แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Preston แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Preston แสดงบทความทั้งหมด

20 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Nothing From Nothing Billy Preston Chordza

คอร์ด Nothing From Nothing Billy Preston | คอร์ดกีต้าร์ Nothing From Nothing Billy Preston | คอร์ดเพลง Nothing From Nothing Billy Preston | เพลง Nothing From Nothing Billy Preston | เนื้อเพลง Nothing From Nothing Billy Preston | Chord Nothing From Nothing Billy Preston
คอร์ด เนื้อเพลง Nothing From Nothing Billy Preston Chordza

Nothin' from nothin' leaves nothin' You gotta have somethin' if you wanna be with me Nothin' from nothin' leaves nothin' You gotta have somethin' if you wanna be with me I'm not tryin' to be your hero 'cause that zero is too cold for me, brrr I'm not tryin' to be your highness 'cause that minus is too low to see, yeah Nothin' from nothin' leaves nothin' And i'm not stuffin', believe you me Don't you remember i told ya I'm a soldier in the war on poverty, yeah Yes, i am Nothin' from nothin' leaves nothin' You gotta have somethin' if you wanna be with me Nothin' from nothin' leaves nothin' You gotta have somethin' if you wanna be with me You gotta have somethin' if you wanna be with me You gotta bring me somethin' girl, if you wanna be with me