แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Marlon Roudette แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Marlon Roudette แสดงบทความทั้งหมด

3 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Flicker Marlon Roudette Chordza

คอร์ด Flicker Marlon Roudette | คอร์ดกีต้าร์ Flicker Marlon Roudette | คอร์ดเพลง Flicker Marlon Roudette | เพลง Flicker Marlon Roudette | เนื้อเพลง Flicker Marlon Roudette
คอร์ด เนื้อเพลง Flicker Marlon Roudette Chordza


When I saw you waving, waving like you meant it Tell me did I read it wrong? It doesn't mean it's over, doesn't mean it's broken I just need you to respond So what's the matter? What the matter my love Why do you shy away You know you could take us, you could take us, my love, almost everywhere From a whisper to a scream A flicker to flame When I say your name, when I say your name, your name, your name Live our life in phases, made this strangers and crazy Tell me am I crazy then? Cuz I receive the signals and constant information It seems to me you're everywhere So what the matter? What the matter my love Why do you saw You know you could take us, you could take us, my love, almost everywhere From a whisper to a scream A flicker to flame When I say your name, when I say your name, your name, your name Am I giving up all to you now? You could feel the flame now? And all I want is you to know If you see me in a faded light All that I could do is promise that I'm with you in different times So what's the matter? What the matter my love Why so you saw You know you could take us, you could take us, my love, almost everywhere From a whisper to a scream A flicker to flame When I say your name, when I say your name, your name, your name From a whisper to a scream A flicker to flame When I say your name