แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หมอลำ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หมอลำ แสดงบทความทั้งหมด

12 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | Chord เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ | Chord เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ | Chord เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์

9 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | Chord เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์

25 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza
คอร์ด ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ | Chord ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์

23 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ล้างหอยคอยอ้าย เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ล้างหอยคอยอ้าย เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จับมือกันหย่าง เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จับมือกันหย่าง เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส Chordza
คอร์ด ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส | คอร์ดกีต้าร์ ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส | คอร์ดเพลง ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส

21 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | เพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | Chord น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ Chordza

12 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | เพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | Chord หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ 
คอร์ด เนื้อเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ Chordza

10 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายสิถ่าเด้อหล่าเอ้ย เพชร สหรัตน์ Feat.เนย วรัญญา รุ่งแสง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายสิถ่าเด้อหล่าเอ้ย เพชร สหรัตน์ Feat.เนย วรัญญา รุ่งแสง Chordza

1 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด แตกใน เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ แตกใน เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ | เพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ | Chord แตกใน เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ Chordza

23 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คิดว่ายังโสด เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดว่ายังโสด เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

22 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | เพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | Chord พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย Chordza

7 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง Chordza

6 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | เพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | Chord ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | เพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | Chord ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | เพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | Chord เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | เพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | Chord ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย Chordza

30 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์