แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Incubus แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Incubus แสดงบทความทั้งหมด

23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Talk Shows on Mute Incubus Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Talk Shows on Mute Incubus Chordza
คอร์ด Talk Shows on Mute Incubus | เนื้อเพลง Talk Shows on Mute Incubus | Chord Talk Shows on Mute Incubus

30 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Make Out Party Incubus Chordza

คอร์ด Make Out Party Incubus | คอร์ดกีต้าร์ Make Out Party Incubus | คอร์ดเพลง Make Out Party Incubus | เพลง Make Out Party Incubus | เนื้อเพลง Make Out Party Incubus
คอร์ด เนื้อเพลง Make Out Party Incubus Chordza

Girl I wanna kiss you But not just on your lips, no Tips of your fingers and every intersection Start again then at your pinky toe I know you know Can you tell I miss you? From my cadence and tempo Lips are a trigger, and maybe this connection Is a point we should be aiming for Could we make up? Could we make out? Could we make up? Could we make out? I get high every time I get the taste of you on my tongue And I know you’re one to hold on to Oh, a deep sigh everytime I get a hint of you in my mind Cause I know you won’t be held onto Babe, I’ve got a weakness for the backs of your knees, your Honey spilt over, and now I am an army of ants And we’re all thinkin’ the same thought, “Let’s get to work.” Let me introduce you to my slippery fingers Glistening and dangerous I'll use them all in ways That would make you giggle at my funeral Whoaah, I get high every time I get the taste of you on my tongue And I know you’re one to hold on to Oh, a deep sigh every time I get a hint of you in my mind Cause I know you won’t be held onto Could we make up? Could we make out? Could we make up? Could we make out? Can you tell I miss you? From my cadence and tempo Lips are a trigger, and maybe this connection Is a point we should be aiming for


20 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Absolution Calling Incubus Chordza

คอร์ด Absolution Calling Incubus | คอร์ดกีต้าร์ Absolution Calling Incubus | คอร์ดเพลง Absolution Calling Incubus | เพลง Absolution Calling Incubus | เนื้อเพลง Absolution Calling Incubus
คอร์ด เนื้อเพลง Absolution Calling Incubus Chordza


It's like an intuition or a feeling in the air
An intangible impression that's always everywhere
You bit into the apple, laid down your sword an shield
(Untie! A little bit dies, a little each time, the medicine smile)
Then spun 'round like a gyre in the unified field!
(Inside, your elegant guide, an arrow in flight a million miles)
I remember feeling the opposite of falling
(Into that spot where we untie every knot)
Spinning past the ceiling, absolution calling...
"Are you there, or not?"
It's an open invitation, come see the sights of sages
We've been a pride of lions so afraid to leave our cages
Don't fret over the pieces that smolder in the sun
(Untie! A little bit dies, a little each time, the medicine smile)
'Cause nothing can be broken when everything is one
(Inside, your elegant guide, an arrow in flight a million miles)
I remember feeling the opposite of falling
(Into that spot where we untie every knot)
Spinning past the ceiling, absolution calling...
"Are you there, or not?"
You bit into the apple, laid down your sword an shield
(Untie! A little bit dies, a little each time, the medicine smile)
Then spun 'round like a gyre in the unified field!
(Inside, your elegant guide, an arrow in flight a million miles)
I remember feeling the opposite of falling
(Into that spot where we untie every knot)
Spinning past the ceiling, absolution calling...
"Are you there, or not?"