แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jake Owen แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jake Owen แสดงบทความทั้งหมด

2 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Down To The Honkytonk Jake Owen Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Down To The Honkytonk Jake Owen Chordza
คอร์ด Down To The Honkytonk Jake Owen | เนื้อเพลง Down To The Honkytonk Jake Owen | Chord Down To The Honkytonk Jake Owen

29 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง American Country Love Song Jake Owen Chordza

คอร์ด American Country Love Song Jake Owen | คอร์ดกีต้าร์ American Country Love Song Jake Owen | คอร์ดเพลง American Country Love Song Jake Owen | เพลง American Country Love Song Jake Owen | เนื้อเพลง American Country Love Song Jake Owen | Chord American Country Love Song Jake Owen
คอร์ด เนื้อเพลง American Country Love Song Jake Owen Chordza

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Real Life Jake Owen Chordza

คอร์ด Real Life Jake Owen | คอร์ดกีต้าร์ Real Life Jake Owen | คอร์ดเพลง Real Life Jake Owen | เพลง Real Life Jake Owen | เนื้อเพลง Real Life Jake Owen | Chord Real Life Jake Owen
คอร์ด เนื้อเพลง Real Life Jake Owen Chordza

Well I grew up in a real town Where the prom queen had a plastic crown And we really did just drive around ‘Cause there wasn’t sh!t to do We didn’t know we were real broke Daddy rolled them real smokes We drank RC, no real Coke But our neighbor had a pool We got green grass and two trees Whoa oh oh oh oh But it ain’t like what’s on TV Whoa oh oh oh oh This is real life in the real world We ain’t talking to no models We got real girls We get real low, we get real high It ain’t all good baby but it’s all right Real life We got a dive bar With a real band, they play too loud And they’re real bad But we’re real boys so we still dance And we stay out way too late Hit the Waffle House for some real food But that waitress, she’s real rude She got real problems but we do too so we tip her anyway That’s just the way that it is Whoa oh oh oh oh That’s just the way that we live Whoa oh oh oh oh This is real life in the real world We ain’t talking to no models We got real girls We get real low, we get real high It ain’t all good baby but it’s all right Real life Yeah we’re livin’ real life We find real love, get real hurt Fall real hard, shake off the dirt Pray to God, let’s make a deal I guess it just got real We get real low, we get real high It ain’t all good baby but it’s all right Real life This ain’t no fairy tale, it’s real life

24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง What We Ain't Got Jake Owen Chordza

คอร์ด What We Ain't Got Jake Owen | คอร์ดกีต้าร์ What We Ain't Got Jake Owen | คอร์ดเพลง What We Ain't Got Jake Owen | เพลง What We Ain't Got Jake Owen | เนื้อเพลง What We Ain't Got Jake Owen | Chord What We Ain't Got Jake Owen
คอร์ด เนื้อเพลง What We Ain't Got Jake Owen Chordza

We all want what we ain't got, Our favorite doors are always locked. On a higher hill with a taller top, We all want what we ain't got. We ain't happy where we are, There's greener grass in the neighbors yard. A bigger house and a faster car, We ain't happy where we are. All I want is what I had, I'd trade it all just to get her back. She's moving on, but I guess I'm not.. Yeah we all want what we ain't got.. We all wish it didn't hurt, When you try your best and it doesn't work. And goodbye's such a painful word, We all wish it didn't hurt. All I want is what I had, Yeah I'd trade it all just to get her back. She's moving on, but I guess I'm not. Yeah We all want what we ain't got. Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh All I want is what I had, Yeah I'd trade it all just to get her back. She's moving on, but I guess I'm not. Yeah we all want what we ain't got. I wanted the world until my whole world stopped, You know a love like that ain't easily forgot. I guess we all want what we ain't got. Yeah we all want what we ain't got.