนื้อเพลง New Americana Halsey Chordza

31 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hold Me Down Halsey Chordza

คอร์ด Hold Me Down Halsey | คอร์ดกีต้าร์ Hold Me Down Halsey | คอร์ดเพลง Hold Me Down Halsey | เพลง Hold Me Down Halsey | เนื้อเพลง Hold Me Down Halsey | Chord Hold Me Down Halsey
คอร์ด เนื้อเพลง Hold Me Down Halsey Chordza

My demons are begging me to open up my mouth I need them mechanically make the words come out They fight me, vigorous and angry, watch them pounce Ignite me, licking up the flames they bring about I sold my soul to a three-piece And he told me I was holy He's got me down on both knees But it's the devil that's tryna Hold me down, hold me down Sneaking out the back door, Make no sound Knock me out, knock me out Saying that I want more, this is what I live for Hold me down, hold me down Throw me in the deep end, watch me drown Knock me out, knock me out Saying that I want more, this is what I live for Selfish, taking what I want and call it mine I'm helpless, clinging to a little bit of spine They rush me, telling me I'm running out of time They shush me, walking me across a fragile line I sold my soul to a three-piece And he told me I was holy He's got me down on both knees But it's the devil that's tryna Hold me down, hold me down Sneaking out the back door, Make no sound Knock me out, knock me out Saying that I want more, this is what I live for Hold me down, hold me down Throw me in the deep end, watch me drown Knock me out, knock me out Saying that I want more, this is what I live for Hold me down now Hold me down now Hold me down I sold my soul to a three-piece And he told me I was holy He's got me down on both knees But it's the devil that's tryna Hold me down, hold me down Sneaking out the back door, Make no sound Knock me out, knock me out Saying that I want more, this is what I live for Hold me down, hold me down Throw me in the deep end, watch me drown Knock me out, knock me out Saying that I want more, this is what I live for