แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แช่ม แช่มรัมย์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แช่ม แช่มรัมย์ แสดงบทความทั้งหมด

1 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนสวยใจดำ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนสวยใจดำ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด คนสวยใจดำ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง คนสวยใจดำ แช่ม แช่มรัมย์ | Chord คนสวยใจดำ แช่ม แช่มรัมย์

3 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง โปรดเถิดดวงใจ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โปรดเถิดดวงใจ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด โปรดเถิดดวงใจ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง โปรดเถิดดวงใจ แช่ม แช่มรัมย์ | Chord โปรดเถิดดวงใจ แช่ม แช่มรัมย์

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มแป้น แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มแป้น แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด ยิ้มแป้น แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง ยิ้มแป้น แช่ม แช่มรัมย์ | Chord ยิ้มแป้น แช่ม แช่มรัมย์

คอร์ด เนื้อเพลง นางฟ้าเปื้อนฝุ่น แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นางฟ้าเปื้อนฝุ่น แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด นางฟ้าเปื้อนฝุ่น แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง นางฟ้าเปื้อนฝุ่น แช่ม แช่มรัมย์ | Chord นางฟ้าเปื้อนฝุ่น แช่ม แช่มรัมย์

13 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ซื้อทุกเลข(ยกเว้นเลขที่ออก) แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซื้อทุกเลข(ยกเว้นเลขที่ออก) แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด ซื้อทุกเลข(ยกเว้นเลขที่ออก) แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง ซื้อทุกเลข(ยกเว้นเลขที่ออก) แช่ม แช่มรัมย์ | Chord ซื้อทุกเลข(ยกเว้นเลขที่ออก) แช่ม แช่มรัมย์

7 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เธออยู่ที่ไหนหนอ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธออยู่ที่ไหนหนอ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด เธออยู่ที่ไหนหนอ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง เธออยู่ที่ไหนหนอ แช่ม แช่มรัมย์ | Chord เธออยู่ที่ไหนหนอ แช่ม แช่มรัมย์

14 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ทาสรัก แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทาสรัก แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด ทาสรัก แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง ทาสรัก แช่ม แช่มรัมย์ | Chord ทาสรัก แช่ม แช่มรัมย์

13 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์ | Chord ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์

คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย แช่ม แช่มรัมย์ Chordza
คอร์ด กลิ่นโคลนสาบควาย แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย แช่ม แช่มรัมย์ | Chord กลิ่นโคลนสาบควาย แช่ม แช่มรัมย์

9 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์ | Chord อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง อีก 5 นาทีเลิก แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์ | Chord ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง ข่าวดีใช่ไหม แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์ | Chord กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง กิจกรรมก่อนนอน แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์ | Chord กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง กลับไปเถอะน้อง แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

22 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์ | Chord สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง สวยแล้วก็ไป แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์ | Chord ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง ขอเป็นลมแป๊บ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

2 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ | Chord กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

13 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์ Chordzaแฟนเขานี่หว่า นึกว่าไม่ใช่แฟนใคร
น่ารักสวยคมบาดใจ ทำไม ทำไม มาเจอตอนนี้
ตอนเธอยังโสด ตาฉันคงหมดไฟแบตเตอรี่
ถึงหาไม่เจอซักที พบกันวันนี้ ได้แต่เสียดาย
เธอเขาควงคู่ ดูดูแล้วก็งั้นๆ ถ้าเปลี่ยนจากเขาเป็นฉัน
คงจะเข้ากันกว่าเป็นไหนๆ ลองฝันคร่าวๆ
ถ้าแม้ว่าเราคู่กันวันใด ฉันคงไม่ต้องเหงาใจ
ส่วนเธอก็ได้ เปลี่ยนสไตล์แฟน
แอบมองแฟนเขา ก็รักนี่หว่า
ชอบซึ่งๆหน้า สบตาเน้นๆ แน่นๆ
ไม่เคยคิดแย่ง แฟนใครมาเดินควงแขน
แค่ใจฝันอยากมีแฟน แบบเธอเหมือนเขาคนนั้น
แฟนเขานี่หว่า รู้ตัวก็สายซะแล้ว
ทำได้แค่เพียงต่อแถว ขบวนการแห้วหากินกับฝัน
แฟนใครก็ช่าง มีบางคนตั้งใจชอบแล้วกัน
ได้อกหักไปวันๆ รักแฟนชาวบ้านก็แค่นี้เอง
แอบมองแฟนเขา ก็รักนี่หว่า
ชอบซึ่งๆหน้า สบตาเน้นๆ แน่นๆ
ไม่เคยคิดแย่ง แฟนใครมาเดินควงแขน
แค่ใจฝันอยากมีแฟน แบบเธอเหมือนเขาคนนั้น
แฟนเขานี่หว่า รู้ตัวก็สายซะแล้ว
ทำได้แค่เพียงต่อแถว ขบวนการแห้วหากินกับฝัน
แฟนใครก็ช่าง มีบางคนตั้งใจชอบแล้วกัน
ได้อกหักไปวันๆ รักแฟนชาวบ้านก็แค่นี้เอง
คอร์ด เนื้อเพลง ส่งข่าวถึงฟ้า แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด ส่งข่าวถึงฟ้า แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ ส่งข่าวถึงฟ้า แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง ส่งข่าวถึงฟ้า แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง ส่งข่าวถึงฟ้า แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง ส่งข่าวถึงฟ้า แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง ส่งข่าวถึงฟ้า แช่ม แช่มรัมย์ Chordzaอยากเขียนจดหมาย
แล้วส่งขึ้นไปบนฟ้า
จ่าหน้าถึงเทวดา
ขอถามปัญหาที่สุดคาใจ
ว่ากับคนจน
วาสนามันหล่นไปไหน
จึงต้องดิ้นรนแทบตาย
คำว่าสบายไม่เคยได้เจอ
จากเช้ายันค่ำ
เบื่อรบกับความขัดสน
เบื่อโหนรถเมล์เต็มทน
ค่าบ้านค้างจนเขาด่าเสมอ
กับข้าวอย่างดี
ไข่ต้มทั้งปีที่ต้องเจอ
โปรดตอบคำทีเหอะ
ทำไมต้องเจอแต่คำว่าจน
กราบขอโทษ
นางฟ้าโสดโสดหน่ะมีมั้ย
หากไม่แล้งน้ำใจ
ส่งลงมาให้ผมสักคน
ท่านรู้หรือเปล่า
ทุกวันผมเหงาเหลือทน
อนิจจาคนจน
ได้แต่นั่งทนมองฟ้า
ทนจนทนเหงา
บอกกับใครเขาไม่ได้
จึงต้องตะโกนระบาย
ขอความเห็นใจท่านเทวดา
อยากมีสักคน
ที่เขามีใจเมตตา
ไม่รวยไม่สวยไม่ว่า
อายุอย่าเกินหลักห้าแล้วกัน
กราบขอโทษ
นางฟ้าโสดโสดหน่ะมีมั้ย
หากไม่แล้งน้ำใจ
ส่งลงมาให้ผมสักคน
ท่านรู้หรือเปล่า
ทุกวันผมเหงาเหลือทน
อนิจจาคนจน
ได้แต่นั่งทนมองฟ้า
ทนจนทนเหงา
บอกกับใครเขาไม่ได้
จึงต้องตะโกนระบาย
ขอความเห็นใจท่านเทวดา
อยากมีสักคน
ที่เขามีใจเมตตา
ไม่รวยไม่สวยไม่ว่า
อายุอย่าเกินหลักห้า...แล้วกัน
คอร์ด เนื้อเพลง มันน่าน้อยใจ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด มันน่าน้อยใจ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ มันน่าน้อยใจ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง มันน่าน้อยใจ แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง มันน่าน้อยใจ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง มันน่าน้อยใจ แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง มันน่าน้อยใจ แช่ม แช่มรัมย์ Chordzaมีแฟนใหม่ไปเสียแล้ว แหมมันน่าน้อยใจ
เรามันเก่าเลยลืมกันไป ใจมันเจ็บนักเชียว
คิดถึงเขาทั้งวันทั้งคืน เขาไม่เคยแลเหลียว
เป็นแค่เพียงความรักข้างเดียว น่าน้อยอกน้อยใจ

ใครเคยบอกว่ารักแท้ แท้ก็ไม่รักเรา
ใครเคยบอกจะอยู่กับเรา บอกแล้วเขาก็ไป
คำสัญญาแค่เพียงลมลม คมกว่ามีดเชื่อไหม
ใบมีดโกนว่าคมเท่าไร บาดไม่เท่าน้ำคำ

รักรักรัก จริงจริง จังจัง ให้ความหวังทุกที
รอรอรอ เนิ่นนานนับปี มีแต่เพียงความช้ำ
ไม่คิดเลยหน้าตาดี๊ดี แต่ใจร้ายใจดำ
เราไว้ใจเชื่อใจทุกคำ กลับมาทำร่ำลา

จะไม่เชื่อใครอีกแล้ว แล้วก็ให้แล้วไป
เรามันเชื่อคนง่ายดาย ถึงต้องเสียน้ำตา
เถอะ สักวันถ้าโดนเขาเมิน แล้วอย่าเดินกลับมา
จะไม่มองแม้เพียงหางตา แล้วอย่ามาทำน้อยใจ

รักรักรัก จริงจริง จังจัง ให้ความหวังทุกที
รอรอรอ เนิ่นนานนับปี มีแต่เพียงความช้ำ
ไม่คิดเลยหน้าตาดี๊ดี แต่ใจร้ายใจดำ
เราไว้ใจเชื่อใจทุกคำ กลับมาทำร่ำลา

จะไม่เชื่อใครอีกแล้ว แล้วก็ให้แล้วไป
เรามันเชื่อคนง่ายดาย ถึงต้องเสียน้ำตา
เถอะ สักวันถ้าโดนเขาเมิน แล้วอย่าเดินกลับมา
จะไม่มองแม้เพียงหางตา แล้วอย่ามาทำน้อยใจ

อย่ามาทำน้อยใจ
9 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เดี่ยวโทรกลับ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

คอร์ด เดี่ยวโทรกลับ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดกีต้าร์ เดี่ยวโทรกลับ แช่ม แช่มรัมย์ | คอร์ดเพลง เดี่ยวโทรกลับ แช่ม แช่มรัมย์ | เพลง เดี่ยวโทรกลับ แช่ม แช่มรัมย์ | เนื้อเพลง เดี่ยวโทรกลับ แช่ม แช่มรัมย์
คอร์ด เนื้อเพลง เดี่ยวโทรกลับ แช่ม แช่มรัมย์ Chordza

(พร้อมกัน) เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ (สน) กำลังอยู่โรงบาลจ้า..อีกห้านาทีโทรกลับ (โกไข่) เลือกเบอร์หมออยู่เหรอครับ (สน) เฮ้ย..รอหมอเขาจะเรียกเข้าไป พี่ต้องโดนฉีดยา อีกห้านาทีโทรกลับ (โกไข่) รอฉีดหมออยู่เหรอครับ (สน) เฮ้ย ฉีดแล้วพี่จะโทรกลับไป (พร้อมกัน) เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ (สน) พอดีพี่ต้องแวะปั๊ม อีกห้านาทีโทรกลับ (โกไข่) แวะปั้มปั่มปั้มเหรอครับ (สน) เฮ้ย..ถ่ายน้ำมันแล้วค่อยไป เสียงเด็กปั๊มนะจ๊ะ ไม่ใช่ในบาร์ในผับ (โกไข่) ก็เด็กมันอ้อนน่ะครับ (สน) เฮ้ย เสร็จแล้วพี่จะโทรกลับไป (พร้อมกัน) เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ (สน) โอ้ว โอ้ว (โกไข่) เฮ้ย โย่ว โย่ว (สน) อ๋อ โย่ว โย่ว โย่ว... (สน) รถกำลังติดนะครับ อีกห้านาทีโทรกลับ (โกไข่) อ๋อ..หมดเวลาเหรอครับ (โกไข่) ถ้างั้นขอเพิ่มได้ไหม (สน) เอ้าไม่ได้เหรอครับ ถ้างั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับ หา..อยู่คันหลังเหรอครับ (โกไข่) งั้นโกก็ต้องบ๊ายบาย... (พร้อมกัน) เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ (พร้อมกัน) เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ ตอนนี้ยังคุยไม่ได้ (พร้อมกัน) รักเมียต้องยอมเมีย เพราะว่าเมียไม่ยอมใคร รักเมียต้องเข้าใจ ไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย รักเมียอย่าเถียงเมีย คำพูดเมียใหญ่กว่าใคร ชาติหน้ามีฉันใด จงจำไว้อย่ามีเมีย