แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Eric Clapton แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Eric Clapton แสดงบทความทั้งหมด

8 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton Chordza
คอร์ด Forever Man Eric Clapton | เนื้อเพลง Forever Man Eric Clapton | Chord Forever Man Eric Clapton

7 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Love Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Love Eric Clapton Chordza
คอร์ด Bad Love Eric Clapton | เนื้อเพลง Bad Love Eric Clapton | Chord Bad Love Eric Clapton

6 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Badge Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Badge Eric Clapton Chordza
คอร์ด Badge Eric Clapton | เนื้อเพลง Badge Eric Clapton | Chord Badge Eric Clapton

คอร์ด เนื้อเพลง Bell Bottom Blues Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bell Bottom Blues Eric Clapton Chordza
คอร์ด Bell Bottom Blues Eric Clapton | เนื้อเพลง Bell Bottom Blues Eric Clapton | Chord Bell Bottom Blues Eric Clapton

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Hey Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Hey Eric Clapton Chordza
คอร์ด Hey Hey Eric Clapton | เนื้อเพลง Hey Hey Eric Clapton | Chord Hey Hey Eric Clapton

คอร์ด เนื้อเพลง Old Love Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Old Love Eric Clapton Chordza
คอร์ด Old Love Eric Clapton | เนื้อเพลง Old Love Eric Clapton | Chord Old Love Eric Clapton

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton Chordza
คอร์ด Sweet home Chicago Eric Clapton | เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton | Chord Sweet home Chicago Eric Clapton

5 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Tell the Truth Eric Clapton Chordza

คอร์ด Tell the Truth Eric Clapton | คอร์ดกีต้าร์ Tell the Truth Eric Clapton | คอร์ดเพลง Tell the Truth Eric Clapton | เพลง Tell the Truth Eric Clapton | เนื้อเพลง Tell the Truth Eric Clapton | Chord Tell the Truth Eric Clapton
คอร์ด เนื้อเพลง Tell the Truth Eric Clapton Chordza

17 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง My father`s eyes Eric Clapton Chordza

คอร์ด My father`s eyes Eric Clapton | คอร์ดกีต้าร์ My father`s eyes Eric Clapton | คอร์ดเพลง My father`s eyes Eric Clapton | เพลง My father`s eyes Eric Clapton | เนื้อเพลง My father`s eyes Eric Clapton | Chord My father`s eyes Eric Clapton
คอร์ด เนื้อเพลง My father`s eyes Eric Clapton Chordza

Sailing down behind the sun,
Waiting for my prince to come.
Praying for the healing rain
To restore my soul again.

Just a toerag on the run.
How did I get here?
What have I done?
When will all my hopes arise?
How will I know him?
When I look in my father's eyes.
My father's eyes.
When I look in my father's eyes.
My father's eyes.

Then the light begins to shine
And I hear those ancient lullabies.
And as I watch this seedling grow,
Feel my heart start to overflow.

Where do I find the words to say?
How do I teach him?
What do we play?
Bit by bit, I've realized
That's when I need them,
That's when I need my father's eyes.
My father's eyes.
That's when I need my father's eyes.
My father's eyes.

Then the jagged edge appears
Through the distant clouds of tears.
I'm like a bridge that was washed away;
My foundations were made of clay.

As my soul slides down to die.
How could I lose him?
What did I try?
Bit by bit, I've realized
That he was here with me;
I looked into my father's eyes.
My father's eyes.
I looked into my father's eyes.
My father's eyes.

My father's eyes.
My father's eyes.
I looked into my father's eyes.
My father's eyes.คอร์ด เนื้อเพลง Change The World Eric Clapton Chordza

คอร์ด Change The World Eric Clapton | คอร์ดกีต้าร์ Change The World Eric Clapton | คอร์ดเพลง Change The World Eric Clapton | เพลง Change The World Eric Clapton | เนื้อเพลง Change The World Eric Clapton | Chord Change The World Eric Clapton
คอร์ด เนื้อเพลง Change The World Eric Clapton Chordza

If I could reach the stars
Pull one down for you,
Shine it on my heart
So you could see the truth:

That this love inside
Is everything it seems.
But for now I find
It's only in my dreams.

And I can change the world,
I will be the sunlight in your universe.
You would think my love was really something good,
Baby if I could change the world.

If I could be king,
Even for a day,
I'd take you as my queen;
I'd have it no other way.

And our love would rule
This kingdom we had made.
'til then I'd be a fool,
Wishing for the day...

That I can change the world,
I would be the sunlight in your universe.
You would think my love was really something good,
Baby if I could change the world.
Baby if I could change the world.

I could change the world,
I would be the sunlight in your universe.
You would think my love was really something good,
Baby if I could change the world.
Baby if I could change the world.
Baby if I could change the world.คอร์ด เนื้อเพลง Blue Eyes Blue Eric Clapton Chordza

คอร์ด Blue Eyes Blue Eric Clapton | คอร์ดกีต้าร์ Blue Eyes Blue Eric Clapton | คอร์ดเพลง Blue Eyes Blue Eric Clapton | เพลง Blue Eyes Blue Eric Clapton | เนื้อเพลง Blue Eyes Blue Eric Clapton | Chord Blue Eyes Blue Eric Clapton
คอร์ด เนื้อเพลง Blue Eyes Blue Eric Clapton Chordza

I thought that you'd be loving me.
I thought you were the one who'd stay forever.
But now forever's come and gone
And I'm still here alone.

'Cause you were only playing,
You were only playing with my heart.
I was never waiting,
I was never waiting for the tears to start.

[Chorus:]
It was you who put the clouds around me.
It was you who made the tears fall down.
It was you who broke my heart in pieces.
It was you, it was you who made my blue eyes blue.
Oh, I never should have trusted you.

I thought that I'd be all you need.
In your eyes I thought I saw my heaven.
And now my heaven's gone away
And I'm out in the cold.

'Cause you had me believing,
You had me believing in a lie.
Guess I couldn't see it,
I guess I couldn't see it till I saw goodbye.

[Chorus]

'Cause you were only playing,
You were only playing with my heart.
I was never waiting,
I was never waiting for the tears to start.

It was you who put the clouds around me.
It was you.

It was you who put those clouds around me.
It was you who made those tears fall down.
Only you who broke my heart in pieces.
It was you, it was you who made my blue eyes blue.
Oh, I never should have trusted you.

Oh, I never should have trusted you.
Oh, I never should have trusted you.
Oh, I never should have trusted you.
8 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Layla Eric Clapton Chordza

คอร์ด Layla Eric Clapton | คอร์ดกีต้าร์ Layla Eric Clapton | คอร์ดเพลง Layla Eric Clapton | เพลง Layla Eric Clapton | เนื้อเพลง Layla Eric Clapton | Chord Layla Eric Clapton
คอร์ด เนื้อเพลง Layla Eric Clapton Chordza

What'll you do when you get lonely And nobody's waiting by your side? You've been running
and hiding much too long You know it's just your foolish pride
* Layla, you've got me on my knees Layla, I'm begging, darling please Layla, darling
won't you ease my worried mind
I tried to give you consolation When your old man had let you down Like a fool, I fell in love
with you, Turned my whole world upside down

( * )
Let's make the best of the situation Before I finally go insane Please don't say we'll never
find a way And tell me all my love's in vain
( * / * )7 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Lay Down Sally Eric Clapton Chordza

คอร์ด Lay Down Sally Eric Clapton | คอร์ดกีต้าร์ Lay Down Sally Eric Clapton | คอร์ดเพลง Lay Down Sally Eric Clapton | เพลง Lay Down Sally Eric Clapton | เนื้อเพลง Lay Down Sally Eric Clapton | Chord Lay Down Sally Eric Clapton
คอร์ด เนื้อเพลง Lay Down Sally Eric Clapton Chordza

There is nothing that is wrong In wanting you to stay here with me I know you've got
somewhere to go But won't you make yourself at home And stay with me? Don't you ever leave

* Lay down, Sally And rest you in my arms Don't you think you want someone to talk to?
Lay down, Sally No need to leave so soon I've been trying all night long just to talk with

The sun ain't nearly on the rise And we still got the moon and stars above Underneath the
velvet skies Love is all that matters won't you stay with me? And don't you ever leave

( * )
I long to see the morning light Coloring in your face so dreamily So don't you go and say
goodbye You can lay your worries down and stay with me And don't you ever leave
( * / * )คอร์ด เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Eric Clapton Chordza

คอร์ด I Shot The Sheriff Eric Clapton | คอร์ดกีต้าร์ I Shot The Sheriff Eric Clapton | คอร์ดเพลง I Shot The Sheriff Eric Clapton | เพลง I Shot The Sheriff Eric Clapton | เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Eric Clapton | Chord I Shot The Sheriff Eric Clapton
คอร์ด เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Eric Clapton Chordza

I shot the sheriff but I did not shoot the deputy I shot the sheriff but I did not shoot the deputy.
All around in my home town they're trying to track me down They say they want to bring
me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy But I say
I shot the sheriff but I swear it was in self-defence I shot the sheriff and they say it is a
capital offence Sheriff John Brown always hated me, for what I don't know Every time that I
plant a seed he said, 'Kill it before it grows' He said, 'Kill it before it grows' But I say
I shot the sheriff but I swear it was in self-defence Freedom came my way one day
and I started out of town All of a sudden I see sheriff John Brown aiming to shoot me down
so I shot, I shot him down But I say
I shot the sheriff but I did not shoot the deputy deputy.
Reflexes got the better of me and what is to be, must be Every day the bucket goes to well
but one day the bottom wuill drop out, yes, one day the bottom will drop out. But I say
I shot the sheriff but I did not shoot the deputy deputy.