แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ แสดงบทความทั้งหมด

16 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง รักพิลึก ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักพิลึก ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza
คอร์ด รักพิลึก ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง รักพิลึก ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord รักพิลึก ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

คอร์ด เนื้อเพลง ไอ้แจ้งมีเมีย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไอ้แจ้งมีเมีย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza
คอร์ด ไอ้แจ้งมีเมีย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง ไอ้แจ้งมีเมีย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord ไอ้แจ้งมีเมีย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

13 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันรำวง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

27 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

16 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

10 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง ลิงอุ้มแตง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

8 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง แม่คนเก๋ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

4 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง แบ่งสมบัติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มสาวเสรี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง ตามน้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

28 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

26 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

15 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

7 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง พี่เกี้ยวไม่เป็น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

17 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง ไวพจน์ลาบวช ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

...ยี่สิบเอ็ด มิถุนา
ที่ผมลา ครั้งก่อน
แต่ที่บวช แน่นอน
บวชกันตอน ปีนี้......
เพราะว่า แฟนแฟน
บอกลาแทน ให้ที
ไวพจน์ หวังดี ลาให้ ทั่วแดน
ไม่ว่า ใครใคร ลาให้ ทุกคน
ร่วมการ กุศล ก็ดีเหลือแสน
ถึงวัน กำหนด ไวพจน์ ลาแฟน
บอกไป ทั่วแดน
ทั่วถิ่น เมืองไทย
แทนคุณ บิดา แทนค่า น้ำนม

ทุกคน นิยม ผลบุญ ยิ่งใหญ่
ชั่วดี มีจน ทุกคนตัดใจ
ไม่ว่า ผู้ใดก็บวชได้ แหละดี
คุณลุงคุณป้า คุณตาคุณยาย
......
เอ๊ย คุณลุง คุณป้า
คุณตา คุณยาย
ลาทั้ง คุณนาย
ที่เป็น เจ้าหนี้
ลาเฮีย ลาเจ๊ ลิเก ดนตรี
อาม่วย อาตี๋ ที่มีเมตตา
ลาน้อง ลาพี่เคยมีสัมพันธ์
ผู้ใหญ่กำนัน บอกไปทั่วหน้า
ลาหมอ ตำแย ที่แก่ ชรา....
ว่าลาหมอ ตำแย ที่แก่ ชรา
ที่ทำ คลอดมา หลายคน ยังมี
บอกทั้ง ชาวนา ขอลา ชาวไร่
ทั้งไกล แหละใกล้
ทั่วทุก ถิ่นที่
ลายอด ชีวันโอ้แม่ขวัญ ชีวี
อย่าเมินหน้าหนี ถ้าบวชนานๆ
ไปบวชร่วมบุญ
เกลื้อหนุน กันหน่อย
ไวพจน์ ก็ฝอย
เหมือนคน เพ้อฝัน
ทหารตำรวจ มาบวชร่วมกัน
ลูกเธอ ลูกท่าน
ก็คือ ลูกไทย
คอร์ด เนื้อเพลง แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง แตงเถาตาย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordzaตั้งแต่รังสิตไปจนติดพระอินทร์
พหลโยธินมีของกินไม่น้อย
แม่ค้าหน้าหวานนั่งร้านแผงลอยป
ากนิดจมูกหน่อยแม่นั่งร้อยพวงมาลัย
Pd..สะพานรังสิตเชื่อมติดใต้เหนือ
มีก๋วยเตี๋ยวเรือดังแต่เหนือจดใต้
วันเสาร์วันอาทิตย์แฟนเขาติดมากมาย
แต่เดี๋ยวนี้เขาย้ายเลิกขายริมคลอง
Pd..ที่ริมทางระหว่างที่กล่าว
มีแฟนแม่สาวหน้าขาวผิวผ่อง
ผัดหน้าทาแก้มเสียแดง นั่งร้านขายแตงอยู่ที่ริมคลอง
ฝานแตงแดงแดงเป็นแผ่น เหมือนหนึ่งเชิญแฟนให้ชิมลิ้มลอง
รอยยิ้มเหมือนน้ำผึ้งหยด ทำให้ผมไวพจน์ต้องจอดรถลงมามอง
แตงเล็กแตงใหญ่ก็วางขายเป็นตับ เจ้าของต้อนรับด้วยรอยยิ้มย่อง
ชาติเจ้าชู้ประตูดิน ผมไม่ได้ซื้อแตงกินแต่อยากจะจีบเจ้าของ
เลยแกล้งถามเนื้อความนัยนัย ว่าแตงน้องสองใบนั้นน้องจะขายไหมน้อง
เพลินคุยอยู่กับแม่ค้า นั่นเจ้าของแตงมาตั้งท่าคอยจ้อง
ไม่พูดจาไว้ท่าอมภูมิ ในมือพ่อหนุ่มนั้นถือไม้พลอง
แม่ค้าแถวนี้แม่คงจะมีเจ้าของ
ลาก่อนละน้องชะโอ้แม่แตงเถาตาย
Pd..ตั้งแต่วันนั้นผมผ่านไปมา
ไม่เคยมองหน้าแม่ค้าคนไหน
เพราะเบื่อรอยยิ้มมองไม่อิ่มหัวใจ
ล้วนแต่แตงเถาตายเจ้าของเธอมี