แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิด ไฮเปอร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิด ไฮเปอร์ แสดงบทความทั้งหมด

12 มีนาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง ใจละเมอ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจละเมอ วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด ใจละเมอ วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ใจละเมอ วิด ไฮเปอร์ | Chord ใจละเมอ วิด ไฮเปอร์

13 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง มาทีหลังหวังแต่ง วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มาทีหลังหวังแต่ง วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด มาทีหลังหวังแต่ง วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง มาทีหลังหวังแต่ง วิด ไฮเปอร์ | Chord มาทีหลังหวังแต่ง วิด ไฮเปอร์

คอร์ด เนื้อเพลง มารักทำไมตอนนี้ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มารักทำไมตอนนี้ วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด มารักทำไมตอนนี้ วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง มารักทำไมตอนนี้ วิด ไฮเปอร์ | Chord มารักทำไมตอนนี้ วิด ไฮเปอร์

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมตั้งแต่หน้าประตู วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมตั้งแต่หน้าประตู วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด ยอมตั้งแต่หน้าประตู วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ยอมตั้งแต่หน้าประตู วิด ไฮเปอร์ | Chord ยอมตั้งแต่หน้าประตู วิด ไฮเปอร์

21 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รักฉันเลิกกันดีกว่า วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักฉันเลิกกันดีกว่า วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด รักฉันเลิกกันดีกว่า วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง รักฉันเลิกกันดีกว่า วิด ไฮเปอร์ | Chord รักฉันเลิกกันดีกว่า วิด ไฮเปอร์

8 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รามา วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รามา วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด รามา วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง รามา วิด ไฮเปอร์ | Chord รามา วิด ไฮเปอร์

30 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ขอดีดีพี่ก็ให้ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอดีดีพี่ก็ให้ วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด ขอดีดีพี่ก็ให้ วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ขอดีดีพี่ก็ให้ วิด ไฮเปอร์ | Chord ขอดีดีพี่ก็ให้ วิด ไฮเปอร์

3 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ | Chord ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์

คอร์ด เนื้อเพลง ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์ | Chord ดึกแล้ว วิด ไฮเปอร์

14 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์ | Chord แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์

9 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์ Chordza
คอร์ด นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์ | Chord นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์

13 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ | เพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ | Chord ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ | เพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ | Chord เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ Chordza

30 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | เพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | Chord ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด HI5 วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ HI5 วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ | เพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ | Chord HI5 วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ Chordza

21 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | เพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | Chord กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ Chordza

6 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด พระรอง วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ พระรอง วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ | เพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ | Chord พระรอง วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ Chordza

18 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ | เพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ | Chord รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ Chordza

16 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ | เพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ Chordzaเข้าใจว่าเธออยากคุยกับฉัน
ดีใจที่เธอนั้นคิดถึงกัน
แต่ฉันว่าเราตกลงกันแล้ว
ว่าเราคิดถึงและคุยกันได้แค่ไหน
ช่วงเวลาไหนที่เราพูดคุยกัน
ช่วยเวลาไหนที่เราห้ามคุยกัน
เธอบอกฉันว่าเธอเข้าใจ
ว่าฐานะเราเป็นแบบไหน
แต่ทำไมเธอจึงได้โทรมาหา
อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ บอกตั้งกี่หน
ตัวจริงอีกคนของฉันเขาจะสงสัย
อย่าเพิ่งโทรมาได้ไหม
ให้ผ่านช่วงอันตรายนี้ไป
แล้วค่อยโทรมาหนำใจ
พูดคุยให้สายนั้นไหม้ก็ได้เลยเธอ
เข้าใจว่าเราตกลงกันแล้ว
สงสัยทำไมยังโทรหากัน
หรือเธอจะเจตนาแบบนั้น
ให้ฉันนั้นต้องเดือดร้อนต้องการใช่ไหม
ช่วงเวลาไหนที่เราพูดคุยกัน
ช่วยเวลาไหนที่เราห้ามคุยกัน
เธอบอกฉันว่าเธอเข้าใจ
ว่าฐานะเราเป็นแบบไหน
แต่ทำไมเธอจึงได้โทรมาหา
อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ บอกตั้งกี่หน
ตัวจริงอีกคนของฉันเขาจะสงสัย
อย่าเพิ่งโทรมาได้ไหม
ให้ผ่านช่วงอันตรายนี้ไป
แล้วค่อยโทรมาหนำใจ
พูดคุยให้สายนั้นไหม้ก็ได้เลยเธอ
อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ บอกตั้งกี่หน
ตัวจริงอีกคนของฉันเขาจะสงสัย
อย่าเพิ่งโทรมาได้ไหม
ให้ผ่านช่วงอันตรายนี้ไป
แล้วค่อยโทรมาหนำใจ
พูดคุยให้สายนั้นไหม้ก็ได้เลยเธอ
แล้วค่อยโทรมาหนำใจ
พูดคุยให้สายนั้นไหม้ก็ได้เลยเธอ
13 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ | เพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ Chordzaเธอเคยเปลี่ยนบทบาทความรักของสองเรา
มอบบทให้ฉันพระเอกคนเดียวที่เธอรักหมดใจ
แล้ววันหนึ่งเธอบอกว่าเธอ มีรักใหม่
เธอให้เขาไปปล่อยใจยอมให้หมดทั้งตัว
และบอกว่านับจากนี้ไม่ต้องมาวุ่นวาย
ฉันเหมือนตัวอันตรายกลัวทำให้เขาลำบากใจ
ได้บทมาในวันนี้ ต่างจากเดิมไปทั้งสิ้นดี
ได้เป็นคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการ
ไม่ได้เป็นแม้แต่บทพระรอง
เมื่อเธอรับคนใหม่เขามามาสวมรอย
แทนที่เข้ามาเพื่อเป็นพระเอกของหัวใจ
ต้องถูกเธอพลิกบทบาทที่เป็น
ดังผู้ร้ายที่เธอเกลียดชังมากมาย
ผู้ร้ายคนใหม่ที่หัวใจมันยังรักเธอ
ไม่ให้เป็นที่หนึ่งคงยังให้สาใจ
ผลักไสไล่ฉันไปอยู่ในจุดที่ตรงข้ามจากเดิม
และคงเป็นที่ลีลาของเขาประทับใจ
เข้าถึงทรวงในเธอเบื่อคนเคยที่ค้างปี
และบอกว่านับจากนี้ไม่ต้องมาวุ่นวาย
ฉันเหมือนตัวอันตรายกลัวทำให้เขาลำบากใจ
ได้บทมาในวันนี้ ต่างจากเดิมไปทั้งสิ้นดี
ได้เป็นคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการ
ไม่ได้เป็นแม้แต่บทพระรอง
เมื่อเธอรับคนใหม่เขามามาสวมรอย
แทนที่เข้ามาเพื่อเป็นพระเอกของหัวใจ
ต้องถูกเธอพลิกบทบาทที่เป็น
ดังผู้ร้ายที่เธอเกลียดชังมากมาย
ผู้ร้ายคนใหม่ที่หัวใจมันยังรักเธอ
และบอกว่านับจากนี้ไม่ต้องมาวุ่นวาย
ฉันเหมือนตัวอันตรายกลัวทำให้เขาลำบากใจ
ได้บทมาในวันนี้ ต่างจากเดิมไปทั้งสิ้นดี
ได้เป็นคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการ
ไม่ได้เป็นแม้แต่บทพระรอง
เมื่อเธอรับคนใหม่เขามามาสวมรอย
แทนที่เข้ามาเพื่อเป็นพระเอกของหัวใจ
ต้องถูกเธอพลิกบทบาทที่เป็น
ดังผู้ร้ายที่เธอเกลียดชังมากมาย
ผู้ร้ายคนใหม่ที่หัวใจมันยังรักเธอ