30 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fever Elvis presley Chordza

คอร์ด Fever Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Fever Elvis presley | คอร์ดเพลง Fever Elvis presley | เพลง Fever Elvis presley | เนื้อเพลง Fever Elvis presley | Chord Fever Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Fever Elvis presley Chordza

Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me
I get a fever that's so hard to bear You give me fever when you kiss me
* Fever when you hold me tight Fever in the morning Fever all through the night

( * )
Ev'rybody's got the fever that is something you all know Fever isn't such a new thing
Fever started long ago
Romeo loved Juliet Juliet she felt the same When he put his arms around her
He said 'Julie, baby, you're my flame Thou giv-est fever when we kisseth Fever with the
flaming youth Fever I'm afire Fever yea I burn for sooth'
Captain Smith and Pocahantas Had a very mad affair When her daddy tried to kill him
She said 'Daddy, o, don't you dare He gives me fever with his kisses
Fever when he holds me tight Fever, I'm his misses, Oh daddy, won't you treat him right'
Now you've listened to my story Here's the point that I have made Cats were born to give chicks fever
Be it Fahrenheit or centigrade They give you fever when you kiss them Fever if you live and
learn

EmoticonEmoticon