แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เทียรี่ เมฆวัฒนา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เทียรี่ เมฆวัฒนา แสดงบทความทั้งหมด

19 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง กัญชาสมุนไพรเทวดา เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กัญชาสมุนไพรเทวดา เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza
คอร์ด กัญชาสมุนไพรเทวดา เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง กัญชาสมุนไพรเทวดา เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord กัญชาสมุนไพรเทวดา เทียรี่ เมฆวัฒนา

3 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไดโนเสาร์เต่าล้านปี เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไดโนเสาร์เต่าล้านปี เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza
คอร์ด ไดโนเสาร์เต่าล้านปี เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง ไดโนเสาร์เต่าล้านปี เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord ไดโนเสาร์เต่าล้านปี เทียรี่ เมฆวัฒนา

คอร์ด เนื้อเพลง สาวตากลม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวตากลม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza
คอร์ด สาวตากลม เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง สาวตากลม เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord สาวตากลม เทียรี่ เมฆวัฒนา

คอร์ด เนื้อเพลง สาวดอย สอยดาว เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวดอย สอยดาว เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza
คอร์ด สาวดอย สอยดาว เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง สาวดอย สอยดาว เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord สาวดอย สอยดาว เทียรี่ เมฆวัฒนา

คอร์ด เนื้อเพลง ปาปาย่าป๊อกๆ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปาปาย่าป๊อกๆ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza
คอร์ด ปาปาย่าป๊อกๆ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง ปาปาย่าป๊อกๆ เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord ปาปาย่าป๊อกๆ เทียรี่ เมฆวัฒนา

2 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง 5ก+5ย เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 5ก+5ย เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza
คอร์ด 5ก+5ย เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง 5ก+5ย เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord 5ก+5ย เทียรี่ เมฆวัฒนา

11 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เทียนแห่งธรรม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เทียนแห่งธรรม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza
คอร์ด เทียนแห่งธรรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง เทียนแห่งธรรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord เทียนแห่งธรรม เทียรี่ เมฆวัฒนา

18 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

12 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

14 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

28 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

7 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง ร้องไห้กับเดือน เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

31 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แม้เลือกเกิดได้ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด แม้เลือกเกิดได้ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ แม้เลือกเกิดได้ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง แม้เลือกเกิดได้ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง แม้เลือกเกิดได้ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง แม้เลือกเกิดได้ เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง แม้เลือกเกิดได้ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza


ผ่านผู้คน หลากหลาย ผ่านมือชาย มากมาย มีชีวิต จิตใจ รู้จักเจ็บ รู้จักอาย ผ่านเลยคืน แหละวัน ผ่านเลยฝัน มากมาย แต่มันเป็น ฝันร้าย จะกับใคร เมื่อไรก็ต้องยอม สิ้นหนทาง จะไป เวรหรือกรรม อันใด หากแม้เลือก เกิดได้ คงไม่ต้องตาย ทั้งเป็น Solo 10 Bars...9... 10... แต่ต้องยอม เสพสม แลกกับลม หายใจ ต้องยอมขาย ร่างกาย คิดกลับใจ ก็คงสาย จะมีใคร ปรารถนา เป็นดังเช่น ผักปลา ต้องถูกตี ราคา ที่เกิดมา เป็นดอกไม้ ริมทาง สิ้นหนทาง จะไป เวรหรือกรรม อันใด หากแม้เลือก เกิดได้ คงไม่ต้องตาย ทั้งเป็น