แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Meghan Trainor Feat.John Legend แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Meghan Trainor Feat.John Legend แสดงบทความทั้งหมด

1 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend Chordza

คอร์ด Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend | คอร์ดกีต้าร์ Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend | คอร์ดเพลง Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend | เพลง Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend | เนื้อเพลง Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend | Chord Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend
คอร์ด เนื้อเพลง Like I'm Gonna Lose You Meghan Trainor Feat.John Legend Chordza

I found myself dreaming In silver and gold Like a scene from a movie That every broken heart knows we were walking on moonlight And you pulled me close Split second and you disappeared and then I was all alone I woke up in tears With you by my side A breath of relief And I realized No, we're not promised tomorrow So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye wherever we're standing I won't take you for granted 'cause we'll never know when When we'll run out of time so I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna love you like I'm gonna lose you [John Legend:] In the blink of an eye Just a whisper of smoke You could lose everything The truth is you never know So I'll kiss you longer baby Any chance that I get I'll make the most of the minutes and love with no regrets Let's take our time To say what we want Use what we got Before it's all gone 'Cause no, we're not promised tomorrow [Both:] So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye wherever we're standing I won't take you for granted 'cause we'll never know when When we'll run out of time so I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna love you like I'm gonna lose you Hey Whoa I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye wherever we're standing I won't take you for granted 'cause we'll never know when When we'll run out of time so I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna love you like I'm gonna lose you