แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Ben Haenow แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Ben Haenow แสดงบทความทั้งหมด

22 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Something I Need Ben Haenow Chordza

คอร์ด Something I Need Ben Haenow | คอร์ดกีต้าร์ Something I Need Ben Haenow | คอร์ดเพลง Something I Need Ben Haenow | เพลง Something I Need Ben Haenow | เนื้อเพลง Something I Need Ben Haenow
คอร์ด เนื้อเพลง Something I Need Ben Haenow Chordza


I had a dream the other night About how we only get one life Woke me up right after two Stayed awake and stared at you So I wouldn't lose my mind And I had the week that came from hell And yes I know that you can tell But you're like the net under the ledge When I go flying off the edge You go flying off as well And if we're only here once I wanna live with You've got something I need In this world full of people there's one loving me And if we only here once (hey) I wanna live with you (you, you, you) You've got something I need In this world full of people there's one loving me And if we only here once (hey) I wanna live with you (you, you) Last night I think I drank too much Call it our temporary crutch With broken words I've tried to say Honey don't you be afraid If we've got nothing we've got us And if we're only here once I wanna live with You've got something I need In this world full of people there's one loving me And if we only here once (hey) I wanna live with you (you, you, you) I know that we're not the same But I'm so damn glad that we made it To this time, this time, now You've got something I need In this world full of people there's one loving me And if we only here once I wanna live with you (yeah) You've got something I need In this world full of people there's one loving me And if we only here once I wanna live with you (you, you, you) You've got something I need In this world full of people there's one loving me And if we only here once (hey) I wanna live with you (you, you, you) And if we only here once I wanna live with you And if we only here once I wanna live with you If we only die once (hey) I wanna die with If we only live once I wanna live with you