30 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Without You MARIAH CAREY Chordza

คอร์ด Without You MARIAH CAREY | คอร์ดกีต้าร์ Without You MARIAH CAREY | คอร์ดเพลง Without You MARIAH CAREY | เพลง Without You MARIAH CAREY | เนื้อเพลง Without You MARIAH CAREY | Chord Without You MARIAH CAREY
คอร์ด เนื้อเพลง Without You MARIAH CAREY Chordza

No I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
No I can't forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there
But then I let you go
And now it's only fair
That I should let you know
What you should know

I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore

Well I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore

คอร์ด เนื้อเพลง Just so you know Jesse Mccartney Chordza

คอร์ด Just so you know Jesse Mccartney | คอร์ดกีต้าร์ Just so you know Jesse Mccartney | คอร์ดเพลง Just so you know Jesse Mccartney | เพลง Just so you know Jesse Mccartney | เนื้อเพลง Just so you know Jesse Mccartney | Chord Just so you know Jesse Mccartney
คอร์ด เนื้อเพลง Just so you know Jesse Mccartney ChordzaI shouldn't love you but I want to
I just can't turn away
I shouldn't see you but I can't move
I can't look away

I shouldn't love you but I want to
I just can't turn away
I shouldn't see you but I can't move
I can't look away

And I don't know how to be fine when I'm not
'Cause I don't know how to make a feeling stop

[Chorus:]
Just so you know
This feeling's taking control of me
And I can't help it
I won't sit around, I can't let him win now
Thought you should know
I've tried my best to let go of you
But I don't want to
I just gotta say it all
Before I go
Just so you know

It's getting hard to be around you
There's so much I can't say
Do you want me to hide the feelings
And look the other way

And I don't know how to be fine when I'm not
'Cause I don't know how to make a feeling stop

[Chorus]

This emptiness is killing me
And I'm wondering why I've waited so long
Looking back I realize
It was always there just never spoken
I'm waiting here...been waiting here

[Chorus]
คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY Chordza

คอร์ด พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY | คอร์ดกีต้าร์ พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY | คอร์ดเพลง พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY | เพลง พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY | เนื้อเพลง พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY | Chord พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY
คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้เพื่อใคร GRAY Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง For The Heart Elvis presley Chordza

คอร์ด For The Heart Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ For The Heart Elvis presley | คอร์ดเพลง For The Heart Elvis presley | เพลง For The Heart Elvis presley | เนื้อเพลง For The Heart Elvis presley | Chord For The Heart Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง For The Heart Elvis presley Chordza

* Had a dream about you, baby Had a dream about me and you Had a dream and I woke
up cryin' Well, I can try but I just can't stop And the time is draggin' by, tick-tock
Oh my heart, it just can't love no one but you
Well, I'm high and dry and lonely I'm as lonesome as can be And I stare out of my window
Well, I can play but I just can't win And the weather's lookin' mighty grim
** Oh my heart, it just can't love no one but you
( * / ** / ** )
คอร์ด เนื้อเพลง For The Good Times Elvis presley Chordza

คอร์ด For The Good Times Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ For The Good Times Elvis presley | คอร์ดเพลง For The Good Times Elvis presley | เพลง For The Good Times Elvis presley | เนื้อเพลง For The Good Times Elvis presley | Chord For The Good Times Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง For The Good Times Elvis presley Chordza

Don't look so sad, I know it's over But life goes on and this old world will keep on turning Let's just be glad we had some time to spend together There's no need o watch the bridges that we're burning
* Lay your head upon my pillow Hold your warm and tender body close to mine Hear the
whisper of the raindrops fallin' soft against the window And make believe you love me
one more time For the Good times
I'll get along, you'll find another And I'll be here if you should find you ever need me Don't say a word about tomorrow or forever There'll be time enough for sadness when you leave me
( * )
For the good times
คอร์ด เนื้อเพลง Five Sleepy Heads Elvis presley Chordza

คอร์ด Five Sleepy Heads Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Five Sleepy Heads Elvis presley | คอร์ดเพลง Five Sleepy Heads Elvis presley | เพลง Five Sleepy Heads Elvis presley | เนื้อเพลง Five Sleepy Heads Elvis presley | Chord Five Sleepy Heads Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Five Sleepy Heads Elvis presley Chordza

There were five sleepyheads All tucked into their beds While I sang a lullaby One got dream dust in her eye
There were four sleepyheads Playing possum with me Mr. Sandman came by And then there were three
Moonbeams play peek-a-boo Three away became two And my song was almost done When the land of Nod took one
Kissed the last one goodnight Then I heard not a peep There were five sleepyheads Now they're all fast asleepคอร์ด เนื้อเพลง Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley Chordza

คอร์ด Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley | คอร์ดเพลง Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley | เพลง Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley | เนื้อเพลง Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley | Chord Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Finders Keepers Losers Weepers Elvis presley Chordza

Finders, keepers, losers, weepers I won't weep and I won't moan 'Cause I found you and your love so true And I'm keeping you for my own
Heads I win or tails I lose I bet my heart to win your love The day you kissed me, good luck was with me And I thank my lucky stars above
* I'm not the kind to play for fun I only play for keeps and I'm keeping all the love I won
Finders, keepers, losers, weepers The loser has to pay the score He lost you and I
found you And I'm keeping you for ever more
( * )
He lost you and I found you And I'm keeping you for ever more Yeah he lost you and I found you And I'm keeping you for ever more He lost you and I found you And I'm keeping you for ever more
คอร์ด เนื้อเพลง So Much In Love All-4-One Chordza

คอร์ด So Much In Love All-4-One | คอร์ดกีต้าร์ So Much In Love All-4-One | คอร์ดเพลง So Much In Love All-4-One | เพลง So Much In Love All-4-One | เนื้อเพลง So Much In Love All-4-One | Chord So Much In Love All-4-One
คอร์ด เนื้อเพลง So Much In Love All-4-One Chordza

as we stroll along together
holding hands walking all along
so in love are we two
that we don't know what to do
so in love (do so in love)
in a world of our own (do so in love)
as we walk by the sea together
under stars twinkling high above
so in love are we two
no one else but me and you
so in love (do so in love)
so much in love (do so in love)
so in love (do so in love)
so much in love (do so in love)

we stroll along together
i tell you, i need you oh so much
i love, i love you my darling
can you tell it in my touch

as we walk down the aisle together
we will vow to be together till we die
so in love are we two
just can't wait to say i do
so in love (do so in love)
in a world of our own
(do so in love) so in love
(do so in love) are you and i
(do so in love)

baby, i hope you realize
that you mean so much to me
you're everything i ever wanted in a woman
to touch, to feel your body close to me
and i just want to hold you in my arms forever
can you (i love you baby) tell it in my touch

as we walk down the aisle together
we will vow to be together till we die
so in love are we two
are we two just can't wait to say i do

so in love (do so in love)
are you and i (do so in love)
so in love (do so in love)
are you and i (do so in love)
(do so in love) so in love
(do so in love) so in love
(do so in love) so in love
(do so in love) so in love
คอร์ด เนื้อเพลง I Swear All-4-One Chordza

คอร์ด I Swear All-4-One | คอร์ดกีต้าร์ I Swear All-4-One | คอร์ดเพลง I Swear All-4-One | เพลง I Swear All-4-One | เนื้อเพลง I Swear All-4-One | Chord I Swear All-4-One
คอร์ด เนื้อเพลง I Swear All-4-One Chordza

I swear by the moon
and the stars in the sky
and I swear like the
shadow that's by your side
I see the questions in your eyes
I know what's weighing on your mind
you can be sure I know my part
'cause I stand beside you through the years
you'll only cry those happy tears
and though I make mistakes
I'll never break your heart
and I swear by the moon
and the stars in the sky I'll be there
I swear like the shadow that's by your side
I'll be there for better or worse
till death do us part
I'll love you with every beat of my heart
and I swear

I'll give you every thing I can
I'll build your dreams with these two hands
we'll hang some memories on the wall
and when (and when) just the two of us are there
you won't have to ask if I still care
'cause as time turns the page
my love won't ever age at all

and I swear (I swear) by the moon
and the stars in the sky I'll be there (I'll be there)
I swear (and I swear) like the shadow that's by your side
I'll be there (I'll be there) for better or worse
till death do us part I'll love you
with every single beat of my heart and I swear

and I swear (I swear) by the moon
and the stars in the sky I'll be there (I'll be there)
I swear (and I swear) like the shadow that's by your side
I'll be there (I'll be there)
for better or worse (better or worse)
till death do us part I'll love you
with every single beat of my heart
I swear I swear I swearคอร์ด เนื้อเพลง Fever Elvis presley Chordza

คอร์ด Fever Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Fever Elvis presley | คอร์ดเพลง Fever Elvis presley | เพลง Fever Elvis presley | เนื้อเพลง Fever Elvis presley | Chord Fever Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Fever Elvis presley Chordza

Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me
I get a fever that's so hard to bear You give me fever when you kiss me
* Fever when you hold me tight Fever in the morning Fever all through the night

( * )
Ev'rybody's got the fever that is something you all know Fever isn't such a new thing
Fever started long ago
Romeo loved Juliet Juliet she felt the same When he put his arms around her
He said 'Julie, baby, you're my flame Thou giv-est fever when we kisseth Fever with the
flaming youth Fever I'm afire Fever yea I burn for sooth'
Captain Smith and Pocahantas Had a very mad affair When her daddy tried to kill him
She said 'Daddy, o, don't you dare He gives me fever with his kisses
Fever when he holds me tight Fever, I'm his misses, Oh daddy, won't you treat him right'
Now you've listened to my story Here's the point that I have made Cats were born to give chicks fever
Be it Fahrenheit or centigrade They give you fever when you kiss them Fever if you live and
learn
คอร์ด เนื้อเพลง Fame And Fortune Elvis presley Chordza

คอร์ด Fame And Fortune Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Fame And Fortune Elvis presley | คอร์ดเพลง Fame And Fortune Elvis presley | เพลง Fame And Fortune Elvis presley | เนื้อเพลง Fame And Fortune Elvis presley | Chord Fame And Fortune Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Fame And Fortune Elvis presley Chordza

Fame and fortune how empty they can be But when I hold you in my arms That's heaven to
me
Who cares for fame and fortune They're only passing things But the touch of your lips on
mine Makes me feel like a king Your kind of love is a treasure I hold It's so much greater
than silver or gold I know that I have nothing If you should go away
* But to know that you love me Brings fame and fortune my way
( * )
คอร์ด เนื้อเพลง Everybody Come Aboard Elvis presley Chordza

คอร์ด Everybody Come Aboard Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Everybody Come Aboard Elvis presley | คอร์ดเพลง Everybody Come Aboard Elvis presley | เพลง Everybody Come Aboard Elvis presley | เนื้อเพลง Everybody Come Aboard Elvis presley | Chord Everybody Come Aboard Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Everybody Come Aboard Elvis presley Chordza

Everybody come aboard The Showboat tonight We're gonna dance 'till the morning light
We'll have fun the whole night long There'll be jokes and songs Forget your troubles, forget
your strife You'll have the best time of your life Hey everyone let's go, on with the show
Everybody's gonna gamble on The Showboat tonight The big casino's lit up bright
How can you lose just wear a grin you'll be sure to win Lady Luck's waiting there inside
The wheel of fortune's about to ride Hey everyone let's go on with the show

Way down by the lobby, the boats at the bank Bring money to spend your welcome my
friend Just walk up the plank Everybody come aboard the showboat tonight Look around at
the happy sight We'll guarantee that you'll have a ball
* Well what a great night you've got in store You'll wanna keep coming back for more
Hey everyone let's go on with the show
( * / * )
คอร์ด เนื้อเพลง Edge Of Reality Elvis presley Chordza

คอร์ด Edge Of Reality Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Edge Of Reality Elvis presley | คอร์ดเพลง Edge Of Reality Elvis presley | เพลง Edge Of Reality Elvis presley | เนื้อเพลง Edge Of Reality Elvis presley | Chord Edge Of Reality Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Edge Of Reality Elvis presley Chordza

I walk along a thin line darling Dark shadows follow me Here's where life's dream lies disillusioned The edge of reality
* Oh I can hear strange voices echo Laughing with mockery The border line of doom I'm
facing The edge of reality

( * )
Reality, reality, reality, reality, Reality, reality, reality, realityคอร์ด เนื้อเพลง Easy Come Easy Go Elvis presley Chordza

คอร์ด Easy Come Easy Go Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Easy Come Easy Go Elvis presley | คอร์ดเพลง Easy Come Easy Go Elvis presley | เพลง Easy Come Easy Go Elvis presley | เนื้อเพลง Easy Come Easy Go Elvis presley | Chord Easy Come Easy Go Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Easy Come Easy Go Elvis presley Chordza

Easy come, easy go Here, there, everywhere, crazy love is in the air Nightfall, Mmm, day
and nightfall So many girls in every port You gotta be a juggernaut Full speed ahead or
you'll be caught Oh yeah! Oh yeah!
* Easy come, easy go Up, down, all around, kiss and kiss And pound for pound, delicious
Mmm so nutritious Sailor beware take it slow Easy come, easy go All right!
When you want love to keep you warm There's nothing like a uniform You got a port in any
storm There she blows
( * )

Easy come, easy go Easy come, easy go
คอร์ด เนื้อเพลง Drums Of The Islands Elvis presley Chordza

คอร์ด Drums Of The Islands Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Drums Of The Islands Elvis presley | คอร์ดเพลง Drums Of The Islands Elvis presley | เพลง Drums Of The Islands Elvis presley | เนื้อเพลง Drums Of The Islands Elvis presley | Chord Drums Of The Islands Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Drums Of The Islands Elvis presley Chordza

* Drums of the islands you're beating in my heart You're with me no matter where I roam
If ever I wander if ever we're apart I know that you will lead me home
If I should journey across the deep blue sea I'll never forget these coral shores Drums
of the islands I hear you calling me And I'll return forever yours
I love each valley each grain of sand each hill The flowers the music of the isles These are
the things I love and always will Though I may roam ten thousand miles
( * / * / * )
คอร์ด เนื้อเพลง Double Trouble Elvis presley Chordza

คอร์ด Double Trouble Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Double Trouble Elvis presley | คอร์ดเพลง Double Trouble Elvis presley | เพลง Double Trouble Elvis presley | เนื้อเพลง Double Trouble Elvis presley | Chord Double Trouble Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Double Trouble Elvis presley Chordza

Some guys fall in love with one girl, I gotta fall for two There's just so much lovin' that one
heart's supposed to do So I go around with my heart draggin' on the ground Doggin' me around, I'm the sorriest sight in town
* I got double trouble, I got double trouble I got double trouble twice as much as
anybody else oh yeah!
I guess there's gotta be two dark clouds hangin' over me My future looks a bumpy as a
matchbox on the sea Every time I think that I have finally got it made Some losin' cards are played, I just can't make the grade

( * )คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Elvis presley Chordza

คอร์ด Don’t Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Don’t Elvis presley | คอร์ดเพลง Don’t Elvis presley | เพลง Don’t Elvis presley | เนื้อเพลง Don’t Elvis presley | Chord Don’t Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Elvis presley Chordza

Don't, don't, that's what you say Each time that I hold you this way, When I feel like this
and I want to hold you, baby, don't say don't.
Don't, don't leave my embrace For here in my arms is your place When the night grows cold
and I want to hold you, baby, don't say don't

* If you think that this is just a game I'm playing If you think that I don't mean ev'ry
word I'm saying Don't, don't, don't, don't, Don't feel that way I'm your love and yours I
will stay
This you can believe I will never leave you Heave knows I won't Baby, don't say don't
( * )คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Cry Daddy Elvis presley Chordza

คอร์ด Don’t Cry Daddy Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Don’t Cry Daddy Elvis presley | คอร์ดเพลง Don’t Cry Daddy Elvis presley | เพลง Don’t Cry Daddy Elvis presley | เนื้อเพลง Don’t Cry Daddy Elvis presley | Chord Don’t Cry Daddy Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Cry Daddy Elvis presley Chordza

Today I stumbled from my bed With thunder crashing in my head My pillow still wet
From last night tears And as I think of giving up A voice inside my coffee-cup Kept crying
but And ringing in my ears
* Don't cry daddy Daddy, please don't cry Daddy, you've still got me and little Tommy
Together we'll find a brand new mommy Daddy, daddy, please laugh again Daddy ride
us on your back again Oh, daddy, please don't cry
Why are children always first To feel the pain and hurt the worst It's true, but somehow
It just don't seem right 'Cause ev'ry time I cry I know It hurts my little children so
I wonder will it be the same tonight
( * )
Oh, daddy, please don't cry
29 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Be Cruel Elvis presley Chordza

คอร์ด Don’t Be Cruel Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Don’t Be Cruel Elvis presley | คอร์ดเพลง Don’t Be Cruel Elvis presley | เพลง Don’t Be Cruel Elvis presley | เนื้อเพลง Don’t Be Cruel Elvis presley | Chord Don’t Be Cruel Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Be Cruel Elvis presley Chordza

You know I can be found, sitting home all alone, If you can't come around, at least please
telephone Don't be cruel to a heart that's true
Baby, if I made you mad for something I might have said, Please, let's forget the past,
the future looks bright ahead,
Don't be cruel to a heart that's true I don't want no other love, Baby it's just you I'm thinking of
Don't stop thinking of me, don't make me feel this way, Come on over here and love me,
you know what I want you to say Don't be cruel to a heart that's true Why should we be
apart I really love you baby, cross my heart
Let's walk up to the preacher and let us say I do, Then you'll know you'll have me,
and I'll know that I'll have you, Don't be cruel to a heart that's true I don't want no other
love, Baby it's just you I'm thinking of
Don't be cruel to a heart that's true Don't be cruel to a heart that's true I don't want no
other love, Baby it's just you I'm thinking ofคอร์ด เนื้อเพลง Dominic Elvis presley Chordza

คอร์ด Dominic Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Dominic Elvis presley | คอร์ดเพลง Dominic Elvis presley | เพลง Dominic Elvis presley | เนื้อเพลง Dominic Elvis presley | Chord Dominic Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Dominic Elvis presley Chordza

Dominic, Dominic why are you stallin' Don't you hear love callin' to you Moo, moo, move your little foot do
Dominic, Dominic pick one of them ticker There's acres and acres to choose Oh, oh, only a fool would refuse
I, I, If I had your trouble Life would be double good sweet There'd be no grass growin' under my feet
Listen Dominic, Dominic when will you hunger You ain't gettin' younger my friend Love, love, love 'em all right to the end
I, I, I can't understand you, leavin' them beauties forlorn It's time to take the old bull by the horn Come on Dominic, Dominic, they're itchin' and twitchin' Better start pickin' some woo Moo, moo, move your little foot do!
คอร์ด เนื้อเพลง Devil In Disguise Elvis presley Chordza

คอร์ด Devil In Disguise Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Devil In Disguise Elvis presley | คอร์ดเพลง Devil In Disguise Elvis presley | เพลง Devil In Disguise Elvis presley | เนื้อเพลง Devil In Disguise Elvis presley | Chord Devil In Disguise Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Devil In Disguise Elvis presley Chordza

* You look like an angel Walk like an angel Talk like an angel But I got wise You're
the devil in disguise Oh yes you are The devil in disguise
You fooled me with your kisses You cheated and you schemed Heaven knows how you lied
to me You're not the way you seemed
( * )
I thought that I was in heaven But I was sure surprised Heaven help me, I didn't see
The devil in your eyes

( * )
You're the devil in disguise Oh yes you are The devil in disguise Oh yes you are The devil in
disguise
คอร์ด เนื้อเพลง Datin Elvis presley Chordza

คอร์ด Datin Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Datin Elvis presley | คอร์ดเพลง Datin Elvis presley | เพลง Datin Elvis presley | เนื้อเพลง Datin Elvis presley | Chord Datin Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Datin Elvis presley Chordza

Datin' is a game that grown-ups play Datin' means acting in a silly way Datin' makes girls
start wiggle walking Datin' makes a guy start baby talking
Dizzy like children on a merry-go-round Grown-ups are the biggest kids I've found
You'd think they belong in a baby carriage They're doing things that lead to marriage
But don't you laugh at what they do, oh no
'Cause some day you'll be datin' too Datin' makes a guy comb his hair just right His girl can
mess it up when they kiss good-night Datin' makes you quarrel and say you'll break up

And just because it's so much fun to make up
Children can't wait to grow up but then They're datin and they're acting like kids again
You'd think they belong in a baby carriage They're doing things that lead to marriage
But don't you laugh at what they do, oh no Some day you'll be datin' too
คอร์ด เนื้อเพลง Could I Fall In Love Elvis presley Chordza

คอร์ด Could I Fall In Love Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Could I Fall In Love Elvis presley | คอร์ดเพลง Could I Fall In Love Elvis presley | เพลง Could I Fall In Love Elvis presley | เนื้อเพลง Could I Fall In Love Elvis presley | Chord Could I Fall In Love Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Could I Fall In Love Elvis presley Chordza

Could I fall in love for the very first time That's what I ask myself when you're lips touch
mine Could I fall in love on a night like tonight That's what I'd like to know when I hold you
tight
Now that we're alone (Now that we're alone) Just a kiss apart (Just a kiss apart)
I have the answer from the feeling in my heart Could I fall in love and forever be true
My heart tells me I could if I fell for you
คอร์ด เนื้อเพลง Confidence Elvis presley Chordza

คอร์ด Confidence Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Confidence Elvis presley | คอร์ดเพลง Confidence Elvis presley | เพลง Confidence Elvis presley | เนื้อเพลง Confidence Elvis presley | Chord Confidence Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Confidence Elvis presley Chordza


When everyone thought the world was flat Columbus said "It's round" He went down in history And America was found
* 'Cause He had confidence A little thing called confidence There's no job too immense
when you've got Confidence
** With a "C" and an "O" and an "N" and an "F" And an "I" and a "D" and an "ENCE"
Put 'em all together and what have you got
Confidence
*** You'll be surprised what you can do If you will only try
Remember the tortoise and the hare Who had that famous race The speedy hare wound up nowhere And slow poke took first place
( * / *** )
All you need is confidence A little thing called confidence There's no job too immense when you've got Confidence
( ** )
Confi ..... Confi .... Confidence
คอร์ด เนื้อเพลง Come Along Elvis presley Chordza

คอร์ด Come Along Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Come Along Elvis presley | คอร์ดเพลง Come Along Elvis presley | เพลง Come Along Elvis presley | เนื้อเพลง Come Along Elvis presley | Chord Come Along Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Come Along Elvis presley Chordza


* Come along, come along, there's a full moon shining bright Come along, come along,
we're gonna hit St. Louis tonight
Spend your money looking at the chorus line Spend your money, win it on the number 9
Take your sweetheart even though she's never been If she's worried tell her that you always win
( * )

we're
gonna hit St. Louis tonight Come along, come along, we're gonna win a fortune tonightคอร์ด เนื้อเพลง Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley Chordza

คอร์ด Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley | คอร์ดเพลง Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley | เพลง Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley | เนื้อเพลง Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley | Chord Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Clean Uo Your Own Backyard Elvis presley Chordza

Back porch preacher preaching at me Acting like he wrote the golden rules Shaking his fist
and speeching at me Shouting from his soap box like a fool Come Sunday morning he's lying
in bed With his eye all red, with the wine in his head Wishing he was dead when he oughta
be Heading for Sunday school
* Clean up your own backyard Oh don't you hand me none of your lines Clean up your
own backyard You tend to your business, I’ll tend to mine
Drugstore cowboy criticizing Acting like he's better than you and me Standing on the
sidewalk supervising Telling everybody how they ought to be Come closing time 'most every
night He locks up tight and out go the lights And he ducks out of sight and he cheats on his
wife With his employee
( * )
Armchair quarterback's always moanin' Second guessing people all day long Pushing, fooling
and hanging on in Always messing where they don't belong When you get right down to the
nitty-gritty Isn't it a pity that in this big city Not a one a'little bitty man'll admit He could have been a little bit wrong
( * )
Clean up your own backyard You tend to your business, I’ll tend to mineคอร์ด เนื้อเพลง City By Night Elvis presley Chordza

คอร์ด City By Night Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ City By Night Elvis presley | คอร์ดเพลง City By Night Elvis presley | เพลง City By Night Elvis presley | เนื้อเพลง City By Night Elvis presley | Chord City By Night Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง City By Night Elvis presley Chordza

When shadows beckon on dim-lit avenues Night people hear the call From hidden
alleys, secret rendezvous They come out one and all
The city by night I'm wide awake It never sleeps make no mistake Whatever sets off the
spark A magic glow lights the darkm Then I'm intrigued by the sight Of the city by night
Those crowded nightclubs Those picturesque cafes Are scenes no-one forgets
And I'm enchanted, music softly plays By dancing silhouettes The city by night I'm wide
awake It never sleeps make no mistake The evening's full of surprise It's magic opens my
eyes And I'm intrigued by the sight Of the city by night Yeah!คอร์ด เนื้อเพลง Chesay Elvis presley Chordza

คอร์ด Chesay Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Chesay Elvis presley | คอร์ดเพลง Chesay Elvis presley | เพลง Chesay Elvis presley | เนื้อเพลง Chesay Elvis presley | Chord Chesay Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Chesay Elvis presley Chordza

* What's in the drink, chase the devil away Magic I think so I just say Chesay
** Chesay, Chesay bring you good luck night and day Chesay, Chesay that's the gypsy
way
Trouble is my middle name, though it's such a crying shame Try and try there's nothing I
can do But I'm feeling kinda strange, feel like things are going to change Time my lucky star
was shining through
( ** )

Drink a cup of gypsy love just tip it up and then you just say Chesay Swallow once then
swallow twice, goes down so nice just say Chesay Hey!
( * / ** )
คอร์ด เนื้อเพลง Charro Elvis presley Chordza

คอร์ด Charro Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Charro Elvis presley | คอร์ดเพลง Charro Elvis presley | เพลง Charro Elvis presley | เนื้อเพลง Charro Elvis presley | Chord Charro Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Charro Elvis presley Chordza

With eyes that hide the man within You see behind the eyes of, other men You've lived and died and come to life again And now you stand alone at the crossroads of your mind You've left your yesterdays behind.. But which road leads you to tomorrow? Charro...
You've turned your back on yesterday Betrayed a man who swore he'd make you pay For when you left you took his pride away You know he'll never let you break away so easily You'll have to fight, before you're free But how much more time can you borrow Charro...
Now in a single moment your past grows dim One thought goes racing across your mind You ride to meet the woman you stole from him Oh no!...Charro don't go! Charro don't go!!...
There's something hanging, in the wind Your past is catching up and closing in You've been halfway to hell and back again And now you laugh in the devil's face with your last breath... You'll run a race with life and death... But will you live to see tomorrow? Charro...คอร์ด เนื้อเพลง Change Of Habit Elvis presley Chordza

คอร์ด Change Of Habit Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Change Of Habit Elvis presley | คอร์ดเพลง Change Of Habit Elvis presley | เพลง Change Of Habit Elvis presley | เนื้อเพลง Change Of Habit Elvis presley | Chord Change Of Habit Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Change Of Habit Elvis presley Chordza

If you're in old habits Set in your old ways Changes are a-comin' For these are changing
days And if your head is in the sand While things are goin' on What you need, what you
need, What you need is a change of habit
Now if you're in the habit To let your temper fly When you talk with people Who don't see
eye to eye And if you don't believe it There's a newer world ahead What you need, what you
need, What you need is a change of habit
* A change of habit, a change of outlook A change of heart, you'll be all right The halls of
darkness Have doors that open It's never too late To see the light
** So if you're in the habit Of putting people down Just because they're different
From the wrong side of town Well, don't count on any medals son They're pinning
none on you What you need, what you need, What you need is a change of habit
( * / ** )คอร์ด เนื้อเพลง C.C.Rider Elvis presley Chordza

คอร์ด C.C.Rider Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ C.C.Rider Elvis presley | คอร์ดเพลง C.C.Rider Elvis presley | เพลง C.C.Rider Elvis presley | เนื้อเพลง C.C.Rider Elvis presley | Chord C.C.Rider Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง C.C.Rider Elvis presley Chordza

* I said see, see, see rider Oh, see what you have done
** I said see, see, see rider Oh, see what you have do
*** Oh girl, you made me love you Now, now, now your lovin' man has gone Hear
what i say

( * / ** / *** )
Well, i'm going away, baby And i won't be back to fall Well, i'm going away baby And i won't be back to fall And if i find me a good girl I won't, i won't be back at all Hear what i say, i said See see rider, Oh see what you have done Yeah, yeah, yeahคอร์ด เนื้อเพลง Burning Love Elvis presley Chordza

คอร์ด Burning Love Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Burning Love Elvis presley | คอร์ดเพลง Burning Love Elvis presley | เพลง Burning Love Elvis presley | เนื้อเพลง Burning Love Elvis presley | Chord Burning Love Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Burning Love Elvis presley Chordza

Lord Almighty, I feel my temperature rising Higher higher It's burning through to my soul Girl, girl, girl You gonna set me on fire My brain is flaming I don't know which way to go
* Your kisses lift me higher Like the sweet song of a choir You light my morning sky
With burning love Ooh, ooh, ooh, I feel my temperature rising Help me, I'm flaming
I must be a hundred and nine Burning, burning, burning And nothing can cool me I just
might turn into smoke But I feel fine
( * )
It's coming closer The flames are reaching my body Please won't you help me I feel like I'm slipping away It's hard to breath And my chest is a-heating
Lord Almighty, I'm burning a hole where I lay
( * )
With burning love
I'm just a hunk, a hunk of burning love Just a hunk, a hunk of burning love Just a hunk, a hunk of burning love Just a hunk, a hunk of burning love Just a hunk, a hunk of burning love Just a hunk, a hunk of burning loveคอร์ด เนื้อเพลง หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน Chordza

คอร์ด หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน | คอร์ดกีต้าร์ หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน | คอร์ดเพลง หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน | เพลง หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน | เนื้อเพลง หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน | Chord หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน
คอร์ด เนื้อเพลง หลงไทม์ไลน์ บ๋อม กังแอน Chordza
กระมมซ็อบไง กุยลีงแต่โทรศัพท์ แมเอิวมันสดั๊บ กุยจำเล่นเฟซออนไลน์

เวียเมียนสะเด็ยเจีย น้องคุยแต่กับคนไกล ไม่สนคนบ้านใกล้ใกล้ ที่มีหัวใจใกล้กัน

สังคมออนไลน์ ฉับไวเชื่อได้หรือเปล่า

ไม่เหมือนที่บ้านนาเรา เซราะกราวกลิ่นโคลนสาปควาย

เดิรตามพลือแซร เมียนเอิวเมียนแมตาแย็ย คือรักแท้จริงจากใจ ไร้ซึ่งความหลอกลวง

หลงไทม์ไลน์อะไรนักหนา ตีสี่ตีห้าลุกมากดไลค์กดไลน์

มุ๊งมิ๊งฟรุ๊งฟริ๊งฟินฟินฝุดฝุด อัยย๊ะ! (แปลว่าอะไร) วางก่อนได้ไหมมาสบตากัน

ก่อนที่จะสายเรามารักกัน

คอร์ด เนื้อเพลง Bosom Of Abraham Elvis presley Chordza

คอร์ด Bosom Of Abraham Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Bosom Of Abraham Elvis presley | คอร์ดเพลง Bosom Of Abraham Elvis presley | เพลง Bosom Of Abraham Elvis presley | เนื้อเพลง Bosom Of Abraham Elvis presley | Chord Bosom Of Abraham Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Bosom Of Abraham Elvis presley Chordza

Well you rock my soul
* Down in the bosom of Abraham Rock, rock, rock down in the bosom of Abraham He
rocks my soul down in the bosom of Abraham
Well a rich man lives, He lives so well Children, when he dies on a lonely hill Why don't you rock my soul in the bosom of Abraham
คอร์ด เนื้อเพลง Blueberry Hill Elvis presley Chordza

คอร์ด Blueberry Hill Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Blueberry Hill Elvis presley | คอร์ดเพลง Blueberry Hill Elvis presley | เพลง Blueberry Hill Elvis presley | เนื้อเพลง Blueberry Hill Elvis presley | Chord Blueberry Hill Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Blueberry Hill Elvis presley Chordza

I found my thrill on blueberry hill On blueberry hill when I found you The moon stood still on
blueberry hill And lingered until my dreams came true
* The wind in the willow played Love's sweet melody But all of those vows we made
Were never to be Tho' we're apart, you're part of me still For you were my thrill on
blueberry hill
( * )
คอร์ด เนื้อเพลง Blue River Elvis presley Chordza

คอร์ด Blue River Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Blue River Elvis presley | คอร์ดเพลง Blue River Elvis presley | เพลง Blue River Elvis presley | เนื้อเพลง Blue River Elvis presley | Chord Blue River Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Blue River Elvis presley Chordza

Blue river, it can't be found on any map that I know But it's the place where lonely lovers all go To cry their tears, blue river
It winds along a path of heartache and pain Of broken dreams from lovin' someone in vain Like I loved you, and baby I still do
* I held you so tight You were out of my sight I'm feelin' so low But I gotta go Blue river
because you never really cared about me From now on baby that's where I'm gonna be
Cryin' over you, by the river of blue
( * )
คอร์ด เนื้อเพลง Blue Moon Of Kentucky Elvis presley Chordza

คอร์ด Blue Moon Of Kentucky Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Blue Moon Of Kentucky Elvis presley | คอร์ดเพลง Blue Moon Of Kentucky Elvis presley | เพลง Blue Moon Of Kentucky Elvis presley | เนื้อเพลง Blue Moon Of Kentucky Elvis presley | Chord Blue Moon Of Kentucky Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Blue Moon Of Kentucky Elvis presley Chordza

Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright Blue moon, keep on shining bright,
You're gonna bring me back my baby tonight, Blue moon, keep shining bright
* I said blue moon of Kentucky keep on shining, Shine on the one that's gone and left me
blue I said blue moon of Kentucky keep on shining, Shine on the one that's gone and
left me blue
** Well, it was on one moonlight night, Stars shining bright, Wish blown high Love
said good-bye Blue moon of Kentucky Keep on shining Shine on the one that's
gone and left me blue
( * )
( ** )
28 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Animal Instinct Elvis presley Chordza

คอร์ด Animal Instinct Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Animal Instinct Elvis presley | คอร์ดเพลง Animal Instinct Elvis presley | เพลง Animal Instinct Elvis presley | เนื้อเพลง Animal Instinct Elvis presley | Chord Animal Instinct Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Animal Instinct Elvis presley Chordza

Don't ever take tour eyes off me Not even for a minute 'cause like a panther I might pounce
And that will be the limit
I can be sneaky, fast as a snake I strike like a cobra, make no mistake And baby you'll be
trapped, quick as a wink It's animal instinct
Don't think that I won't pin you down No matter how you plead it I'm like a lion who's been
caged And you are gonna meet it
Watch out I'll warn ya', sharp as a hawk I'm wild as a tiger, I prowl and I stalk 'cause when
a man feels thirst, he takes a drink It's animal instinct You better not be caught off guard
This wolf is on the search now A leopard just can't change it's spots And I'm about to lurch
now
คอร์ด เนื้อเพลง ทับซ้อน แดน วรเวช Chordza

คอร์ด ทับซ้อน แดน วรเวช | คอร์ดกีต้าร์ ทับซ้อน แดน วรเวช | คอร์ดเพลง ทับซ้อน แดน วรเวช | เพลง ทับซ้อน แดน วรเวช | เนื้อเพลง ทับซ้อน แดน วรเวช | Chord ทับซ้อน แดน วรเวช
คอร์ด เนื้อเพลง ทับซ้อน แดน วรเวช Chordzaกาลเวลา พาให้เธอมาเจอกับฉัน
ในวันที่เหมือน ความฝัน
เร็วกว่าเสียง คือ
หัวใจของฉันที่หลงรักเธอไม่รู้ตัว

เป็นแค่ดวงจันทร์ในกลางวัน ที่มีแต่มองไม่เห็น
ไม่เคยจะหยุดหมุนรอบเธอ
รู้ดีว่าเธอมีเขา ฉันเองเลยต้องยอม

ซ่อนความรัก ซ้อน ไม่ให้ใครได้รู้
ว่าเกิดความรัก ซ้อน ยอมเจ็บปวดคนเดียว ดีกว่า
ยอมเดินไปคนละทาง ยอมเป็นคนใจร้าย
ถูกแล้วที่เธอเลือกเขา ความรักทับซ้อนกัน ไม่ได้

มองตัวเองแล้ว ถามว่าจริง ๆ แล้วหัวใจต้องการอะไร
แค่ได้รัก หรือ ต้องทำร้ายให้ใครเจ็บปวดหัวใจ

เป็นแค่ดวงจันทร์ในกลางวัน ที่มีแต่มองไม่เห็น
ไม่เคยจะหยุดหมุนรอบเธอ
รู้ดีว่าเธอมีเขา ฉันเองเลยต้องยอม

ซ่อนความรัก ซ้อน ไม่ให้ใครได้รู้
ว่าเกิดความรัก ซ้อน ยอมเจ็บปวดคนเดียว ดีกว่า
ยอมเดินไปคนละทาง ยอมเป็นคนใจร้าย
ถูกแล้วที่เธอเลือกเขา ความรักทับซ้อนกัน ไม่ได้

เราคงมาเจอกัน ผิดเวลา
ความรักของฉัน ก็เลยต้องเก็บไว้
หายใจเข้าไปให้ลึก
แล้วเดินจากไป

ซ่อนความรัก ซ้อน ไม่ให้ใครได้รู้
ว่าเกิดความรัก ซ้อน ยอมเจ็บปวดคนเดียว ดีกว่า
ยอมเดินไปคนละทาง ยอมเป็นคนใจร้าย
ถูกแล้วที่เธอเลือกเขา ความรักทับซ้อนกัน

ถูกแล้วที่เธอเลือกเขา ความรักทับซ้อนกัน ไม่ได้
คอร์ด เนื้อเพลง บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม Chordza

คอร์ด บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม | คอร์ดเพลง บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม | เพลง บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม | เนื้อเพลง บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม | Chord บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง บอกใจไว้รอเจ็บ เอ๋ พจนา อาร์สยาม Chordza

อยากกลับไปหาเขา น้องบ่ต้องเว้าคำลา
อย่าเอาน้ำตา มาตั๋วอ้ายอีกต่อไป
หากเจ้านั้น เลือกเขา กะบ่ต้องมาสนใจ
ปล่อยบักอ้าย ให้เป็นชายเจ้าน้ำตา

อุตส่าห์บอกใจ ว่ามื้อได๋ที่เจ้าอำลา
หนึ่งหยดน้ำตา จะไม่ยอมให้ใครเห็น
เพราะคำว่ารัก จากใจไม่เคยว่างเว้น
เจ้าคือคนรักดีเด่น ที่ใจมั่นหมายมานาน
แต่พอถึงวันที่เจ้านั้นต้องการจะไป
จั๊กเป็นแนวได๋ หัวใจเริ่มออกอาการ
ปากบอกว่าไหว แต่หัวใจอ้ายเจ็บเกินกลั้น
เมื่อเห็นท่าทีเจ้านั้น ต้องการกลับไปหาเขา

เหมิดคำเว้า คำเว้า บัดตอนที่เขามาขอเริ่มต้นใหม่
เหมิดคำเว้า บัดตอนที่เขามาขอเริ่มต้นใหม่
ท่าทีใจของเจ้ากะพร้อม กลับไปซ้อนซูยาม
บ่ต้องเอ่ยคำว่าอำลากับทางอ้ายดอก
ยื่นใบลาออก จากตำแหน่งคนฮักทางใจ
ไปโลดเด้อหล่า บ่ต้องทำท่าห่วงหาอาลัย
ทุกเจ็บที่ใจ อ้ายขอรับเพียงลำพัง

บอกอีกครั้ง น้องบ่ต้องมาสนใจ
ถึงคนจั่งอ้ายสิเป็นจั่งได๋กะซาง
อุตส่าห์ตั้งใจว่าสิบ่ให้น้ำตาไหลหลั่ง
ด้วยความตั้งใจสิขออวยชัยให้เจ้าเด้อนาง
แต่พอฮักพัง อ้ายบ่เห็นทางเฮ็ดใจ

เจ็บจนได้ จนได้ เคยบอกหัวใจว่าเตรียมไว้รับแน
เจ็บจนได้ เคยบอกหัวใจว่าเตรียมไว้รับแน
รักแน้ บัดยามเจอ จังจังคักแท้ เขาไปแล้วห่วงหา
เมี้ยนน้ำตา เอาไว้ ก็ยังหลั่งไหลคือเก่า
โอ้ใจเฮา เป็นหยังจังรับบ่ไหว
เจ็บเทื่อนี้เกินทน ทั้งที่บอกกับหัวใจ
ว่าอย่าได้ฮ้องไห้ย่อนไผอีกเลย

ใจเอ๋ยคือเป็นไปแท้ ใจเอ๋ยคือเป็นไปแท้
เขาบ่แคร์บัดน้ำตาไหลหลั่ง
ก่อนฮักพัง คือจังเคยเว้าไว้
ฮ้องไห้แม่นบ่มี บอกใจอย่างดีว่าถ้าในที่สุด
รักสะดุดสิขอหยุดใจไว้ แต่ทางหัวใจ บ่จำจ้อย
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา Chordza

คอร์ด ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดเพลง ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา | เพลง ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา | เนื้อเพลง ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา | Chord ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ได้รับเชิญ ศักดา พัทธสีมา Chordzaเต็มใจจะรอเธอหันมา แม้จะนานเพียงไร


ฉันก็ยังรอเธออยู่ตรงนี้


เต็มใจจะรอทุกนาที ไม่ต้องการอะไร


ไม่เข้าไปรีบร้อนให้วุ่นวาย


* ก็คนอย่างฉันเป็นเพียงคนไม่ได้รับเชิญ


ผ่านมาโดยบังเอิญไม่ตั้งใจ


ก็เป็นคนที่เธอไม่สนใจสักเท่าไหร่ ไม่ได้รับเชิญ


** ก็ใจมันรอแต่เธอแต่เธอทุกลมหายใจ


(มีแต่เธอทุก ๆ ลมหายใจ)


ก็รอมันไปไม่มีจุดหมายแค่เพียงรักเธอ


(รออย่างไร้จุดหมายก็เพราะเธอ)


ยังมีเวลาจะเฝ้ารอ ถึงจะยังมีใคร


ที่ห้อมล้อมตัวเธออีกมากมาย


รอจนเวลาเขาแยกไป ให้เราได้คุยกัน


ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคนสุดท้าย


(ซ้ำ * ** **)


(ดนตรี) /


(ซ้ำ * ** ** **)
คอร์ด เนื้อเพลง เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา Chordza

คอร์ด เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดกีต้าร์ เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดเพลง เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา | เพลง เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา | เนื้อเพลง เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา | Chord เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา
คอร์ด เนื้อเพลง เสียดายเธอ คนเดิม ศักดา พัทธสีมา Chordza

เสียดายความอ่อนเดียงสา
เสียดายฟ้าที่สดใส
เธอคนเดิมเด็กน้อยช่างฝัน
เธอคนเดิมคนนั้นหายไป
อยู่ที่ใดอยากพบเธอ
สายตาที่ร่าเริงนั้น
เสียดายมันหายไป
ไม่มีน้ำค้างให้ชื่นชม
เมื่อลมร้อนแดดแรงเผา
ให้ละลาย
เมื่อความเยาว์วัยได้สูญไป
และไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม
เธอคนเดิมของฉันอยู่ไหน
ดวงตาที่อ่อนใสวับวาว
ที่แสงดาว ก็รักเธอ
สายตาที่อ่อนเดียงสา
เสียดายมันหายไป
ไม่มีน้ำค้างให้ชื่นชม
เมื่อลมร้อน
แดดแรงเผาให้ละลาย
เมื่อความเยาว์วัยได้สูญไป
และไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม
ไม่มีน้ำค้างให้ชื่นชม
เมื่อลมร้อน
แดดแรงเผาให้ละลาย
เมื่อความเยาว์วัยได้สูญไป
และไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม
เสียดาย
คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา Chordza

คอร์ด หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดกีต้าร์ หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดเพลง หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา | เพลง หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา | เนื้อเพลง หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา | Chord หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา
คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ศักดา พัทธสีมา Chordza* หนุ่มสุพรรณฝันหวาน ทิ้งบ้านมาเมืองใหญ่
อยู่กับความศิวิไล แล้วไงมันมีแต่เรื่องราว

เรื่องงานไม่ได้พัก รักก็ไม่เอาอ่าว
อยู่ไปมันยิ่งเหงา ถึงคราวต้องลาไปพักใจ

** หนุ่มๆสุพรรณฝันหวาน ย้อนคิดถึงบ้านเก่า
กลิ่นนาที่บ้านเรา หายใจเข้าไปก็ชื่นฉ่ำ

*** เมืองกรุงเมืองฟ้า แต่ฟ้าไม่ได้เป็นของเรา
คืนวันเธอเหงา จะหาใครสักคนเข้าใจ
กี่วันที่ผ่านไป หัวใจก็ยังอยู่บ้านเดิม

**** หนุ่มๆสุพรรณฝันหวาน คิดถึงบ้านที่เคยอยู่
ต่อให้ไม่เลิศหรู ก็ดูว่ายังเป็นบ้านเรา

(ซ้ำ * , ** , *** , ****)
คอร์ด เนื้อเพลง ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา Chordza

คอร์ด ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดกีต้าร์ ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดเพลง ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา | เพลง ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา | เนื้อเพลง ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา | Chord ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา
คอร์ด เนื้อเพลง ถนนดวงดาว ศักดา พัทธสีมา Chordza

คนบางคน
เดินถนนดวงดาว
เกินจะเดา
ว่ามันอยู่สูงเพียงใด
คงต้องลองต้องปีนขึ้นไป
ไม่ว่ามันจะไกลเท่าไร
จะไปให้ถึง
อาจจะท้อแท้
แต่ไม่ท้อถอย
อย่างน้อยน้อยในใจก็รู้
ว่าสู้เพียงใด
หนักก็รับรู้
เหนื่อยก็รับไหว
ฉากสุดท้ายจะเป็นยังไง
ไม่เคยหวาดหวั่น
กุมชะตา
ด้วยมือของเราแค่เพียงลำพัง
เติมพลังถ้าหากหลงทาง
ล้มลงก็พร้อมจะเริ่มใหม่
คนบางคนเดินถนนบนดิน
ใจโบยบินไปสู่ถนนดวงดาว
มองไปไกล
มีเพียงแสงแพรวพราว
เกินจะเดา
ว่ามันอยู่สูงเพียงใด
คงต้องลองต้องปีนขึ้นไป
ไม่ว่ามันจะไกลเท่าไร
จะไปให้ถึง
อยากจะลองดู
อยากจะลองไป
อยากจะคว้า
เอาความภูมิใจ
มาให้ตัวเอง
ต่อให้เวิ้งว้าง
ต่อให้วังเวง
แต่ไม่เคยจะกลัวจะเกรง
เรื่องราวต่างต่าง
กุมชะตา
ด้วยมือของเราแค่เพียงลำพัง
เติมพลังถ้าหากหลงทาง
ล้มลงก็พร้อมจะเริ่มใหม่
คนบางคนเดินถนนบนดิน
ใจโบยบิน
ไปสู่ถนนดวงดาว
มองไปไกล
มีเพียงแสงแพรวพราว
เกินจะเดา
ว่ามันอยู่สูงเพียงใด
คงต้องลอง
ต้องปีนขึ้นไป
ไม่ว่ามัน
จะไกลเท่าไร
จะไปให้ถึง
คนบางคนเดินถนนบนดิน
ใจโบยบิน
ไปสู่ถนนดวงดาว
มองไปไกล
มีเพียงแสงแพรวพราว
เกินจะเดา
ว่ามันอยู่สูงเพียงใด
คงต้องลอง
ต้องปีนขึ้นไป
ไม่ว่ามันจะไกลเท่าไร
จะไปให้ถึง
คอร์ด เนื้อเพลง ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา Chordza

คอร์ด ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดกีต้าร์ ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา | คอร์ดเพลง ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา | เพลง ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา | เนื้อเพลง ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา | Chord ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา
คอร์ด เนื้อเพลง ขอเป็นคนดีของเธอ ศักดา พัทธสีมา Chordzaไม่มีคำใดซักคำ จะบอกความจริงในหัวใจ ได้ดีเท่ารักที่เธอให้ฉัน
ไม่มีใครเลยซักคน จะอยู่และทนฉันทุกอย่าง มีเธอผู้เดียวที่ทำเช่นนั้น
รับฉันเป็นคนของเธอ

แม้นานเท่าไร รักเธอยังมีให้เสมอ ก็รู้ว่ามีแต่เธอเท่านั้น

* ที่เธอเคยเหน็ดเหนื่อย ที่เธอเคยทำมาเพื่อฉัน จะคอยผูกพันห่วงใยตอบแทนใจเธอ

** ช่วงเวลาจากนี้ไป แค่อยากจะขอไว้ซักอย่าง เธอไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉัน
แค่ให้ฉันทำเพื่อเธอ จะปกป้องเธอไม่ยอมห่าง ถ้าลมหายใจฉันยังจะมี
ขอเป็นคนดีของเธอ

และฉันจะมีแต่เธอเท่านั้น

(ซ้ำ * , **)
คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร Chordza

คอร์ด ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร | คอร์ดกีต้าร์ ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร | คอร์ดเพลง ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร | เพลง ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร | เนื้อเพลง ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร | Chord ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร
คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยใจฝัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร Chordza

ลอยหายเข้าไปในเพลง
ที่ยังบรรเลง ล่องลอยมา
ให้ใจพะนอ
หยอกล้อ เสียงเพลงดีกว่า
ไม่ใฝ่ไม่หา อะไรสักวัน
ปล่อยใจฝันสักครั้ง
เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่
หากมันคอยชโลมดวงใจ
ปล่อยมันไปสักวัน
สู่สวรรค์น้อยน้อย
ปล่อยให้ลอย ไปสู่วิมาน
ทิ้งอารมณ์ในใจ เมื่อวาน
ไม่ต้องคิดถึงใคร
ปล่อยใจฝันสักครั้ง
เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่
หากมันคอยชโลมดวงใจ
ปล่อยมันไปสักวัน
สู่สวรรค์น้อยน้อย
ปล่อยให้ลอย ไปสู่วิมาน
ทิ้งอารมณ์ในใจ เมื่อวาน
ไม่ต้องคิดถึงใคร
ปล่อยใจฝันสักครั้ง
เสียงเพลงดัง จะดังเท่าไหร่
หากมันคอยชโลมดวงใจ
ปล่อยมันไปสักวัน
สู่สวรรค์น้อยน้อย
ปล่อยให้ลอย ไปสู่วิมาน
ทิ้งอารมณ์ในใจ เมื่อวาน
ไม่ต้องคิดถึงใคร
คอร์ด เนื้อเพลง สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ Chordza

คอร์ด สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ | คอร์ดกีต้าร์ สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ | คอร์ดเพลง สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ | เพลง สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ | เนื้อเพลง สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ | Chord สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ
คอร์ด เนื้อเพลง สาวใหญ่สิลงคาน พิมพา พรศิริ Chordza

ขอบันไดแหน่ ซ่อยแหย่ขึ้นมาให้หน่อย ผู้สาวเหลือน้อย สิค่อยก้าวลงจากคาน
สิมีบ้างไหม บ่าวใหญ่ใจพออ่อนหวาน ซ่อยอุ้มน้องลงจากคาน ถือว่าเป็นทานน้ำใจ
เป็นบันไดใหม่ ของพ่อหม้ายกะเอา บันไดเหล็กเก่า ของผู้เฒ่าก็ได้
ถ้าโสดมีสิทธิ์ ลูกติดล่ะก็ยังพอไหว ส่วนน้องนี้เป็นสาวใหญ่ หัวใจไม่เคยใช้งาน

*มีบ้อ ผู้บ่าวเก่า ๆ หรือว่าเป็นเจ้า เมียเฒ่ากำลังเลิกรา เมียเผลอ น้องบ่อเอาทำยา เมียตายหรือว่าเมียป๋า เชิญมาให้น้องดูใจ
หัวใจให้ฟรี ค่าตัวแสนสี่ก็พอ ให้ฟ้าวมาขอ อ้ายมัวรอช้าอยู่ใย เงินอ้ายบ่มี ผ่อนพ่อหลายปีกะได้
แต่งงานเลี้ยงลูกเติบใหญ่ ให้ลูกเฮาซ่อย ผ่อนต่อ

(ซ้ำ *)
คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม Chordza

คอร์ด ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม | คอร์ดกีต้าร์ ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม | คอร์ดเพลง ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม | เพลง ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม | เนื้อเพลง ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม | Chord ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม
คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าไม่รัก พริม พริมา Feat.ต้าร์ มิสเตอร์ทีม Chordzaช ก็เพราะรัก รัก รักเธอเลยได้ใจ ก็เพราะรู้ว่าไงก็ต้องตามใจเธอทุกอย่าง

ญ ก็เพราะรัก รัก รักมันไม่จืดจาง จะทะเลาะเท่าไรก็ไม่ไปไหนเธอคิดดู

ช ก็คนมันรักเลยยอมให้กันได้ ตัดยังไงไม่ขาดสักที
ญ ก็คนมันรักเลยยอมให้กันดีๆ แต่ยอมได้แค่คนนี้

ช * ถ้าไม่รัก จะเรียกยังไงคงไม่มาถ้าไม่รัก จะสบตาก็ไม่รู้ใจ
รักเราไม่เก่า รักเราเหมือนใหม่ ยังไงฉันจะมีเพียงเธอ

ญ ** ถ้าไม่รักสักนิดฉันก็คงไม่ทน ถ้าไม่รักสักหนเราคงลืมกันไป
เธอถึงจะเก่าก็ดีเหมือนใหม่ยังไงฉันก็คงไม?่ทิ้ง ก็รักเธอจริงๆ เลย

(ซ้ำ/ */ **)
คอร์ด เนื้อเพลง น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ Chordza

คอร์ด น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ | คอร์ดกีต้าร์ น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ | คอร์ดเพลง น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ | เพลง น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ | เนื้อเพลง น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ | Chord น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ
คอร์ด เนื้อเพลง น่ากลัวกว่าผี ปอ อรรณพ Chordzaตอนกลางค่ำกลางคืน เธอก็ชอบมาหลอกมาหลอน
คนจะหลับจะนอน เธอก็ชอบโทรมากวน
ตอนดึกๆ ประจำ ไลน์มาถามมาทำเป็นชวน
โอ้ยระบบมันรวน ถูกเธอเย้ายวนเรื่อยเลย

ชอบแว็บเข้ามาให้รักอย่างกะผีปอบ
หลอกฉันให้ช็อกด้วยรักแล้วก็ควักหัวใจ
ชอบมาเล่นอย่างนี้ ฉันใจคอไม่ดี
ไม่รู้ว่าเธอกับผี อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน

หน้าตาสวยๆ เธอไม่น่าจะเป็นผี
หน้าตาดีๆ แต่น่ากลัวกว่าผีหลายเท่าด้วยซ้ำ
ผีหลอกหัวโกร๋น แต่ถ้าโดนเธอหลอกหัวใจมันชอกช้ำ
ถูกผีแลบลิ้นปลิ้นตา (แฮ่) กับเธอเข้ามาสบตา (แฮ่)
มันเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่า หัวใจจะวายเหมือนๆ กัน

แดร็กคูล่ายังดี ที่มันแค่ดูดเลือดเราไป
เจอแฟรงเกนสไตน์ มันก็แค่ทำให้กลัว
ที่เธอทำประจำ ทำให้ฉันใจเต้นรัวๆ
ยิ่งนับวันยิ่งกลัว เธอจะเคี้ยวใจฉันเล่น

ชอบแว็บเข้ามาให้รักอย่างกะผีปอบ
หลอกฉันให้ช็อกด้วยรักแล้วก็ควักหัวใจ
ชอบมาเล่นอย่างนี้ ฉันใจคอไม่ดี
ไม่รู้ว่าเธอกับผี อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน

หน้าตาสวยๆ เธอไม่น่าจะเป็นผี
หน้าตาดีๆ แต่น่ากลัวกว่าผีหลายเท่าด้วยซ้ำ
ผีหลอกหัวโกร๋น แต่ถ้าโดนเธอหลอกหัวใจมันชอกช้ำ
ถูกผีแลบลิ้นปลิ้นตา (แฮ่) กับเธอเข้ามาสบตา (แฮ่)
มันเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่า หัวใจจะวายเหมือนๆ กัน

หลอกๆๆ หรือว่าเธอเอาๆ จริง
เธอเอาๆ จริง หรือว่ามาหลอกๆๆ
ตกลงเข้ามาให้รัก หรือว่าอยากจะมาเข้าสิง
มีใจให้ฉันจริงๆ หรือว่ามาหลอกๆๆ

หน้าตาสวยๆ เธอไม่น่าจะเป็นผี
หน้าตาดีๆ แต่น่ากลัวกว่าผีหลายเท่าด้วยซ้ำ
ผีหลอกหัวโกร๋น แต่ถ้าโดนเธอหลอกหัวใจมันชอกช้ำ
ถูกผีแลบลิ้นปลิ้นตา (แฮ่) กับเธอเข้ามาสบตา (แฮ่)
มันเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่า หัวใจจะวายเหมือนๆ กัน

เฉลยสักทีได้ไหม ว่าคิดจะทำอะไร
อย่ามาหลอกกินหัวใจ เหมือนๆ พวกปอบเขาชอบทำ
คอร์ด เนื้อเพลง ส่อง บอล หมู่ 2 Chordza

คอร์ด ส่อง บอล หมู่ 2 | คอร์ดกีต้าร์ ส่อง บอล หมู่ 2 | คอร์ดเพลง ส่อง บอล หมู่ 2 | เพลง ส่อง บอล หมู่ 2 | เนื้อเพลง ส่อง บอล หมู่ 2 | Chord ส่อง บอล หมู่ 2
คอร์ด เนื้อเพลง ส่อง บอล หมู่ 2 Chordza

ส่องสเตตัสเธอ ทุกคืนทุกวัน เพ้อเจ้อ
เฝ้า คอยกดไลค์เธอ เหมือนเป็นความใน ชอบเธอ

ฟ้าบันดาล ให้หัวใจหัวใจเราต้องกัน
จากเฟรนในวันนั้น เปลี่ยนผันกลับกลายเป็นแฟน

โอ้ดอกฟ้า รักนี้ที่เธอโปรยมาพาให้ฉัน ชื่นฤทัย
ยอดดวงใจ ฉันเพ้อพร่ำคลำรำพัน เธอกับฉัน
เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ลงใน Facebook

อ่านคอมเม้นทุกวัน หัวใจชุ่มฉ่ำ รำพัน
จะถวายชีวัน ดวงแดแด่เธอ ผู้เดียว

ฟ้าบันดาล ให้หัวใจหัวใจเราต้องกัน
จากเฟรนในวันนั้น เปลี่ยนผันกลับกลายเป็นแฟน

โอ้ดอกฟ้า รักนี้ที่เธอโปรยมาพาให้ฉัน ชื่นฤทัย
ยอดดวงใจ ฉันเพ้อพร่ำคลำรำพัน เธอกับฉัน
เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ลงใน Facebook

ยอมรับคำบรรชา ฉันพร้อมจะบุกน้ำลุยไฟ
เพียงเพื่อเธอ ผู้เดียว
ยอมแพ้เป็นทาสรักเธอ ถึงแม้ชีวีจะมลายก็ไม่เกรงกลัว
แค่เพียงเรา

เซลฟี่ด้วยกัน ใน Facebook ทุกวัน
เซลฟี่ด้วยกัน ใน Facebook นิรันดร์

รักนี้ที่เธอโปรยมาพาให้ฉัน ชื่นฤทัย
ยอดดวงใจ ฉันเพ้อพร่ำคลำรำพัน เธอกับฉัน
เรามาถึงจุดนี้ได้ไง จุดที่เรารักกัน

เซลฟี่ด้วยกัน ใน Facebook
ใน Facebook ใน Facebook