7 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Orphans Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Orphans Coldplay Chordza
คอร์ด Orphans Coldplay | เนื้อเพลง Orphans Coldplay | Chord Orphans Coldplay
""

เนื้อเพลง Orphans Coldplay
คอร์ด Orphans Coldplay | เนื้อเพลง Orphans Coldplay | Chord Orphans Coldplay
Rosaleem of the Damascene Yes she had eyes like the moon Would have been on the silver screen But for the missile monsoon, she went Woo woo, woo woo oo-oo-oo Indigo go up in heaven today Woo woo, woo woo oo-oo Bombs going boom ba-boom-boom, she say * I wanna know when I can go Back and get drunk with my friends I wanna know when I can go Back and be young again Baba would go where the flowers grow Almond and peach trees in bloom And he would know just when and what to sow So golden and opportune, and he went Woo woo, woo woo oo-oo-oo Tulips the colour of honey today It's true true, woo woo oo-oo Bombs going boom ba-boom-boom, he say ( * ) Woo woo, woo woo oo-oo-oo Woo woo, woo woo oo-oo Cherubim seraphim soon Come sailin' us home by the light of the moon Oh I wanna know when I can go Back and get drunk withEmoticonEmoticon