แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Brad Paisley แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Brad Paisley แสดงบทความทั้งหมด

21 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Heaven South Brad Paisley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heaven South Brad Paisley Chordza
คอร์ด Heaven South Brad Paisley | เนื้อเพลง Heaven South Brad Paisley | Chord Heaven South Brad Paisley

26 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Last Time for Everything Brad Paisley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Last Time for Everything Brad Paisley Chordza
คอร์ด Last Time for Everything Brad Paisley | เนื้อเพลง Last Time for Everything Brad Paisley | Chord Last Time for Everything Brad Paisley

6 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Today Brad Paisley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Today Brad Paisley Chordza
คอร์ด Today Brad Paisley | เนื้อเพลง Today Brad Paisley | Chord Today Brad Paisley

26 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Water Brad Paisley Chordza

คอร์ด Water Brad Paisley | คอร์ดกีต้าร์ Water Brad Paisley | คอร์ดเพลง Water Brad Paisley | เพลง Water Brad Paisley | เนื้อเพลง Water Brad Paisley | Chord Water Brad Paisley
คอร์ด เนื้อเพลง Water Brad Paisley Chordza

Inflatable pool full of dad's hot air I was three years old Splashin' everywhere And so began my love affair With water On a river bank With all my friends A big old rope tied to a limb And your a big old wuss If you don't jump in The water Yeah when that summer sun starts to beatin' down And you don't know what to do Grab your swimming trunks Ice up that old igloo Drive until the map turns blue Daytona Beach on spring break Eighteen girls up on stage White t-shirts about to be sprayed With water Oh let'er go boys Yeah when that summer sun starts to beatin' down And you don't know what to do Just go and grab someone you wanna see in a bathing suit And drive until the map turns blue You can stay right there When the daylights gone Play truth or dare And it wont take long 'Fore you and her got nothin' on But water All you really need this time of year Is a pair of shades And ice cold beer And a place to sit somewhere near Water


คอร์ด เนื้อเพลง Moonshine in the Trunk Brad Paisley Chordza

คอร์ด Moonshine in the Trunk Brad Paisley | คอร์ดกีต้าร์ Moonshine in the Trunk Brad Paisley | คอร์ดเพลง Moonshine in the Trunk Brad Paisley | เพลง Moonshine in the Trunk Brad Paisley | เนื้อเพลง Moonshine in the Trunk Brad Paisley | Chord Moonshine in the Trunk Brad Paisley
คอร์ด เนื้อเพลง Moonshine in the Trunk Brad Paisley Chordza

Got a '69 Camaro with a Ram Jet 502 I could win the pole at Bristol, baby But I'm ridin' ‘round with you Bored as hell we might as well Burn this tank of gas ‘Cause if we're goin' nowhere, girl Let's go nowhere fast [Chorus:] Like there's moonshine in the trunk And blue lights on our tail Like if we get caught they're gonna haul us off to jail Like we're helpin' out Uncle Jesse Makin' a midnight run Let's drive tonight like this whole county's dry And there's moonshine in the trunk Well they say that's how the Duke boys And NASCAR started out They were haulin' bootleg liquor And look where they are now Chances are I gotta Mason jar Rollin' ‘round in the back That white lightnin's long gone But it shouldn't be hard to act Like there's moonshine in the trunk And blue lights on our tail Like if we get caught they're gonna haul us off to jail Like we're helpin' out Uncle Jesse Makin' a midnight run Let's drive tonight like this whole county's dry And there's moonshine in the trunk Whoa, oh, oh Let's pretend we're runnin' from the law Whoa, oh, oh Like we're the Bonnie and Clyde of alcohol Like there's moonshine in the trunk And blue lights on our tail Like if we get caught they're gonna haul us off to jail Like we're helpin' out Uncle Jesse Makin' a midnight run Let's drive tonight like this whole county's dry And there's moonshine in the trunk


คอร์ด เนื้อเพลง Country Nation Brad Paisley Chordza

คอร์ด Country Nation Brad Paisley | คอร์ดกีต้าร์ Country Nation Brad Paisley | คอร์ดเพลง Country Nation Brad Paisley | เพลง Country Nation Brad Paisley | เนื้อเพลง Country Nation Brad Paisley | Chord Country Nation Brad Paisley
คอร์ด เนื้อเพลง Country Nation Brad Paisley Chordza

We work in the factories and the fields Assembly lines, the coal mines And the steel mills That's what we do but there's more to us than that If you wanna know who we are It's on the logos of our caps We're Mountaineers, we're Volunteers We're the Tide that rolls, we're Seminoles We're a herd of Longhorn steer We drive Ford and Chevrolet Cheer 24 and 88 We crank up our music Friday nights On two thousand country stations Yeah, we're one big country nation, that's right We might fix your water pump or your AC Bring your apple pie and fill your glass of tea We'll take that FedEx package to your door But underneath that apron or that uniform We're Wildcats, we're Wolverines We're Tigers, Buckeyes, Bruins Bulldogs, Hogs and Hurricanes We pray before we race Cheer 14 and 48 And we drink ice-cold beer on Friday nights Yeah, we're one big country nation, that's right We're all across the map, down city streets and old dirt roads We're the fabric of this nation And we're a nation all our own We're Mountaineers, we're Volunteers Blue Devils, Heels and Rebels Fighting Irish and Cavaliers We soup up our Chevrolets Cheer 24 and 88 We crank up the same songs Friday night On two thousand country stations Yeah, we're one big country nation, that's right


5 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Beat This Summer Brad Paisley Chordza

คอร์ด Beat This Summer Brad Paisley | คอร์ดกีต้าร์ Beat This Summer Brad Paisley | คอร์ดเพลง Beat This Summer Brad Paisley | เพลง Beat This Summer Brad Paisley | เนื้อเพลง Beat This Summer Brad Paisley | Chord Beat This Summer Brad Paisley
คอร์ด เนื้อเพลง Beat This Summer Brad Paisley Chordza

Oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-ho Like the Ferris wheel goes around and around Well the trouble with up is there's always a down First I'm holding your hand and we're on the boardwalk There's heaven right here on these streets and these docks But the sun keeps settin', the days go fast And the sand on the beach is like an hourglass I can just feel it all slipping away And babe I can already say that As long I live, whatever I do As great as it is, you know what's a bummer I ain't ever gonna beat this summer with you Baby it's true The taste of your kiss is so bittersweet I ain't gonna beat, no way I'm gonna beat this summer with you Before you know it it's all gonna stop They'll be rolling up windows and puttin' up tops Be a cold wind blowin' the leaves through the air And you won't find a tan line anywhere (anywhere) Baby I know that it ain't over yet So let's make the most of what we have left But it's hard living for this moment we're in and Knowing it's all gonna end… As long I live, whatever I do (Whatever I do) As great as it is, you know what's a bummer I ain't ever gonna beat this summer with you Baby it's true The taste of your kiss is so bittersweet I ain't gonna beat, no way I'm gonna beat this summer with you Yeah looking at you, girl, standing there Got your wayfarers on and the sun in your hair And just like the song in a seashell, you'll be stuck in my mind Bouncing around in my head And baby I can tell As long I live, whatever I do (Whatever I do) As great as it is, you know what's a bummer I ain't ever gonna beat this summer with you Baby it's true The taste of your kiss is so bittersweet I ain't gonna beat, no way I'm gonna beat this summer with you


19 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Crushin' It Brad Paisley Chordza

คอร์ด Crushin' It Brad Paisley | คอร์ดกีต้าร์ Crushin' It Brad Paisley | คอร์ดเพลง Crushin' It Brad Paisley | เพลง Crushin' It Brad Paisley | เนื้อเพลง Crushin' It Brad Paisley | Chord Crushin' It Brad Paisley
คอร์ด เนื้อเพลง Crushin' It Brad Paisley Chordza

I sure could use an “Atta boy” or a big ol' high five I'd love to hear “You're killin' it dude”, it's been a long time Since I hit one out of the park or nailed it as they say I guess I've been in a dry spell but that's about to change ‘cause Every week has a weekend By this time Friday night I'll be done with my third can of cold Bud Light And I'll be crushin' it Yeah, I'll be crushin' it Let's say your baby's mad ‘cause you told her that you'd hang some pictures for her You know the ones she framed from late last spring of you and her in Florida You're up on the ladder when it shatters into smithereens She shakes her head and looks at you and says “Ain't you good for anything?” And you say Every week has a weekend By this time Friday night If you want a margarita I'll get tequila and ice And I'll be crushin' it With a cold one in my other hand And I'll be crushin' it When I'm finished with my can I can stomp it with my boot Punch it with my fist Smash it on my forehead Yeah, I got this I'll be crushin' it Oh, I'll be crushin' it I figured this out in college walking past them Gothic columns That I was gonna probably wind up somewhere near the bottom I was never gonna be the best or brightest guy around But like the great George freaking Strait, I'm the king of gettin' unwound And every week has a weekend By this time Friday night I'll be done with my third can of cold Bud Light And I'll be crushin' it Every week has a weekend Yeah, I'll be crushin' it By this time Friday night Oh, I'll be crushin' it I'll be done with my third can Oh, I'll be crushin' it Of cold Bud Light And I'll be crushin' it I'll be crushin' it