แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hamilton Joe Frank แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hamilton Joe Frank แสดงบทความทั้งหมด

14 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank Chordza

คอร์ด Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank | คอร์ดกีต้าร์ Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank | คอร์ดเพลง Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank | เพลง Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank | เนื้อเพลง Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank | Chord Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank
คอร์ด เนื้อเพลง Fallin ‘ In Love Hamilton Joe Frank Chordza

* Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in
love again
I could never see what fate had meant for me And then, you came and made my dreams
match reality Maybe you can see all the things you've been to me But my simple fate is at

the gate and girl, you've got the key

( * )
It seems like yesterday you and I first loved this way But now, I know how love can grow
with each and every day As we lay at midnight's hour and feel love's hidden power
So strong and bold as life unfolds its mystery to me
( * )
You and me for eternity In love, we'll always be Young and free and that should be The way
it's gotta be
( * / * / * )
13 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank Chordza

คอร์ด Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank | คอร์ดกีต้าร์ Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank | คอร์ดเพลง Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank | เพลง Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank | เนื้อเพลง Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank | Chord Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank
คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Pull Your Love Hamilton Joe Frank Chordza

* Don't pull your love out on me, baby If you do then I think that maybe I'll just lay me
down and cry for a hundred years Don't pull your love out on me, honey Take my heart,
my soul, my money But don't leave me drownin' in my tears
You say you're gonna leave Gonna take that big white bird Gonna fly right out of here
Without a single word Don't you know you'll break my heart When I watch you close that
door? 'Cause I know I won't see you anymore


( * )
Haven't I been good to you? What about that brand new ring? Doesn't that mean love to
you? Doesn't that mean anything? If I threw away my pride And I got down on my knees
Would you make me beg you, "pretty please?"

( * )
There's so much I wanna do I've got love enough for two But I'll never use it, girl, if I don't
have you

( * / * )