แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kip Moore แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kip Moore แสดงบทความทั้งหมด

4 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Running For You Kip Moore Chordza

คอร์ด Running For You Kip Moore | คอร์ดกีต้าร์ Running For You Kip Moore | คอร์ดเพลง Running For You Kip Moore | เพลง Running For You Kip Moore | เนื้อเพลง Running For You Kip Moore | Chord Running For You Kip Moore
คอร์ด เนื้อเพลง Running For You Kip Moore Chordza

6 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I'm To Blame Kip Moore Chordza

คอร์ด I'm To Blame Kip Moore | คอร์ดกีต้าร์ I'm To Blame Kip Moore | คอร์ดเพลง I'm To Blame Kip Moore | เพลง I'm To Blame Kip Moore | เนื้อเพลง I'm To Blame Kip Moore | Chord I'm To Blame Kip Moore
คอร์ด เนื้อเพลง I'm To Blame Kip Moore Chordza

If it ain’t broke, you can bet that I’m gonna break it If there’s a wrong road, I’m damn sure gonna take it Where there’s smoke, my pocket lighter sparked the fire Where there’s blue lights, just read me my rights No, they don’t make guys like me, you get exactly what you see I come from a long line of bloodline that ain’t gonna change So, take your pistol pointing finger right off of the trigger I know where to aim, hell, I’m to blame Where there’s a love, I tell ya, girl, I love to hate it Where there’s a do not touch, my finger print done stained it Where there’s a train wreck, sit on back and watch me crash Where there’s a what, you say, damn right I said it No, they don’t make guys like me, you get exactly what you see I come from a long line of bloodline that ain’t gonna change So, take your pistol pointing finger right off of the trigger I know where to aim, hell, I’m to blame For breaking your heart, taking this living a little too hard Drinking too much and playing too loud, where there’s a scar I carved it out No, they don’t make guys like me, you get exactly what you see I come from a long line of bloodline that ain’t gonna change So, take your pistol pointing finger right off of the trigger I know where to aim, hell, I’m to blame I know where to aim, hell, I’m to blame