แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Peter Shelley แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Peter Shelley แสดงบทความทั้งหมด

14 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Love me, love my dog Peter Shelley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love me, love my dog Peter Shelley Chordza
คอร์ด Love me, love my dog Peter Shelley | เนื้อเพลง Love me, love my dog Peter Shelley | Chord Love me, love my dog Peter Shelley

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley Chordza

คอร์ด LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley | คอร์ดกีต้าร์ LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley | คอร์ดเพลง LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley | เพลง LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley | เนื้อเพลง LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley | Chord LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley
คอร์ด เนื้อเพลง LOVE ME LOVE MY DOG Peter Shelley Chordza

Freedom is a dusty road
Heading to a highway
California skyways,
Freedom's where we wanna stay
Suddenly a summer breeze
Breaks a misty mornin
There's a new day dawnin
We'd better be on out way
So love me,love my dog
We've lived the road
Too long to break up
Love me, live my life
And travel through this land
I can't leave a friend
I promised that before
We started
So love me, love my dog,
If you can't understand
Then we'll head up land
Solo..
When I leave this town today
Lord you know I'll miss you
Baby, I won't kiss you
You'll only make me wanna stay
Though it's hard to say goodbye
Can't you see it's over,
Yes, I'm just a loner
Heading on his way,
I'll tell you now
So love me,love my dog
We've lived the road
Too long to break up
Love me, live my life
And travel through this land
I won't leave a friend
I promised that before
We started
So love me, love my dog,
If you can't understand
Then we'll head up land
So love me,love my dog
We've lived the road
Too long to break up
Love me, live my life
And travel through this land
I won't leave a friend
I promiser that before
We started
So love me, love my dog,
If you can't understand
Then I guess we won't
Have to move on out up land
Com on baby.......