แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Currington แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Currington แสดงบทความทั้งหมด

26 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Wake Me Up Billy Currington Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wake Me Up Billy Currington Chordza
คอร์ด Wake Me Up Billy Currington | เนื้อเพลง Wake Me Up Billy Currington | Chord Wake Me Up Billy Currington

4 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Do I Make You Wanna Billy Currington Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Do I Make You Wanna Billy Currington Chordza
คอร์ด Do I Make You Wanna Billy Currington | เนื้อเพลง Do I Make You Wanna Billy Currington | Chord Do I Make You Wanna Billy Currington

23 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Drinking Town with a Football Problem Billy Currington Chordza

คอร์ด Drinking Town with a Football Problem Billy Currington | คอร์ดกีต้าร์ Drinking Town with a Football Problem Billy Currington | คอร์ดเพลง Drinking Town with a Football Problem Billy Currington | เพลง Drinking Town with a Football Problem Billy Currington | เนื้อเพลง Drinking Town with a Football Problem Billy Currington | Chord Drinking Town with a Football Problem Billy Currington
คอร์ด เนื้อเพลง Drinking Town with a Football Problem Billy Currington Chordza

4 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Don't It Billy Currington Chordza

คอร์ด Don't It Billy Currington | คอร์ดกีต้าร์ Don't It Billy Currington | คอร์ดเพลง Don't It Billy Currington | เพลง Don't It Billy Currington | เนื้อเพลง Don't It Billy Currington | Chord Don't It Billy Currington
คอร์ด เนื้อเพลง Don't It Billy Currington Chordza

24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง We Are Tonight Billy Currington Chordza

คอร์ด We Are Tonight Billy Currington | คอร์ดกีต้าร์ We Are Tonight Billy Currington | คอร์ดเพลง We Are Tonight Billy Currington | เพลง We Are Tonight Billy Currington | เนื้อเพลง We Are Tonight Billy Currington | Chord We Are Tonight Billy Currington
คอร์ด เนื้อเพลง We Are Tonight Billy Currington Chordza

Summer comin' through a rolled down window Tearin' down an almost two lane back road Freedom and fireflies in the air The night's still young, never gonna get old Livin' for today like there's no tomorrow Follow the grooves, the tires in the grass Stayin' on the gas like we're never comin' back [Chorus:] It's a Friday night, it's a small town girl Everything is right and we rule the world 2 twelve's in the truck back, beating A bunch of rock stars on a riverbank singing, whoa, whoa, everything, whoa, whoa Everything we wanna be We are, we are, we are tonight Swayin' back-n-forth, can't you feel the music? Time stands still, I don't wanna lose it Her tan, her touch, her laugh Were flyin' so high like we're never gonna crash [Chorus:] It's a Friday night, it's a small town girl Everything is right and we rule the world 2 twelve's in the truck back, beating A bunch of rock stars on a riverbank singing, whoa, whoa, everything, whoa, whoa Everything we wanna be We are, we are, we are tonight We are tonight, we are tonight Toes in the grass with our hands up high Dream as big as the midnight sky So untamed and we're so alive tonight [Chorus:] It's a Friday night, it's a small town girl Everything is right and we rule the world 2 twelve's in the truck back, beating A bunch of rock stars on a riverbank singing, whoa, whoa, everything, whoa, whoa Everything we wanna be We are, we are, we are tonight We are tonight Everything we wanna be, yeah We are, we are, we are tonight Yeah We are tonight Whoa, oh, oh, oh, oh