แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Audy แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Audy แสดงบทความทั้งหมด

12 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบใดที่ฉันยังอยู่ Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบใดที่ฉันยังอยู่ Audy Chordza
คอร์ด ตราบใดที่ฉันยังอยู่ Audy | เนื้อเพลง ตราบใดที่ฉันยังอยู่ Audy | Chord ตราบใดที่ฉันยังอยู่ Audy

4 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ดีพอ Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดีพอ Audy Chordza
คอร์ด ดีพอ Audy | เนื้อเพลง ดีพอ Audy | Chord ดีพอ Audy

19 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าทาอย่างนี้เลย Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าทาอย่างนี้เลย Audy Chordza
คอร์ด อย่าทาอย่างนี้เลย Audy | เนื้อเพลง อย่าทาอย่างนี้เลย Audy | Chord อย่าทาอย่างนี้เลย Audy

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันดี Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันดี Audy Chordza
คอร์ด ฝันดี Audy | เนื้อเพลง ฝันดี Audy | Chord ฝันดี Audy

คอร์ด เนื้อเพลง คำเดียว Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำเดียว Audy Chordza
คอร์ด คำเดียว Audy | เนื้อเพลง คำเดียว Audy | Chord คำเดียว Audy

19 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นอกใจ Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นอกใจ Audy Chordza
คอร์ด นอกใจ Audy | เนื้อเพลง นอกใจ Audy | Chord นอกใจ Audy

8 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันดี Audy Chordza

คอร์ด ฝันดี Audy | คอร์ดกีต้าร์ ฝันดี Audy | คอร์ดเพลง ฝันดี Audy | เพลง ฝันดี Audy | เนื้อเพลง ฝันดี Audy | Chord ฝันดี Audy
คอร์ด เนื้อเพลง ฝันดี Audy Chordza

16 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy Chordza

คอร์ด หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy | คอร์ดกีต้าร์ หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy | คอร์ดเพลง หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy | เพลง หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy | เนื้อเพลง หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy | Chord หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy
คอร์ด เนื้อเพลง หน้าตาก็ดี (ไม่น่าโง่เลย) Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สายตา Audy Chordza

คอร์ด สายตา Audy | คอร์ดกีต้าร์ สายตา Audy | คอร์ดเพลง สายตา Audy | เพลง สายตา Audy | เนื้อเพลง สายตา Audy | Chord สายตา Audy
คอร์ด เนื้อเพลง สายตา Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักออนไลน์ Audy Chordza

คอร์ด รักออนไลน์ Audy | คอร์ดกีต้าร์ รักออนไลน์ Audy | คอร์ดเพลง รักออนไลน์ Audy | เพลง รักออนไลน์ Audy | เนื้อเพลง รักออนไลน์ Audy | Chord รักออนไลน์ Audy
คอร์ด เนื้อเพลง รักออนไลน์ Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นอกใจ Audy Chordza

คอร์ด นอกใจ Audy | คอร์ดกีต้าร์ นอกใจ Audy | คอร์ดเพลง นอกใจ Audy | เพลง นอกใจ Audy | เนื้อเพลง นอกใจ Audy | Chord นอกใจ Audy
คอร์ด เนื้อเพลง นอกใจ Audy Chordza

15 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ตายยาก Audy Chordza

คอร์ด ตายยาก Audy | คอร์ดกีต้าร์ ตายยาก Audy | คอร์ดเพลง ตายยาก Audy | เพลง ตายยาก Audy | เนื้อเพลง ตายยาก Audy | Chord ตายยาก Audy
คอร์ด เนื้อเพลง ตายยาก Audy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดีพอ Audy Chordza

คอร์ด ดีพอ Audy | คอร์ดกีต้าร์ ดีพอ Audy | คอร์ดเพลง ดีพอ Audy | เพลง ดีพอ Audy | เนื้อเพลง ดีพอ Audy | Chord ดีพอ Audy
คอร์ด เนื้อเพลง ดีพอ Audy Chordza

4 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คำขอร้อง Audy Chordza

คอร์ด คำขอร้อง Audy | คอร์ดกีต้าร์ คำขอร้อง Audy | คอร์ดเพลง คำขอร้อง Audy | เพลง คำขอร้อง Audy | เนื้อเพลง คำขอร้อง Audy | Chord คำขอร้อง Audy
คอร์ด เนื้อเพลง คำขอร้อง Audy Chordza

24 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่สำคัญ Audy Chordza

คอร์ด ไม่สำคัญ Audy | คอร์ดกีต้าร์ ไม่สำคัญ Audy | คอร์ดเพลง ไม่สำคัญ Audy | เพลง ไม่สำคัญ Audy | เนื้อเพลง ไม่สำคัญ Audy
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่สำคัญ Audy Chordza


ฉันก็คงไม่มีอะไร
ที่ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้
แม้รู้ตัวว่ามันไม่ดี
แต่คราวนี้ฉันยอมทำอย่างนั้น
จะไม่ยอมให้เธอจาก
จะเหนี่ยวรั้งกักเธอไว้
จะไม่ยอมสูญเสียเธอไป
แม้ว่าเธอไม่ยอมรับ
หากเธอคิดว่ามันไม่ถูก
อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่
หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจ
เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญ
หากเธอคิดว่าต้องรักกัน
ไม่ต้องเอาใจใส่
กับชีวิตที่มันเป็นไป
เรื่องไหนก็ไม่สำคัญ
เพราะทุกวันก็คงเป็นอย่างเดิม
เธอไม่รักฉันมาตั้งแต่ไหน
ฉันและเธอสักวันก็คงสมใจ
อดทนไว้จนฉันทำใจได้
จะไม่ยอมให้เธอจาก
จะเหนี่ยวรั้งกักเธอไว้
จะไม่ยอมสูญเสียเธอไป
แม้ว่าเธอไม่ยอมรับ
หากเธอคิดว่ามันไม่ถูก
อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่
หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจ
เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญ
หากเธอคิดว่าต้องรักกัน
ไม่ต้องเอาใจใส่
กับชีวิตที่มันเป็นไป
เรื่องไหนก็ไม่สำคัญ
ขอเพียงเธออยู่ ไม่รักก็ไม่สำคัญ23 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่สำคัญ Audy Chordza

คอร์ด ไม่สำคัญ Audy | คอร์ดกีต้าร์ ไม่สำคัญ Audy | คอร์ดเพลง ไม่สำคัญ Audy | เพลง ไม่สำคัญ Audy | เนื้อเพลง ไม่สำคัญ Audy
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่สำคัญ Audy Chordza


ฉันก็คงไม่มีอะไร
ที่ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้
แม้รู้ตัวว่ามันไม่ดี
แต่คราวนี้ฉันยอมทำอย่างนั้น
จะไม่ยอมให้เธอจาก
จะเหนี่ยวรั้งกักเธอไว้
จะไม่ยอมสูญเสียเธอไป
แม้ว่าเธอไม่ยอมรับ
หากเธอคิดว่ามันไม่ถูก
อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่
หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจ
เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญ
หากเธอคิดว่าต้องรักกัน
ไม่ต้องเอาใจใส่
กับชีวิตที่มันเป็นไป
เรื่องไหนก็ไม่สำคัญ
เพราะทุกวันก็คงเป็นอย่างเดิม
เธอไม่รักฉันมาตั้งแต่ไหน
ฉันและเธอสักวันก็คงสมใจ
อดทนไว้จนฉันทำใจได้
จะไม่ยอมให้เธอจาก
จะเหนี่ยวรั้งกักเธอไว้
จะไม่ยอมสูญเสียเธอไป
แม้ว่าเธอไม่ยอมรับ
หากเธอคิดว่ามันไม่ถูก
อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่
หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจ
เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญ
หากเธอคิดว่าต้องรักกัน
ไม่ต้องเอาใจใส่
กับชีวิตที่มันเป็นไป
เรื่องไหนก็ไม่สำคัญ
ขอเพียงเธออยู่ ไม่รักก็ไม่สำคัญ