แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ George Mc Crae แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ George Mc Crae แสดงบทความทั้งหมด

18 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Rockin ‘ Chair George Mc Crae Chordza

คอร์ด Rockin ‘ Chair George Mc Crae | คอร์ดกีต้าร์ Rockin ‘ Chair George Mc Crae | คอร์ดเพลง Rockin ‘ Chair George Mc Crae | เพลง Rockin ‘ Chair George Mc Crae | เนื้อเพลง Rockin ‘ Chair George Mc Crae | Chord Rockin ‘ Chair George Mc Crae
คอร์ด เนื้อเพลง Rockin ‘ Chair George Mc Crae Chordza

Mmm-mmm,
ah Sexy baby, good lovin' daddy Ooh, let me be your rockin' chair Just-a rock me way from
here Let's get it on, come to me baby Ooh, let me be your rockin' chair Just-a rock me way
from here

Let your arms, shelter me from all hurt and pain Mmm, light my heart, with your everlasting
flame Ooh, mmm-mmm
Sexy baby, (rock, rock) good lovin' daddy (rock, rock) Ooh, let me be your (rock, rock)
rockin' chair Rock (rock, rock) me way from here Let's get it on (rock, rock), mmm, come
to me baby (rock, rock) Ooh, let me be your rockin' (rock, rock) chair Just-a rock (rock,
rock) me way from here
Rock me gently, make me feel like a cloud in the sky, mmm Whisper softly, let my heart
take wing and fly
Sexy baby, (rock, rock) good lovin' daddy (rock, rock) Ooh, let me be your (rock, rock)
rockin' chair Rock (rock, rock) me way from here Let's get it on (rock, rock), mmm, come
to me baby (rock, rock) Ooh, let me be your rockin' (rock, rock) chair Just-a rock (rock,
rock) me way from here

Mmm...just-a rock me baby Ooh, in my rockin' chair Babe, mmm All night long 'till the
mornin' comes just-a you, babe Ooooh Just-a rock me honey, mmm, a-rock me baby
In the midnight hour, hey, in my rockin' chair All night long
C'mon baby, sexy baby Ooh, let me be your rockin' chair (ah-ahhh) Just-a rock me way from
here C'mon baby, sexy honey Ooh, let me be your rockin' chair (ah-ahhh) Mmm, rock me baby
คอร์ด เนื้อเพลง Rock Your Baby George Mc Crae Chordza

คอร์ด Rock Your Baby George Mc Crae | คอร์ดกีต้าร์ Rock Your Baby George Mc Crae | คอร์ดเพลง Rock Your Baby George Mc Crae | เพลง Rock Your Baby George Mc Crae | เนื้อเพลง Rock Your Baby George Mc Crae | Chord Rock Your Baby George Mc Crae
คอร์ด เนื้อเพลง Rock Your Baby George Mc Crae Chordza

Woman, take me in your arms, rock your baby Woman, take me in your arms, rock your baby
There's nothin' to it, just say you wanna do it Open up your heart and let the lovin' start

Woman, take me in your arms, rock your baby Woman, take me in your arms, rock your baby
Yeah, hold me tight with all your might Now let your lovin' flow real sweet and slow
Woman, take me in your arms, rock your baby Woman, take me in your arms, rock your
baby Come on
Woman, take me in your arms, rock your baby Woman, take me in your arms, rock your baby
Take me in your arms and rock me Take me in your arms and rock me
Woman, take me in your arms, rock your babyคอร์ด เนื้อเพลง It’s Been So Long George Mc Crae Chordza

คอร์ด It’s Been So Long George Mc Crae | คอร์ดกีต้าร์ It’s Been So Long George Mc Crae | คอร์ดเพลง It’s Been So Long George Mc Crae | เพลง It’s Been So Long George Mc Crae | เนื้อเพลง It’s Been So Long George Mc Crae | Chord It’s Been So Long George Mc Crae
คอร์ด เนื้อเพลง It’s Been So Long George Mc Crae Chordza

It's been so long since I've seen you come over darlin' It's been so long since I've seen you
come over darlin'
Make me feel good once again Oh Turn me on My friend It's been so long since I've seen
you come over darlin' It's been so long since i've seen you come over darlin'
I wanna see your smile Child It's only for a little while Child
It's been so long since I've seen you come over darlin' It's been so long So long Come
over darlin' Baby Honey Yeah Oh yeah Yeah Oh Yeah Yeah
Oh Darlin' Darlin' so long I love you darlin' It's been so long