แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Betty Wright แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Betty Wright แสดงบทความทั้งหมด

5 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Where Is The Love Betty Wright Chordza

คอร์ด Where Is The Love Betty Wright | คอร์ดกีต้าร์ Where Is The Love Betty Wright | คอร์ดเพลง Where Is The Love Betty Wright | เพลง Where Is The Love Betty Wright | เนื้อเพลง Where Is The Love Betty Wright
คอร์ด เนื้อเพลง Where Is The Love Betty Wright Chordza


Ooh, ooh, ooh... * Where is the love Where is the love You promised me ( * ) You said I could have All your loving If I wanted it You'd give it to me Now when it's down To the real nitty gritty You're hiding your love from me Wanna know ( * / * ) You said I'd be the only one That you'd be giving Your sweet love to Somebody else must be Getting your love 'Cause loving me You just don't do, no, no ( * ) You know I need it, baby ( * ) Tired of waiting On your love now, baby Where is your love I'm hurting for Your love now, baby Where is your love Baby, baby, baby, baby Baby, baby, oh Where is the love ( * ) I got to know( * ) Don't tell me you're going Back on your promises, baby I got to have it You know I need it You know I want it I got to have it, baby Oh, ho, oh, hey, hey, baby Where is the love Got to know Where is the love You told me you were Gonna give it to me Where is the love Where is the love, woo Where is the love You said was mineF I gotta know now, hey I gotta know now


3 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Shoo-Rah Shoo Rah Betty Wright Chordza

คอร์ด Shoo-Rah Shoo Rah Betty Wright | คอร์ดกีต้าร์ Shoo-Rah Shoo Rah Betty Wright | คอร์ดเพลง Shoo-Rah Shoo Rah Betty Wright | เพลง Shoo-Rah Shoo Rah Betty Wright | เนื้อเพลง Shoo-Rah Shoo Rah Betty Wright
คอร์ด เนื้อเพลง Shoo-Rah Shoo Rah Betty Wright Chordza


You got to wake up early in the morning You got to stay up all night long You still won't catch up 'cause I got the warnin' I got the feelin' you wanna do me wrong Like a ball of lightening and a ball of heat You wanna knock me right off my feet But I recognize through the eyes of a fool That you got the power to make your own rules * Shoo-Rah! Shoo-Rah! Hey, I can see you comin' Shoo-Rah! Shoo-Rah But you won't catch me hoo-Rah! Shoo-Rah Hey, I can hear you hummin Shoo-Rah! Shoo-Rah But you won't catch me I can see you movin', movin' all around me I know you're trying to get me upset I can hear you groovin', thinkin' you don't found me But I'm here to tell you, you ain't got me yet no,no ( * ) I checked you out from the corner of my eye You and the devil walkin' side by side And you ain't changed, let's be real about it And I can't change how I feel about it ( * / * / * )