แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Butterfly แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Butterfly แสดงบทความทั้งหมด

24 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง มาลัยดอกมะลิ Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มาลัยดอกมะลิ Butterfly Chordza
คอร์ด มาลัยดอกมะลิ Butterfly | เนื้อเพลง มาลัยดอกมะลิ Butterfly | Chord มาลัยดอกมะลิ Butterfly

11 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Jumping Jack Flash Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Jumping Jack Flash Butterfly Chordza
คอร์ด Jumping Jack Flash Butterfly | เนื้อเพลง Jumping Jack Flash Butterfly | Chord Jumping Jack Flash Butterfly

25 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Rock N' Roll Music Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rock N' Roll Music Butterfly Chordza
คอร์ด Rock N' Roll Music Butterfly | เนื้อเพลง Rock N' Roll Music Butterfly | Chord Rock N' Roll Music Butterfly

22 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตนี้ของใคร Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตนี้ของใคร Butterfly Chordza
คอร์ด ชีวิตนี้ของใคร Butterfly | เนื้อเพลง ชีวิตนี้ของใคร Butterfly | Chord ชีวิตนี้ของใคร Butterfly

6 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Honky Tonk Woman Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Honky Tonk Woman Butterfly Chordza
คอร์ด Honky Tonk Woman Butterfly | เนื้อเพลง Honky Tonk Woman Butterfly | Chord Honky Tonk Woman Butterfly

17 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง บัว Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บัว Butterfly Chordza
คอร์ด บัว Butterfly | เนื้อเพลง บัว Butterfly | Chord บัว Butterfly

25 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แค่คืบ Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่คืบ Butterfly Chordza
คอร์ด แค่คืบ Butterfly | เนื้อเพลง แค่คืบ Butterfly | Chord แค่คืบ Butterfly

12 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Dead Or Alive Butterfly Chordza

คอร์ด Dead Or Alive Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Dead Or Alive Butterfly | คอร์ดเพลง Dead Or Alive Butterfly | เพลง Dead Or Alive Butterfly | เนื้อเพลง Dead Or Alive Butterfly | Chord Dead Or Alive Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง Dead Or Alive Butterfly Chordza

5 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง All Day & All Of The Night Butterfly Chordza

คอร์ด All Day & All Of The Night Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ All Day & All Of The Night Butterfly | คอร์ดเพลง All Day & All Of The Night Butterfly | เพลง All Day & All Of The Night Butterfly | เนื้อเพลง All Day & All Of The Night Butterfly | Chord All Day & All Of The Night Butterfly 
คอร์ด เนื้อเพลง All Day & All Of The Night Butterfly Chordza

10 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly Chordza

คอร์ด กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | คอร์ดเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | เพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | Chord กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly Chordza

24 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Action Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Action Butterfly Chordza
คอร์ด Action Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Action Butterfly | คอร์ดเพลง Action Butterfly | เพลง Action Butterfly | เนื้อเพลง Action Butterfly | Chord Action Butterfly

27 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Brown Sugar Butterfly Chordza

คอร์ด Brown Sugar Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Brown Sugar Butterfly | คอร์ดเพลง Brown Sugar Butterfly | เพลง Brown Sugar Butterfly | เนื้อเพลง Brown Sugar Butterfly | Chord Brown Sugar Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง Brown Sugar Butterfly Chordza

17 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ยุโรป Butterfly Chordza

คอร์ด ยุโรป Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ ยุโรป Butterfly | คอร์ดเพลง ยุโรป Butterfly | เพลง ยุโรป Butterfly | เนื้อเพลง ยุโรป Butterfly | Chord ยุโรป Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง ยุโรป Butterfly Chordza

17 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Medley Beatles Butterfly Chordza

คอร์ด Medley Beatles Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Medley Beatles Butterfly | คอร์ดเพลง Medley Beatles Butterfly | เพลง Medley Beatles Butterfly | เนื้อเพลง Medley Beatles Butterfly | Chord Medley Beatles Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง Medley Beatles Butterfly Chordza

24 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หยาดเพชร Butterfly Chordza

คอร์ด หยาดเพชร Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ หยาดเพชร Butterfly | คอร์ดเพลง หยาดเพชร Butterfly | เพลง หยาดเพชร Butterfly | เนื้อเพลง หยาดเพชร Butterfly | Chord หยาดเพชร Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง หยาดเพชร Butterfly Chordza

23 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หยาดเพชร Butterfly Chordza

คอร์ด หยาดเพชร Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ หยาดเพชร Butterfly | คอร์ดเพลง หยาดเพชร Butterfly | เพลง หยาดเพชร Butterfly | เนื้อเพลง หยาดเพชร Butterfly | Chord หยาดเพชร Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง หยาดเพชร Butterfly Chordza

21 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Get Enough Butterfly Chordza

คอร์ด Get Enough Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Get Enough Butterfly | คอร์ดเพลง Get Enough Butterfly | เพลง Get Enough Butterfly | เนื้อเพลง Get Enough Butterfly | Chord Get Enough Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง Get Enough Butterfly Chordza

19 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันไป Butterfly Chordza

คอร์ด ฝันไป Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ ฝันไป Butterfly | คอร์ดเพลง ฝันไป Butterfly | เพลง ฝันไป Butterfly | เนื้อเพลง ฝันไป Butterfly | Chord ฝันไป Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง ฝันไป Butterfly Chordza

27 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง MR. Butterfly Chordza

คอร์ด MR. Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ MR. Butterfly | คอร์ดเพลง MR. Butterfly | เพลง MR. Butterfly | เนื้อเพลง MR. Butterfly | Chord MR. Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง MR. Butterfly Chordza

Mister, can you hear me? The time to say few words to you Cause I'm greed you Don't misunderstand me Cause there is no one else but you to see me through Without you save the smile, will make it no worth while Without you save the way, will make me lose my day Without you save the world, in long for me this day with you [Verse 2] Something deep inside me Right behind me Tears and mess me all night long Of very own To stay within your shadow of no tomorrow You'll never catch a bigger stoned on your own [Verse 3] The winter's coming soon Without a warning tune The sun is slipped away The morning's come in grey I'm sitting there is still, and dreaming of a yesterday [Verse 3 Again] [Verse 4] Mister, can you hear me? Don't turn your back on me again Cause I'm your friend But don't deny me And walk away to see the end, and when till then [Verse 5] The words have gone away Before I've got to say The man is going wild You checksum all the smiles The lights are low and then the colors supposed then to blues [Verse 5 Again]


21 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง อารามบอย Butterfly Chordza

คอร์ด อารามบอย Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ อารามบอย Butterfly | คอร์ดเพลง อารามบอย Butterfly | เพลง อารามบอย Butterfly | เนื้อเพลง อารามบอย Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง อารามบอย Butterfly Chordza


ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเฮมันทุกวันไป
กิจวัตรของเด็กอาราม ต้องเดินถือย่ามปิ่นโตไป ช่วยประเคนเช้าเพลทันใจ เมื่อถูกเรียกใช้ ว่องไวดี
เช้าเพลรับเดนหลวงตา แล้วชงน้ำชาพัดวี พระจำวัดเรารู้ดี แอบมาพบทีนั้นเฮฮา
ไก่กับแดงเขาแย่งเอาไป ขโมยลักไก่ไม่กลัวโซ เมื่อถูกรวนยกพวกเฮโล ปากฉีกคางโย้นะโมไป ไม้เรียวหลวงตาครั้นตี สองทีสามทีถึงใจ หลวงตาสอนว่าวัดไทย ไม่ใช่สอนให้เราเกเร
แต่โบราณหลายท่านได้ดี พวกเด็กวัดนี่ไม่เสียยี่ห้อ
ลูกศิษย์วัดนะโมไม่พอ ต้องเรียนก. ข.และ ก. อา กา
หนทางพัดทางเสริมตน หลายคนได้เป็นพระยา วัดมีพระคุณทุกครา สอนให้รู้ว่าของอาราม