แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bob Marley แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bob Marley แสดงบทความทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Redemption Song Bob Marley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Redemption Song Bob Marley Chordza
คอร์ด Redemption Song Bob Marley | เนื้อเพลง Redemption Song Bob Marley | Chord Redemption Song Bob Marley

5 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sun Is Shining Bob Marley Chordza

คอร์ด Sun Is Shining Bob Marley | คอร์ดกีต้าร์ Sun Is Shining Bob Marley | คอร์ดเพลง Sun Is Shining Bob Marley | เพลง Sun Is Shining Bob Marley | เนื้อเพลง Sun Is Shining Bob Marley | Chord Sun Is Shining Bob Marley
คอร์ด เนื้อเพลง Sun Is Shining Bob Marley Chordza

Sun is shining, the weather is sweet Make you want to move your dancing feet To the rescue, here i am Want you to know, y’all, where i stand (monday morning) here i am Want you to know just if you can (tuesday evening) where i stand (wenesday morning) Tell myself a new day is rising (thursday evening) get on the rise A new day is dawning (friday morning) here i am (saturday evening) want you to know just Want you to know just where i stand When the morning gathers the rainbow Want you to know i’m a rainbow too So, to the rescue here i am Want you to know just if you can Where i stand, know, know, know, know, know We’ll lift our heads and give jah praises We’ll lift our heads and give jah praises, yeah Sun is shining, the weather is sweet Make you want to move your dancing feet To the rescue, here i am Want you to know just if you can Where i stand Sun is shining, sun is shining

คอร์ด เนื้อเพลง Roots Rock Reggae Bob Marley Chordza

คอร์ด Roots Rock Reggae Bob Marley | คอร์ดกีต้าร์ Roots Rock Reggae Bob Marley | คอร์ดเพลง Roots Rock Reggae Bob Marley | เพลง Roots Rock Reggae Bob Marley | เนื้อเพลง Roots Rock Reggae Bob Marley | Chord Roots Rock Reggae Bob Marley
คอร์ด เนื้อเพลง Roots Rock Reggae Bob Marley Chordza

Play I some music, this a reggae music (repeat) Hey mister music, sure sounds good to me I can't refuse it, what to be got to be Feel like dancing, dance cause we are free Feel like dancing, come dance with me Roots Rock Reggae, this a reggae music (repeat) Play I some music, this a reggae music (repeat) Play I on the R&B, want all my people to see We bubbling on the top 100, just like a mighty dread (repeat) Roots rock Reggae, this a reggae music (repeat) Play I some music, this a reggae music (repeat)

25 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง No Women No Cry Bob Marley Chordza

คอร์ด No Women No Cry Bob Marley | คอร์ดกีต้าร์ No Women No Cry Bob Marley | คอร์ดเพลง No Women No Cry Bob Marley | เพลง No Women No Cry Bob Marley | เนื้อเพลง No Women No Cry Bob Marley | Chord No Women No Cry Bob Marley
คอร์ด เนื้อเพลง No Women No Cry Bob Marley Chordza

No, woman, no cry, No, woman, no cry, (x2) Said, said, said, I remember when we used to sit In the government yard in Trenchtown, Oba - obaserving the 'ypocrites As they would mingle with the good people we meet Good friends we have, oh, good friends we've lost Along the way In this great future, you can't forget your past, So dry your tears, I she * No, woman, no cry, No, woman, no cry 'Ere, little darlin', don't she'd no tears, No, woman, no cry Said, said, said, I remember when-a we used to sit In the government yard in Trenchtown And then Georgie would make the fire lights, As it was logwood burnin' through the nights Then we would cook cornmeal porridge, Of which I'll share with you, My feet is my only carriage, So I've got to push on through But while I'm gone, I mean, Everything's gonna be all right (x8) So, woman, no cry, No, no, woman, woman, no cry Woman, little sister, don't she'd no tears, No, woman, no cry

คอร์ด เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley Chordza

คอร์ด I Shot The Sheriff Bob Marley | คอร์ดกีต้าร์ I Shot The Sheriff Bob Marley | คอร์ดเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley | เพลง I Shot The Sheriff Bob Marley | เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley | Chord I Shot The Sheriff Bob Marley
คอร์ด เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley Chordza

I shot the sheriff But I did not shoot the deputy I shot the sheriff But I did not shoot the deputy All around in my home town They're trying to track me down They say they to bring me in guilty For the killing of a deputy For the life of a deputy But I say, I shot the sheriff But I swear it was in self defence ..I shot the sheriff And they say It is a capital offence Sheriff John Brown always hated me For what I don't know Ev'ry time that I plant a seed He said kill it before it grow He said kill it before it grow But I say,shot the sheriff But I swear it was in self defence Freedom came my way one day And I started out of town All of a sudden I see Sheriff John Brown, Aiming to shoot me down, So I shot, I shot him down But I say, I shot the sheriff But I did not shoot the deputy Refiexes got the better of me And What is to be must be Ev'ry day the bucket goes to the well But one day the bottom