แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Sean Kingston แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Sean Kingston แสดงบทความทั้งหมด

20 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง There s Nothin Sean Kingston Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง There s Nothin Sean Kingston Chordza
คอร์ด There s Nothin Sean Kingston | เนื้อเพลง There s Nothin Sean Kingston | Chord There s Nothin Sean Kingston

18 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Take You There Sean Kingston Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Take You There Sean Kingston Chordza
คอร์ด Take You There Sean Kingston | เนื้อเพลง Take You There Sean Kingston | Chord Take You There Sean Kingston

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Girls Sean Kingston Chordza

คอร์ด Beautiful Girls Sean Kingston | คอร์ดกีต้าร์ Beautiful Girls Sean Kingston | คอร์ดเพลง Beautiful Girls Sean Kingston | เพลง Beautiful Girls Sean Kingston | เนื้อเพลง Beautiful Girls Sean Kingston | Chord Beautiful Girls Sean Kingston
คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Girls Sean Kingston ChordzaJR! Sean Kingston!

[Chorus:]
You're way too beautiful girl
That's why it'll never work
You'll have me suicidal, suicidal
When you say it's over
Damn all these beautiful girls
They only wanna do you dirt
They'll have you suicidal, suicidal
When they say it's over

[Verse 1:]
See it started at the park
Used to chill after dark
Oh when you took my heart
That's when we fell apart
Cause we both thought
That love lasts forever (lasts forever)
They say we're too young
To get ourselves sprung
Oh we didn't care
We made it very clear
And they also said
That we couldn't last together (last together)

[Refrain:]
See it's very define girl,
One of a kind
But you mash up my mind
You have to get declined
Oh Lord...
My baby is driving me crazy

[Chorus]

[Verse 2:]
It was back in '99
Watchin' movies all the time
Oh when I went away
For doin' my first crime
And I never thought
That we was gonna see each other (see each other)
And then I came out
Mami moved me down South
Oh I'm with my girl
Who I thought was my world
It came out to be
That she wasn't the girl for me (girl for me)

[Refrain and chorus]

[Verse 3:]
Now we're fussin'
And now we're fightin'
Please tell me why
I'm feelin' slighted
And I don't know
How to make it better (make it better)
You're datin' other guys
You're tellin' me lies
Oh I can't believe
What I'm seein' with my eyes
I'm losin' my mind
And I don't think it's clever (think it's clever)

[Chorus]