แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วงสวัสดี แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วงสวัสดี แสดงบทความทั้งหมด

13 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนจะสำคัญ(แต่สำรอง) วงสวัสดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนจะสำคัญ(แต่สำรอง) วงสวัสดี Chordza
คอร์ด เหมือนจะสำคัญ(แต่สำรอง) วงสวัสดี | เนื้อเพลง เหมือนจะสำคัญ(แต่สำรอง) วงสวัสดี | Chord เหมือนจะสำคัญ(แต่สำรอง) วงสวัสดี

3 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี Chordza
คอร์ด ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี | เนื้อเพลง ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี | Chord ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี Chordza
คอร์ด ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี | เนื้อเพลง ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี | Chord ลืมได้คงลืมไปนานแล้ว วงสวัสดี