แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อ๊อด โฟร์เอส แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อ๊อด โฟร์เอส แสดงบทความทั้งหมด

18 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ลิงอุ้มแตง อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลิงอุ้มแตง อ๊อด โฟร์เอส Chordza
คอร์ด ลิงอุ้มแตง อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง ลิงอุ้มแตง อ๊อด โฟร์เอส | Chord ลิงอุ้มแตง อ๊อด โฟร์เอส

25 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส Chordza
คอร์ด สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส | Chord สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส Chordza
คอร์ด สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส | Chord สาละวันรำวง อ๊อด โฟร์เอส

21 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีเวลาไปหานายก อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีเวลาไปหานายก อ๊อด โฟร์เอส Chordza
คอร์ด ไม่มีเวลาไปหานายก อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง ไม่มีเวลาไปหานายก อ๊อด โฟร์เอส | Chord ไม่มีเวลาไปหานายก อ๊อด โฟร์เอส

คอร์ด เนื้อเพลง แม่สะเดาบ้านนา อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่สะเดาบ้านนา อ๊อด โฟร์เอส Chordza
คอร์ด แม่สะเดาบ้านนา อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง แม่สะเดาบ้านนา อ๊อด โฟร์เอส | Chord แม่สะเดาบ้านนา อ๊อด โฟร์เอส

15 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดกีต้าร์ แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดเพลง แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส | เพลง แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส | Chord แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส
คอร์ด เนื้อเพลง แคนเต้าเดียว อ๊อด โฟร์เอส Chordza

28 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดกีต้าร์ ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดเพลง ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส | เพลง ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส | Chord ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส
คอร์ด เนื้อเพลง ชมทุ่ง อ๊อด โฟร์เอส Chordza

เห่เฮ้ ห่าฮา เสร็จจากงานนาละเมื่อเวลาเย็น ๆ เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเล่น ลมพัดเย็น ๆ ลมพัดเย็น ๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา แสนสุขใจ นั่งบนหลังควาย ควายก็และเล็มหญ้า นั่นกบร้องอบอ๊บอยู่กลางนา เสียงเขียดร้องจ้าเมื่อเวลาฝนพรำ น้องน้อยบินจร นกเขาคืนคอนก็เมื่อตอนจะค่ำ ลมทุ่งพัดโชยชุ่มฉ่ำ สาว ๆ อาบน้ำอยู่ที่ลำประโดง นกกระยาง ย่างเดินเหลียวมอง จ้องหาปลาตัวโก่ง นั่นปูนับร้อย นั่นตัวหอยโข่ง ฝั่งลำประโดงสาวยังคงลอยคอ เขียวเหลือง เรืองรอง ข้าวรวงสีทองมองไสวชูช่อ นั่นคันไถ แล้วเอ๊ะนั่นใครยกยอ เสียงกอไผ่สีซอฟังเป็นเพลงตะลุง มั่นหมายใจปองถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่ง คงสุขคงสันต์ทั้งวันยันรุ่ง เต้นจังหวะตะลุง บนหลังควายในยามเย็น เห่เฮ้ ห่าฮา เสร็จจากงานนาละเมื่อเวลาเย็น ๆ เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเล่น ลมพัดเย็น ๆ ลมพัดเย็น ๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา มั่นหมายใจปองถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่ง คงสุขคงสันต์ทั้งวันยันรุ่ง เต้นจังหวะตะลุง บนหลังควายในยามเย็น เห่เฮ้ ห่าฮา เสร็จจากงานนาละเมื่อเวลาเย็น ๆ เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเล่น ลมพัดเย็น ๆ ลมพัดเย็น ๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา


6 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด หน้าด้านหน้าทน อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดกีต้าร์ หน้าด้านหน้าทน อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดเพลง หน้าด้านหน้าทน อ๊อด โฟร์เอส | เพลง หน้าด้านหน้าทน อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน อ๊อด โฟร์เอส
คอร์ด เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน อ๊อด โฟร์เอส Chordza

23 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แม่ค้าแม่ขาย อ๊อด โฟร์เอส Chordza

คอร์ด แม่ค้าแม่ขาย อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดกีต้าร์ แม่ค้าแม่ขาย อ๊อด โฟร์เอส | คอร์ดเพลง แม่ค้าแม่ขาย อ๊อด โฟร์เอส | เพลง แม่ค้าแม่ขาย อ๊อด โฟร์เอส | เนื้อเพลง แม่ค้าแม่ขาย อ๊อด โฟร์เอส
คอร์ด เนื้อเพลง แม่ค้าแม่ขาย อ๊อด โฟร์เอส Chordza