แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คริสติน่า อากีล่าร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คริสติน่า อากีล่าร์ แสดงบทความทั้งหมด

17 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คิดผิด คิดใหม่ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดผิด คิดใหม่ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด คิดผิด คิดใหม่ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง คิดผิด คิดใหม่ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord คิดผิด คิดใหม่ คริสติน่า อากีล่าร์

16 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องขอบใจ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องขอบใจ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด ไม่ต้องขอบใจ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ไม่ต้องขอบใจ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord ไม่ต้องขอบใจ คริสติน่า อากีล่าร์

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์

15 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord ห้องเดิม คริสติน่า อากีล่าร์

8 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนแพ้ไม่มีที่ไป คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนแพ้ไม่มีที่ไป คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด คนแพ้ไม่มีที่ไป คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง คนแพ้ไม่มีที่ไป คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord คนแพ้ไม่มีที่ไป คริสติน่า อากีล่าร์

21 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนบนฟ้า คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนบนฟ้า คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด คนบนฟ้า คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง คนบนฟ้า คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord คนบนฟ้า คริสติน่า อากีล่าร์

8 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord เธอ คริสติน่า อากีล่าร์

1 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ละล้ายละลาย คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ละล้ายละลาย คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด ละล้ายละลาย คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ละล้ายละลาย คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord ละล้ายละลาย คริสติน่า อากีล่าร์

31 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีใครขอร้อง คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีใครขอร้อง คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza
คอร์ด ไม่มีใครขอร้อง คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ไม่มีใครขอร้อง คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord ไม่มีใครขอร้อง คริสติน่า อากีล่าร์

19 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง แล้วมารักกันต่อ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

29 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

29 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง นาทีที่ยิ่งใหญ่ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

17 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอที่สุด คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

17 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

30 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจของมา คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง มีเพียงแต่เธอ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

1 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง อยากฟังคำนั้นตลอดไป คริสติน่า อากีล่าร์ Chordzaทำไมคุณชอบ

เอ่ยคำคำนั้น
มันทำให้สั่น

ไปทั้งหัวใจ
ใครเขาว้าวุ่น

คุณรู้บ้างไหม
ทำไมชอบทำอย่างนั้น
เป็นคำที่บอก

ออกมาจากใจ
หรือแค่มักง่าย

พูดไปวันวัน
รู้ไหมว่าโลก

มันไหวสะท้าน
ทุกครั้งที่ฉันได้ฟัง
อย่างคุณฉันรู้

ว่ามันคงไม่ยาก
หากจะบอกว่ารัก

สักร้อยพันครั้ง
แต่ฉันคนนี้

ครั้งเดียวที่ได้ฟัง
ก็ฝังหัวใจไปแสนนาน
สงสารกันหน่อย

หากคุณไม่จริงจัง
เกรงใจกันบ้าง

กับคนช่างฝัน
แต่ถ้าบังเอิญ

เราฝันตรงกัน
ช่วยบอกคำนั้นอีกสักที

เป็นคำที่บอก

ออกมาจากใจ

หรือแค่มักง่าย

พูดไปวันวัน

รู้ไหมว่าโลก

มันไหวสะท้าน

ทุกครั้งที่ฉันได้ฟัง

อย่างคุณฉันรู้

ว่ามันคงไม่ยาก

หากจะบอกว่ารัก

สักร้อยพันครั้ง

แต่ฉันคนนี้

ครั้งเดียวที่ได้ฟัง

ก็ฝังหัวใจไปแสนนาน

สงสารกันหน่อย

หากคุณไม่จริงจัง

เกรงใจกันบ้าง

กับคนช่างฝัน

แต่ถ้าบังเอิญ

เราฝันตรงกัน
อยากฟังคำนั้นตลอดไป
2 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง ประวัติศาสตร์ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

แต่ก่อนอาจจะต้องยอม ก็ยอมเธอมาทุกที ไม่เคยมีปริปาก จะถูกผิดก็ต้องตาม ก็เดินตามเธอทุกอย่าง เป็นแค่คนอยู่หลังเธอ มันโบราณ มันออกจะโบราณ มันไม่เป็น รุ่นใหม่ มันโบราณ มันออกจะโบราณ โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกัน ประวัติศาสตร์ในวันนี้ จะแตกต่างจากวันนั้น รักของเราจะทันสมัย ดนตรี ไม่มีใครเป็นผู้นำ ไม่มีใครเป็นผู้ตาม เพราะเราจะเคียงกันไป ประวัติศาสตร์ที่แล้วมา จะถูกจดบันทึกใหม่ คงไม่มีอย่างนั้นอีก มันโบราณ มันออกจะโบราณ มันไม่เป็นรุ่นใหม่ มันโบราณ มันออกจะโบราณ โลกมันเปลี่ยนแปลง ไปแล้ว ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกัน ประวัติศาสตร์ในวันนี้ จะแตกต่างจากวันนั้น รักของเราจะทันสมัย ดนตรี สองเราจะช่วยกัน ช่วยกันเปลี่ยนมันเสียใหม่ สองคนจะเคียงคู่กันไป ประวัติศาสตร์ จะเริ่มใหม่ ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ดนตรี ประวัติศาสตร์ในวันนี้ จะแตกต่างจากวันนั้น รักของเราจะทันสมัย ดนตรี รักของเราจะทันสมัย ดนตรี แล้วรักของเราจะทันสมัย


4 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ยากหรอก คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด ไม่ยากหรอก คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ยากหรอก คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง ไม่ยากหรอก คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง ไม่ยากหรอก คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง ไม่ยากหรอก คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ยากหรอก คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza


.(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)
(ต้อง ให้ได้อย่างงี้ มันต้องอย่างงี้ซิ)
(อย่างงี้ซิ)
(ต้อง ให้ได้อย่างงี้ มันต้องอย่างงี้ซิ)
(อย่างงี้ซิ ต้อง ให้ได้อย่างงี้)
(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)
คิดหนักว่าเขาจะกลับมาหา
คิดหนักจะปฏิเสธเขายังไง
รู้อยู่หรอกว่าจะต้องทำใจแข็ง
มันยังกลัวกลัวว่าฉันจะอ่อน ยอมกันไป
จะทำยังไง ถ้าเขามาอ้อนวอนขอ
ทำยังไง ถ้าหากว่าเขาไม่เลิกรา
เปลืองอารมณ์ ไม่อยากจะเจอกันอีกแล้ว
(แค่พูดว่าไม่ ไม่)
ก็ไม่ต้องเหนื่อย ให้เปลืองเวลา
อย่างนี้ไม่ยากหรอก ก็นึกว่ามัน จะหนักหนา
อย่างนี้แล้ว ไม่ห่วงหรอก เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก จะมาเมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะ ก็รู้แล้ว ก็เกมกันไปเลย
ถามอีกหน่อย ช่วยบอกอีกที อีกที อีกทีนา
ถามอีกหน่อย ต้องบอกกับเขา ว่าอะไร
ถามอีกอย่าง ที่อาจจะเป็นปัญหา
ใจเราเอง เราจะไปบอก กันยังไง
จะมายังไง ก็บอกแค่คำ คำนี้
จะมายังไง ก็ฝึกเข้าไว้ ให้คุ้นเคย
มันคงจะดี ถ้าไม่ต้องพูด กันเยอะ
ใจเราเองก็คงจะบอก กันไปเลย
อย่างนี้ไม่ยากหรอก ก็นึกว่ามัน จะหนักหนา
อย่างนี้แล้ว ไม่ห่วงหรอก เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก จะมาเมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะ ก็รู้แล้ว ก็เกมกันไปเลย
(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)
(ต้อง ให้ได้อย่างงี้)
(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)
(ต้อง ให้ได้อย่างงี้ มันต้องอย่างงี้ซิ)
(อย่างงี้ซิ ต้อง ให้ได้อย่างงี้)
(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)
(ช)รักกันใหม่น่า ก็มารักกันใหม่เหอะน่า
ไม่ต้องคิดล่ะน่า รักกันใหม่เหอะน่า
ที่แล้วก็ให้แล้ว ไอ้ที่แล้วก็แล้ว ก็ให้แล้วไปเหอะ
รักกันใหม่เหอะน่า
ถึงจะมีคนอื่น มันก็แค่ไปมีคนอื่น
มันก็ธรรมดาเค้าก็มีกันน่า
ก็มารักกันใหม่ ก็มารักกันใหม่เหอะน่า
ฮื้อ ไม่... (นานา น้าว)
ฮื้อ ไม่... (นานา น้าว)
ฮื้อ ไม่... (นานา น้าว)
ฮื้อ ไม่... (นา นา นาว)
(มันต้องอย่างงี้ซิ)
(มันต้องอย่างงี้ซิ)
(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)
อย่างนี้ไม่ยากหรอก ก็นึกว่ามัน จะหนักหนา
อย่างนี้แล้ว ไม่ห่วงหรอก เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก จะมาเมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะ ก็รู้แล้ว ก็เกมกันไปเลย
อย่างนี้ไม่ยากหรอก ก็นึกว่ามัน จะหนักหนา
อย่างนี้แล้ว ไม่ห่วงหรอก เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก จะมาเมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะ ก็รู้แล้ว ก็เกมกันไปเลย
(มันต้องอย่างงี้ซิ)
(อย่างงี้ซิ ต้องให้ได้อย่างงี้)
(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)
(ต้อง ให้ได้อย่างงี้ มันต้องอย่างงี้ซิ)
(อย่างงี้ซิ ต้อง ให้ได้อย่างงี้)
(มันต้องอย่างงี้ซิ อย่างงี้ซิ)