แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Eagles แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Eagles แสดงบทความทั้งหมด

12 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles Chordza
คอร์ด Witchy Woman Eagles | เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles | Chord Witchy Woman Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง The Long Run Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Long Run Eagles Chordza
คอร์ด The Long Run Eagles | เนื้อเพลง The Long Run Eagles | Chord The Long Run Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Tequila Sunrise Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tequila Sunrise Eagles Chordza
คอร์ด Tequila Sunrise Eagles | เนื้อเพลง Tequila Sunrise Eagles | Chord Tequila Sunrise Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles Chordza
คอร์ด Take It To The Limit Eagles | เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles | Chord Take It To The Limit Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Take It Easy Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Take It Easy Eagles Chordza
คอร์ด Take It Easy Eagles | เนื้อเพลง Take It Easy Eagles | Chord Take It Easy Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles Chordza
คอร์ด Peaceful Easy Feeling Eagles | เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles | Chord Peaceful Easy Feeling Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง One Of These Nights Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Of These Nights Eagles Chordza
คอร์ด One Of These Nights Eagles | เนื้อเพลง One Of These Nights Eagles | Chord One Of These Nights Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Lyin' Eyes Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lyin' Eyes Eagles Chordza
คอร์ด Lyin' Eyes Eagles | เนื้อเพลง Lyin' Eyes Eagles | Chord Lyin' Eyes Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Kid in Town New Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Kid in Town New Eagles Chordza
คอร์ด Kid in Town New Eagles | เนื้อเพลง Kid in Town New Eagles | Chord Kid in Town New Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง I Can’t Tell You Why Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Can’t Tell You Why Eagles Chordza
คอร์ด I Can’t Tell You Why Eagles | เนื้อเพลง I Can’t Tell You Why Eagles | Chord I Can’t Tell You Why Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Desperado Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Desperado Eagles Chordza
คอร์ด Desperado Eagles | เนื้อเพลง Desperado Eagles | Chord Desperado Eagles

คอร์ด เนื้อเพลง Best of My Love Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Best of My Love Eagles Chordza
คอร์ด Best of My Love Eagles | เนื้อเพลง Best of My Love Eagles | Chord Best of My Love Eagles

23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง One of these nights Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One of these nights Eagles Chordza
คอร์ด One of these nights Eagles | เนื้อเพลง One of these nights Eagles | Chord One of these nights Eagles

13 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Wasted Time Eagles Chordza

คอร์ด Wasted Time Eagles | คอร์ดกีต้าร์ Wasted Time Eagles | คอร์ดเพลง Wasted Time Eagles | เพลง Wasted Time Eagles | เนื้อเพลง Wasted Time Eagles | Chord Wasted Time Eagles 
คอร์ด เนื้อเพลง Wasted Time Eagles Chordza

19 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Try and Love Again Eagles Chordza

คอร์ด Try and Love Again Eagles | คอร์ดกีต้าร์ Try and Love Again Eagles | คอร์ดเพลง Try and Love Again Eagles | เพลง Try and Love Again Eagles | เนื้อเพลง Try and Love Again Eagles | Chord Try and Love Again Eagles
คอร์ด เนื้อเพลง Try and Love Again Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Pretty Maids All in a Row Eagles Chordza

คอร์ด Pretty Maids All in a Row Eagles | คอร์ดกีต้าร์ Pretty Maids All in a Row Eagles | คอร์ดเพลง Pretty Maids All in a Row Eagles | เพลง Pretty Maids All in a Row Eagles | เนื้อเพลง Pretty Maids All in a Row Eagles | Chord Pretty Maids All in a Row Eagles
คอร์ด เนื้อเพลง Pretty Maids All in a Row Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lying Eyes Eagles Chordza

คอร์ด Lying Eyes Eagles | คอร์ดกีต้าร์ Lying Eyes Eagles | คอร์ดเพลง Lying Eyes Eagles | เพลง Lying Eyes Eagles | เนื้อเพลง Lying Eyes Eagles | Chord Lying Eyes Eagles
คอร์ด เนื้อเพลง Lying Eyes Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Desperado Eagles Chordza

คอร์ด Desperado Eagles | คอร์ดกีต้าร์ Desperado Eagles | คอร์ดเพลง Desperado Eagles | เพลง Desperado Eagles | เนื้อเพลง Desperado Eagles | Chord Desperado Eagles
คอร์ด เนื้อเพลง Desperado Eagles Chordza

18 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Can't Tell You Why Eagles Chordza

คอร์ด I Can't Tell You Why Eagles | คอร์ดกีต้าร์ I Can't Tell You Why Eagles | คอร์ดเพลง I Can't Tell You Why Eagles | เพลง I Can't Tell You Why Eagles | เนื้อเพลง I Can't Tell You Why Eagles
คอร์ด เนื้อเพลง I Can't Tell You Why Eagles Chordza


Look at us baby, up all night Tearing our love apart Aren't we the same two people who live through years in the dark Every time I try to walk away Something makes me turn around and stay And I can't tell you why When we get crazy, It just ain't to right, Girl, I get lonely, too You don't have to worry Just hold on tight 'Cause I love you Nothing's wrong as far as I can see We make it harder than it has to be And I can't tell you why no, baby, I can't tell you why I can't tell you why Every time I try to walk away Something makes me turn around and stay And I can't tell you why no no baby, I can't tell you why I can't tell you why I can't tell you why


คอร์ด เนื้อเพลง Hotel California Eagles Chordza

คอร์ด Hotel California Eagles | คอร์ดกีต้าร์ Hotel California Eagles | คอร์ดเพลง Hotel California Eagles | เพลง Hotel California Eagles | เนื้อเพลง Hotel California Eagles
คอร์ด เนื้อเพลง Hotel California Eagles Chordza


On a dark desert highway Cool wind in my hair Warm smell of colitas Rising up through the air Up ahead in the distance I saw a shimmering light My head grew heavy, and my sight grew dim I had to stop for the night There she stood in the doorway I heard the mission bell And I was thinking to myself This could be Heaven or this could be Hell Then she lit up a candle And she showed me the way There were voices down the corridor I thought I heard them say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face Plenty of room at the Hotel California Any time of year You can find it here Her mind is Tiffany twisted She's got the Mercedes bends She's got a lot of pretty, pretty boys That she calls friends How they dance in the courtyard Sweet summer sweat Some dance to remember Some dance to forget So I called up the Captain Please bring me my wine He said We haven't had that spirit here since 1969 And still those voices are calling from far away Wake you up in the middle of the night Just to hear them say Welcome to the Hotel California Such a lovely Place Such a lovely face They're livin' it up at the Hotel California What a nice surprise Bring your alibies Mirrors on the ceiling Pink champagne on ice And she said We are all just prisoners here of our own device And in the master's chambers They gathered for the feast They stab it with their steely knives they just can't kill the beast Last thing I remember I was running for the door I had to find the passage back to the place I was before Relax said the nightman We are programed to recieve You can check out any time you like But you can never leave