แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lunatic แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lunatic แสดงบทความทั้งหมด

20 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ทรมาน LUNATIC Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทรมาน LUNATIC Chordza
คอร์ด ทรมาน LUNATIC | เนื้อเพลง ทรมาน LUNATIC | Chord ทรมาน LUNATIC

22 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic Chordza

คอร์ด คำตอบ (Scrubb) Lunatic | คอร์ดกีต้าร์ คำตอบ (Scrubb) Lunatic | คอร์ดเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic | เพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic | เนื้อเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic | Chord คำตอบ (Scrubb) Lunatic
คอร์ด เนื้อเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic Chordza

3 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic Chordza

คอร์ด เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | คอร์ดกีต้าร์ เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | คอร์ดเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | เพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | Chord เพลงรักที่โดนสาป Lunatic
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic Chordzaม่านหมอกใต้แสงจันทร์ สายลมที่พัดผ่าน เรื่องราวที่ยังวกวน ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ เรื่องราวที่ร้อยเรียงจากสองเรายังมีต่อไป รักเราเป็นดั่งเพลง บรรเลงอย่างหมองมน เธอนั้นคือท่วงทำนอง ละเลงใจฉันเสียวกวน แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ เพลงรักที่เราบรรเลง จบลงไม่รู้ตัว แต่ทุก ๆ ท่วงทำนอง ปิดบังความลับที่ยังมืดมัว แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ เพลงรักที่โดนสาป ให้สองเราทนมันไป ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ


2 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic Chordza

คอร์ด เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | คอร์ดกีต้าร์ เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | คอร์ดเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | เพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | Chord เพลงรักที่โดนสาป Lunatic
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic Chordza

ม่านหมอกใต้แสงจันทร์ สายลมที่พัดผ่าน เรื่องราวที่ยังวกวน ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ เรื่องราวที่ร้อยเรียงจากสองเรายังมีต่อไป รักเราเป็นดั่งเพลง บรรเลงอย่างหมองมน เธอนั้นคือท่วงทำนอง ละเลงใจฉันเสียวกวน แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ เพลงรักที่เราบรรเลง จบลงไม่รู้ตัว แต่ทุก ๆ ท่วงทำนอง ปิดบังความลับที่ยังมืดมัว แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ เพลงรักที่โดนสาป ให้สองเราทนมันไป ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic Chordza

คอร์ด เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | คอร์ดกีต้าร์ เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | คอร์ดเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | เพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic | Chord เพลงรักที่โดนสาป Lunatic
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักที่โดนสาป Lunatic Chordza

ม่านหมอกใต้แสงจันทร์ สายลมที่พัดผ่าน เรื่องราวที่ยังวกวน ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ เรื่องราวที่ร้อยเรียงจากสองเรายังมีต่อไป รักเราเป็นดั่งเพลง บรรเลงอย่างหมองมน เธอนั้นคือท่วงทำนอง ละเลงใจฉันเสียวกวน แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ เพลงรักที่เราบรรเลง จบลงไม่รู้ตัว แต่ทุก ๆ ท่วงทำนอง ปิดบังความลับที่ยังมืดมัว แต่ก่อนนั้น ความรักที่มี เป็นดั่งในนิยาย ที่รักในวันนี้คล้าย แผดเผาด้วยไฟที่ร้อนรน เธอปิดบังซ่อนใครเอาไว้อยู่ สักวันคงได้รู้ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ เพลงรักที่โดนสาป ให้สองเราทนมันไป ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ ได้ยินเสียงเพลงกรีดหัวใจ รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น รักที่เคยมีแต่เพียงแค่เรา แล้วเธอก็ยอมแบ่งมันให้เขา ใครสักคนที่เธอเก็บ ซ่อนอยู่ภายในใจ รักฉันเคยมีแต่เพียงแค่เธอ จนถึงวันที่เธอแบ่งมันให้เขาไป มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น มันเหลือเพียงความเจ็บปวด ที่ท่วมท้น ดวงใจ