แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Coldplay แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Coldplay แสดงบทความทั้งหมด

12 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Ink Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ink Coldplay Chordza
คอร์ด Ink Coldplay | เนื้อเพลง Ink Coldplay | Chord Ink Coldplay

27 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Daddy Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Daddy Coldplay Chordza
คอร์ด Daddy Coldplay | เนื้อเพลง Daddy Coldplay | Chord Daddy Coldplay

8 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Arabesque Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Arabesque Coldplay Chordza
คอร์ด Arabesque Coldplay | เนื้อเพลง Arabesque Coldplay | Chord Arabesque Coldplay

7 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Orphans Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Orphans Coldplay Chordza
คอร์ด Orphans Coldplay | เนื้อเพลง Orphans Coldplay | Chord Orphans Coldplay

10 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Christmas Lights Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Christmas Lights Coldplay Chordza
คอร์ด Christmas Lights Coldplay | เนื้อเพลง Christmas Lights Coldplay | Chord Christmas Lights Coldplay

9 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Green Eyes Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Green Eyes Coldplay Chordza
คอร์ด Green Eyes Coldplay | เนื้อเพลง Green Eyes Coldplay | Chord Green Eyes Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง O Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง O Coldplay Chordza
คอร์ด O Coldplay | เนื้อเพลง O Coldplay | Chord O Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง Shiver Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shiver Coldplay Chordza
คอร์ด Shiver Coldplay | เนื้อเพลง Shiver Coldplay | Chord Shiver Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง Sparks Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sparks Coldplay Chordza
คอร์ด Sparks Coldplay | เนื้อเพลง Sparks Coldplay | Chord Sparks Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง True Love Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง True Love Coldplay Chordza
คอร์ด True Love Coldplay | เนื้อเพลง True Love Coldplay | Chord True Love Coldplay

15 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Clocks Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Clocks Coldplay Chordza
คอร์ด Clocks Coldplay | เนื้อเพลง Clocks Coldplay | Chord Clocks Coldplay

14 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Yes Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Yes Coldplay Chordza
คอร์ด Yes Coldplay | เนื้อเพลง Yes Coldplay | Chord Yes Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง Viva La Vida Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Viva La Vida Coldplay Chordza
คอร์ด Viva La Vida Coldplay | เนื้อเพลง Viva La Vida Coldplay | Chord Viva La Vida Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง Violet Hill Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Violet Hill Coldplay Chordza
คอร์ด Violet Hill Coldplay | เนื้อเพลง Violet Hill Coldplay | Chord Violet Hill Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง Strawberry Swing COLDPLAY Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Strawberry Swing COLDPLAY Chordza
คอร์ด Strawberry Swing COLDPLAY | เนื้อเพลง Strawberry Swing COLDPLAY | Chord Strawberry Swing COLDPLAY

คอร์ด เนื้อเพลง Lost Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lost Coldplay Chordza
คอร์ด Lost Coldplay | เนื้อเพลง Lost Coldplay | Chord Lost Coldplay

คอร์ด เนื้อเพลง Death And All His Friends Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Death And All His Friends Coldplay Chordza
คอร์ด Death And All His Friends Coldplay | เนื้อเพลง Death And All His Friends Coldplay | Chord Death And All His Friends Coldplay

7 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง 42 Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 42 Coldplay Chordza
คอร์ด 42 Coldplay | เนื้อเพลง 42 Coldplay | Chord 42 Coldplay

15 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Everglow Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Everglow Coldplay Chordza
คอร์ด Everglow Coldplay | เนื้อเพลง Everglow Coldplay | Chord Everglow Coldplay

12 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Scientist Coldplay Chordza

คอร์ด The Scientist Coldplay | คอร์ดกีต้าร์ The Scientist Coldplay | คอร์ดเพลง The Scientist Coldplay | เพลง The Scientist Coldplay | เนื้อเพลง The Scientist Coldplay | Chord The Scientist Coldplay
คอร์ด เนื้อเพลง The Scientist Coldplay Chordza