แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ดอกอ้อ ทุ่งทอง แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ดอกอ้อ ทุ่งทอง แสดงบทความทั้งหมด

2 มีนาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงแคนจากแมนชั่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงแคนจากแมนชั่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด เสียงแคนจากแมนชั่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง เสียงแคนจากแมนชั่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord เสียงแคนจากแมนชั่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง

28 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง จีบแล้วบ่ขอ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จีบแล้วบ่ขอ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด จีบแล้วบ่ขอ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง จีบแล้วบ่ขอ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord จีบแล้วบ่ขอ ดอกอ้อ ทุ่งทอง

18 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ตั้งใจลืม ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตั้งใจลืม ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด ตั้งใจลืม ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง ตั้งใจลืม ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord ตั้งใจลืม ดอกอ้อ ทุ่งทอง

22 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง บั๊ดสะหลบ อย่าจบแค่พบหน้า ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บั๊ดสะหลบ อย่าจบแค่พบหน้า ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด บั๊ดสะหลบ อย่าจบแค่พบหน้า ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง บั๊ดสะหลบ อย่าจบแค่พบหน้า ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord บั๊ดสะหลบ อย่าจบแค่พบหน้า ดอกอ้อ ทุ่งทอง

11 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด เอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง เอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord เอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ ดอกอ้อ ทุ่งทอง

30 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ไปฮักกันสา ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปฮักกันสา ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด ไปฮักกันสา ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง ไปฮักกันสา ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord ไปฮักกันสา ดอกอ้อ ทุ่งทอง

26 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สาว ม.ปลายยังอายฮัก ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาว ม.ปลายยังอายฮัก ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด สาว ม.ปลายยังอายฮัก ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง สาว ม.ปลายยังอายฮัก ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord สาว ม.ปลายยังอายฮัก ดอกอ้อ ทุ่งทอง

23 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกอ้อวอนแฟน ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกอ้อวอนแฟน ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด ดอกอ้อวอนแฟน ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง ดอกอ้อวอนแฟน ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord ดอกอ้อวอนแฟน ดอกอ้อ ทุ่งทอง

29 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คนถืกถิ่ม ยิ้มบ่หวาน ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนถืกถิ่ม ยิ้มบ่หวาน ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด คนถืกถิ่ม ยิ้มบ่หวาน ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง คนถืกถิ่ม ยิ้มบ่หวาน ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord คนถืกถิ่ม ยิ้มบ่หวาน ดอกอ้อ ทุ่งทอง

27 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง

21 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง โหด เลว ดี ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โหด เลว ดี ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza
คอร์ด โหด เลว ดี ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง โหด เลว ดี ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord โหด เลว ดี ดอกอ้อ ทุ่งทอง

10 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย Chordza

คอร์ด นาท่งน้อย ศร สินชัย | คอร์ดกีต้าร์ นาท่งน้อย ศร สินชัย | คอร์ดเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย | เพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย | เนื้อเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย | Chord นาท่งน้อย ศร สินชัย
คอร์ด เนื้อเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย Chordza

20 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง | คอร์ดกีต้าร์ บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง | คอร์ดเพลง บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เพลง บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง
คอร์ด เนื้อเพลง บ่หักคา ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

12 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | คอร์ดกีต้าร์ ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | คอร์ดเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง
คอร์ด เนื้อเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

11 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

คอร์ด วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | คอร์ดกีต้าร์ วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | คอร์ดเพลง วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เพลง วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | เนื้อเพลง วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง | Chord วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง
คอร์ด เนื้อเพลง วอนอ้ายลบลายเสือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง Chordza

ละฮักอ้ายหลาย ตายกะตายแทนได้ คั่นสงสารหัวใจ เซาเจ้าซู้สิได้บ่ ละถือว่าเป็นคำขอ จากหัวใจผู้ฮักแท้ ที่แคร์อ้ายอยู่ฝ่ายเดียว...เออ เออ เออ เออ น้องสิถือสัจจาคั่นอ้ายบ่ลดเลี้ยว ไปข้องเกี่ยวกับหญิงใด ละสองเฮาเอาหัวใจมาวัดกัน เบิ่งดูอ้าย ถ้าอ้ายแน่จริง ลบลายเสือทิ้งได้บ่ แล้วมาสานต่อ ความรักของเราสองคน ในเมื่อมีน้องไม่ต้องการเขามาปน ให้มันสับสน บนเส้นทางหัวใจ ยอมให้ทุกอย่างถ้าอ้ายปล่อยวางทุกสิ่ง ถ้าไม่มีจริง คงบ่สายเกินแก้ไข ในเมื่อมองหาเห็นค่าคนที่มีใจ ตายแทนอ้ายยังไหว เลิกนิสัยเจ้าชู้ได้บ่ ขอนำอ้ายให้เซาหลายใจสิทำได้หรือบ่ ขอ ขอ ขอ ขอนำอ้ายให้เซาหลายใจ สิทำได้หรือบ่ คนคิดต่อ อ้ายละหมายซ้อนเลิฟยู เลิกเจ้าชู้ได้บอกแน่ยามใด๋โจรกลับใจ ให้อภัยยอมรับคั่นลบลายเสือได้ ตัดสินใจเลิกสาเด้อเด้ออ้าย อย่าให้สาวฟูมฟายตายย้อนความหล่อ ลบสายี่ห้อเจ้าชู้พี่จ๋า เคยเห็นตำตาว่าอ้ายเจ้าชู้ตั๋วเป็น แต่น้องใจเย็นทำเป็น ใจดีสู้เสือ ก็เพราะฮักอ้าย ใจละลายดั่งน้ำโดนเกลือ ต้องมาเป็นเหยื่อเสือผู้หญิงให้อ้ายลิ้มลอง สิ่งที่ต้องทำท่องจำว่าถอยไม่ได้ ตัดสินใจเลือกอ้าย ท้าทายหัวใจเจ้าของ อยากลองวัดใจเสือผู้หญิงที่หยิ่งผยอง เป็นหนูทดลองใจน้องต้องยอมจำนน สองเฮาวัดใจกันอ้าย สองเฮามาวัดใจกันอ้าย ลบลายเสือเจ้าถิ่มได้บ่ คนที่ขอละความฮักจากอ้าย จากอ้าย โอ้ยจากอ้าย จากอ้าย สายตาอ้อนว่าอ่อนไหว พ่อเสือใหญ่เซาหลายใจสาพี่ สอง สาม สี่ ให้หยุดไว้ได้บ่ มื้อใด๋ละน้อสิพออ้าย วอนเสือลบลาย สาเด้อพี่