แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Olivia Ong แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Olivia Ong แสดงบทความทั้งหมด

2 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง L-O-V-E Olivia Ong Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง L-O-V-E Olivia Ong Chordza
คอร์ด L-O-V-E Olivia Ong | เนื้อเพลง L-O-V-E Olivia Ong | Chord L-O-V-E Olivia Ong

คอร์ด เนื้อเพลง Fly Me To The Moon Olivia Ong Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fly Me To The Moon Olivia Ong Chordza
คอร์ด Fly Me To The Moon Olivia Ong | เนื้อเพลง Fly Me To The Moon Olivia Ong | Chord Fly Me To The Moon Olivia Ong

31 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง One Note Samba Olivia Ong Chordza

คอร์ด One Note Samba Olivia Ong | คอร์ดกีต้าร์ One Note Samba Olivia Ong | คอร์ดเพลง One Note Samba Olivia Ong | เพลง One Note Samba Olivia Ong | เนื้อเพลง One Note Samba Olivia Ong | Chord One Note Samba Olivia Ong
คอร์ด เนื้อเพลง One Note Samba Olivia Ong Chordza

This is just a little samba Built upon a single note Other notes are bound to follow But the root is still that note Now this new note is the consequence of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing I have used up all the scale I know and at the end I've come to nothing or nearly nothing So I come back to my first note as I must come back to you I will pour into that one note all the love I feel for you Any one who wants the whole show d?-r?-mi-f?-sol-l?-ti-d? He will find himself with no show better play the note you know