แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลีโอ พุฒ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลีโอ พุฒ แสดงบทความทั้งหมด

28 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เธอมีจริงหรือเปล่า ลีโอ พุฒ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอมีจริงหรือเปล่า ลีโอ พุฒ Chordza
คอร์ด เธอมีจริงหรือเปล่า ลีโอ พุฒ | เนื้อเพลง เธอมีจริงหรือเปล่า ลีโอ พุฒ | Chord เธอมีจริงหรือเปล่า ลีโอ พุฒ

คอร์ด เนื้อเพลง บอกรัก ลีโอ พุฒ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บอกรัก ลีโอ พุฒ Chordza
คอร์ด บอกรัก ลีโอ พุฒ | เนื้อเพลง บอกรัก ลีโอ พุฒ | Chord บอกรัก ลีโอ พุฒ

28 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อยากลองของ ลีโอ พุฒ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากลองของ ลีโอ พุฒ Chordza
คอร์ด อยากลองของ ลีโอ พุฒ | เนื้อเพลง อยากลองของ ลีโอ พุฒ | Chord อยากลองของ ลีโอ พุฒ

19 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไหน ลีโอ พุฒ Chordza

คอร์ด ไหน ลีโอ พุฒ | คอร์ดกีต้าร์ ไหน ลีโอ พุฒ | คอร์ดเพลง ไหน ลีโอ พุฒ | เพลง ไหน ลีโอ พุฒ | เนื้อเพลง ไหน ลีโอ พุฒ | Chord ไหน ลีโอ พุฒ
คอร์ด เนื้อเพลง ไหน ลีโอ พุฒ Chordza

21 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หลับฝัน ลีโอ พุฒ Chordza

คอร์ด หลับฝัน ลีโอ พุฒ | คอร์ดกีต้าร์ หลับฝัน ลีโอ พุฒ | คอร์ดเพลง หลับฝัน ลีโอ พุฒ | เพลง หลับฝัน ลีโอ พุฒ | เนื้อเพลง หลับฝัน ลีโอ พุฒ | Chord หลับฝัน ลีโอ พุฒ
คอร์ด เนื้อเพลง หลับฝัน ลีโอ พุฒ Chordza

หากแค่มองจะเห็นใคร…. อยู่ข้างดวงใจของเธอ….

อยากเข้าไปแต่ก็ไร้ทาง…. แต่หวังจะคอย…เสมอ

* ฉันคงต้องรอจนกว่า…. เธอจะฝันเมื่อหลับตาทุกค่ำคืน….

เมื่อเธออยู่ไกลสุดฟ้าเรื่องราวอาจจริงในนั้น… ในฝัน……
คืนนั้นคงจะสวยพราว….แผ่นฟ้ามีดาวพร่างพราย….

และ (หลับ) ฉันคงไม่หนาวกาย…. ก็เพราะมีเธอข้างเคียง…….

ฉันคงต้องรอจนกว่า…. เธอจะฝันเมื่อหลับตาทุกค่ำคืน….

เมื่อเธออยู่ไกลสุดฟ้าเรื่องราวอาจจริงในนั้น… ในฝัน……..

** คงจะมีซักวันที่เธออาจต้องการ….ฉันจะรอที่ตรงข้างประตูหัวใจ….

เพียงเธอยอม หันมามองคงอยู่ไม่ไกล…. ฉันจะมีแค่เพียงเธออยู่จนนิรันดร์………
ซ้ำ (*,**,**)
21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ Chordza

คอร์ด สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | คอร์ดเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | เพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | เนื้อเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | Chord สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ Chordzaนาทีที่เธอเดินไปจากฉัน ฉันถามตัวเองว่าฉัน จะเหลืออะไรเมื่อเธอไป กับสิ่งต่าง ๆ ที่เคยซึ้งใจ และแล้วมันคงหมดไป จากนี้คงเป็นได้แค่ฝัน เมื่อใจเธอนั้น ไม่มีเหลือความผูกพัน และไม่มีวันจะเหมือนเดิม ไม่มีแล้ว แววตาคู่นั้นที่คอยห่วงใย แม้เสียงที่เคยปลอบใจเมื่ออ่อนล้า ไม่มีมือที่คอยสัมผัส ให้กำลังใจคืนมา จากวันนี้คงมีเหลือแต่ ความเหงา นาที่ที่อยู่คนเดียวตรงนี้ ฉันเหลือแค่ความผูกพัน ที่ย้ำให้จำให้ฝังใจ กับสิ่งต่าง ๆ ที่เคยซึ้งใจ ฉันขอจำมันเก็บไว้ หล่อเลี้ยงหัวใจที่อ้างว้าง เมื่อใจเธอนั้น ไม่มีเหลือความผูกพัน และไม่มีวันจะเหมือนเดิม ไม่มีแล้ว แววตาคู่นั้นที่คอยห่วงใย แม้เสียงที่เคยปลอบใจเมื่ออ่อนล้า ไม่มีมือที่คอยสัมผัส ให้กำลังใจคืนมา จากวันนี้คงมีเหลือแต่ ความเหงา เมื่อใจเธอนั้น ไม่มีเหลือความผูกพัน และไม่มีวันจะเหมือนเดิม ไม่มีแล้ว แววตาคู่นั้นที่คอยห่วงใย แม้เสียงที่เคยปลอบใจเมื่ออ่อนล้า ไม่มีมือที่คอยสัมผัส ให้กำลังใจคืนมา และชีวิต ที่ยังเหลืออยู่ คงมีแต่ความว่างเปล่า เท่านั้น


20 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ Chordza

คอร์ด สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | คอร์ดเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | เพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | เนื้อเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ | Chord สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ ลีโอ พุฒ Chordzaนาทีที่เธอเดินไปจากฉัน ฉันถามตัวเองว่าฉัน จะเหลืออะไรเมื่อเธอไป กับสิ่งต่าง ๆ ที่เคยซึ้งใจ และแล้วมันคงหมดไป จากนี้คงเป็นได้แค่ฝัน เมื่อใจเธอนั้น ไม่มีเหลือความผูกพัน และไม่มีวันจะเหมือนเดิม ไม่มีแล้ว แววตาคู่นั้นที่คอยห่วงใย แม้เสียงที่เคยปลอบใจเมื่ออ่อนล้า ไม่มีมือที่คอยสัมผัส ให้กำลังใจคืนมา จากวันนี้คงมีเหลือแต่ ความเหงา นาที่ที่อยู่คนเดียวตรงนี้ ฉันเหลือแค่ความผูกพัน ที่ย้ำให้จำให้ฝังใจ กับสิ่งต่าง ๆ ที่เคยซึ้งใจ ฉันขอจำมันเก็บไว้ หล่อเลี้ยงหัวใจที่อ้างว้าง เมื่อใจเธอนั้น ไม่มีเหลือความผูกพัน และไม่มีวันจะเหมือนเดิม ไม่มีแล้ว แววตาคู่นั้นที่คอยห่วงใย แม้เสียงที่เคยปลอบใจเมื่ออ่อนล้า ไม่มีมือที่คอยสัมผัส ให้กำลังใจคืนมา จากวันนี้คงมีเหลือแต่ ความเหงา เมื่อใจเธอนั้น ไม่มีเหลือความผูกพัน และไม่มีวันจะเหมือนเดิม ไม่มีแล้ว แววตาคู่นั้นที่คอยห่วงใย แม้เสียงที่เคยปลอบใจเมื่ออ่อนล้า ไม่มีมือที่คอยสัมผัส ให้กำลังใจคืนมา และชีวิต ที่ยังเหลืออยู่ คงมีแต่ความว่างเปล่า เท่านั้น