แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ว่าน รัชยาวีร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ว่าน รัชยาวีร์ แสดงบทความทั้งหมด

15 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์ The voice Thailand Chordza

คอร์ด อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์ | คอร์ดกีต้าร์ อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์ | คอร์ดเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์ | เพลง อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์ | เนื้อเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์ | Chord อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์
คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ว่าน รัชยาวีร์ The voice Thailand Chordza

21 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ Chordza

คอร์ด Fun house ว่าน รัชยาวีร์ | คอร์ดกีต้าร์ Fun house ว่าน รัชยาวีร์ | คอร์ดเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ | เพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ | เนื้อเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ | Chord Fun house ว่าน รัชยาวีร์
คอร์ด เนื้อเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ Chordza

I dance around this empty house
Tear us down
Throw you out
Screaming down the halls
Spinning all around and now we fall

Pictures framing up the past
Your taunting smirk behind the glass
This museum full of ash
Once a tickle
Now a rash

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fun

Echoes knocking on locked doors
All the laughter from before
I'd rather live out on the street
Than in this haunted memory

I've called the movers
Called the maids
We'll try to exorcise this place
Drag my mattress to the yard
Crumble tumble house of cards

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fun

Oh, I'm crawling through the doggy door
My key don't fit my lock no more
I'll change the drapes
I'll break the plates
I'll find a new place
Burn this fucker down

Do do do do dodo do
Do do do do dodo do
Do do do do dodo do
Do do do do dadadada
Do do do do dodo do (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Do do do do dodo do
Do do do do dodo do
Do do do do dodo doo

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down
16 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand | คอร์ดเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand | เพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand | เนื้อเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand | Chord Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง Fun house ว่าน รัชยาวีร์ The Voice Thailand Chordza

I dance around this empty house
Tear us down
Throw you out
Screaming down the halls
Spinning all around and now we fall

Pictures framing up the past
Your taunting smirk behind the glass
This museum full of ash
Once a tickle
Now a rash

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown


I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down
9, 8, 7, 6 5 4, 3, 2, 1, fun

Echoes knocking on locked doors
All the laughter from before
I'd rather live out on the street
Than in this haunted memory

I've called the movers
Called the maids
We'll try to exorcise this place
Drag my mattress to the yard
Crumble tumble house of cards

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down

9, 8, 7, 6 5 4, 3, 2, 1, fun

Oh, I'm crawling through the darkest home
My key don't fit my life no more
I'll change the drapes
I'll break the plates
I'll find a new place
Burn this f**ker down

do do do do dodo do
do do do do dodo do
do do do do dodo do
do do do do dadadada
do do do do dodo do (9, 8, 7, 6 5 4, 3, 2, 1)
do do do do dodo do
do do do do dodo do
do do do do dodo doo

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down

This used to be a funhouse
But now it's full of evil clowns
It's time to start the countdown
I'm gonna burn it down down down
I'm gonna burn it down