แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dylan Scott แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dylan Scott แสดงบทความทั้งหมด

6 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Makin This Boy Go Crazy Dylan Scott Chordza

คอร์ด Makin This Boy Go Crazy Dylan Scott | คอร์ดกีต้าร์ Makin This Boy Go Crazy Dylan Scott | คอร์ดเพลง Makin This Boy Go Crazy Dylan Scott | เพลง Makin This Boy Go Crazy Dylan Scott | เนื้อเพลง Makin This Boy Go Crazy Dylan Scott
คอร์ด เนื้อเพลง Makin This Boy Go Crazy Dylan Scott Chordza

Never seen a tan look so good, sunshine's treating you like it should. You gotta know the kinda glow you're giving off, baby that's dangerous. The way your hair blows in the wind, takes me to heaven and back again. The windows down, we're ridin' round, I bet you don't know what I'm thinking Oh girl you make me feel like whoa, Spinning me outta control with every little move you're makin' Driving me wild if you know what I'm saying, Hey, shoot another smile my way, You're makin' this boy go crazy, crazy, crazy... yea Ain't no guessing 'bout where you're from, when that southern draw slips off your tongue, Your little town is coming out and every time it turns me on baby, I can catch a buzz without a drink, that's what your body does to me Every kiss is like a sip, I wanna taste, over and over. Oh girl you make me feel like whoa, Spinning me outta control with every little move you're makin' Driving me wild if you know what I'm saying, Hey, shoot another smile my way, You're makin' this boy go crazy, crazy, crazy... yea, whoa oh Oh, girl you make me feel like whoa, Spinning me outta control with every little move you're makin' Driving me wild if you know what I'm saying, Hey, shoot another smile my way, You're makin' this boy go crazy, crazy, crazy... I'm like Oh girl you make me feel like whoa, Spinning me outta control with every little move you're makin' Driving me wild if you know what I'm saying, hey, shoot another smile my way, You're makin' this boy go crazy, crazy, crazy... You're makin' me, you're makin' me, you're makin' me go crazy


คอร์ด เนื้อเพลง Lay It On Me Dylan Scott Chordza

คอร์ด Lay It On Me Dylan Scott | คอร์ดกีต้าร์ Lay It On Me Dylan Scott | คอร์ดเพลง Lay It On Me Dylan Scott | เพลง Lay It On Me Dylan Scott | เนื้อเพลง Lay It On Me Dylan Scott
คอร์ด เนื้อเพลง Lay It On Me Dylan Scott Chordza

This is the third night in a row We’ve been cruising the town Windows down, singing songs Just driving around My buddies think I’m crazy Hell, I might be maybe But that’s okay baby What you say? Come fall into me, into my arms Let me wrap you up with this southern boy charm Hey bay, what you say? Girl you got a way Of making me want to take the long way home I went hugging and kissing, getting the loving turned on I need you back you see The things you do to me If you’re feeling what I’m feeling hop on out of that shotgun seat Lay it on me Lay it on me Lay it on me Lay it on me Give me a shot of them sweet pink lemonade lips That’s it, don’t quit Girl it’s right on hit You could be my country dime I wanna make you mine You’re so fine, I ain’t lyin’ Don’t you think it’s time to Fall into me, into my arms Let me wrap you up with this southern boy charm Hey bay, what you say? Girl you got a way Of making me want to take the long way home I went hugging and kissing, getting the loving turned on I need you back you see The things you do to me If you’re feeling what I’m feeling hop on out of that shotgun seat Lay it on me Lay it on me Lay it on me Lay it on me Fall into me, into my arms Let me wrap you up with this southern boy charm Hey bay, what you say? Girl you got a way Of making me want to take the long way home I went hugging and kissing, getting the loving turned on I need you back you see The things you do to me If you’re feeling what I’m feeling hop on out of that shotgun seat Lay it on me Lay it on me Lay it on me Lay it on me You could be my country dime I wanna make you mine You’re so fine, I ain’t lyin’ Baby don’t you think it’s time To lay it on me Lay it on me Lay it on me Baby lay it on me