31 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เหล้าขาวสาวถิ่ม แชมป์ โสมรักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหล้าขาวสาวถิ่ม แชมป์ โสมรักษ์ Chordza
คอร์ด เหล้าขาวสาวถิ่ม แชมป์ โสมรักษ์ | เนื้อเพลง เหล้าขาวสาวถิ่ม แชมป์ โสมรักษ์ | Chord เหล้าขาวสาวถิ่ม แชมป์ โสมรักษ์

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม Chordza
คอร์ด รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม | เนื้อเพลง รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม | Chord รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าสัญญา แก๊ป ทีโบน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าสัญญา แก๊ป ทีโบน Chordza
คอร์ด อย่าสัญญา แก๊ป ทีโบน | เนื้อเพลง อย่าสัญญา แก๊ป ทีโบน | Chord อย่าสัญญา แก๊ป ทีโบน

คอร์ด เนื้อเพลง อารมณ์ เอ้ รงค์ สุภารัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อารมณ์ เอ้ รงค์ สุภารัตน์ Chordza
คอร์ด อารมณ์ เอ้ รงค์ สุภารัตน์ | เนื้อเพลง อารมณ์ เอ้ รงค์ สุภารัตน์ | Chord อารมณ์ เอ้ รงค์ สุภารัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง ค้นพบตัวเอง เสือ ธนพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ค้นพบตัวเอง เสือ ธนพล Chordza
คอร์ด ค้นพบตัวเอง เสือ ธนพล | เนื้อเพลง ค้นพบตัวเอง เสือ ธนพล | Chord ค้นพบตัวเอง เสือ ธนพล

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง (Demo) เสถียร ทำมือ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง (Demo) เสถียร ทำมือ Chordza
คอร์ด ขอโทษที่ทำให้มันพัง (Demo) เสถียร ทำมือ | เนื้อเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง (Demo) เสถียร ทำมือ | Chord ขอโทษที่ทำให้มันพัง (Demo) เสถียร ทำมือ

คอร์ด เนื้อเพลง กูไม่ยอม เสก Loso Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กูไม่ยอม เสก Loso Chordza
คอร์ด กูไม่ยอม เสก Loso | เนื้อเพลง กูไม่ยอม เสก Loso | Chord กูไม่ยอม เสก Loso

คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อรู้สึกว่ารัก เล็ก สุรชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อรู้สึกว่ารัก เล็ก สุรชัย Chordza
คอร์ด เมื่อรู้สึกว่ารัก เล็ก สุรชัย | เนื้อเพลง เมื่อรู้สึกว่ารัก เล็ก สุรชัย | Chord เมื่อรู้สึกว่ารัก เล็ก สุรชัย

คอร์ด เนื้อเพลง หาย เล็ก สุรชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หาย เล็ก สุรชัย Chordza
คอร์ด หาย เล็ก สุรชัย | เนื้อเพลง หาย เล็ก สุรชัย | Chord หาย เล็ก สุรชัย

คอร์ด เนื้อเพลง ความพอดี เล็ก สุรชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความพอดี เล็ก สุรชัย Chordza
คอร์ด ความพอดี เล็ก สุรชัย | เนื้อเพลง ความพอดี เล็ก สุรชัย | Chord ความพอดี เล็ก สุรชัย

คอร์ด เนื้อเพลง แฟนเขาแฟนเรา เมโลดี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แฟนเขาแฟนเรา เมโลดี้ Chordza
คอร์ด แฟนเขาแฟนเรา เมโลดี้ | เนื้อเพลง แฟนเขาแฟนเรา เมโลดี้ | Chord แฟนเขาแฟนเรา เมโลดี้

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รักก็ทิ้ง เมญ่า นนธวรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รักก็ทิ้ง เมญ่า นนธวรรณ Chordza
คอร์ด ไม่รักก็ทิ้ง เมญ่า นนธวรรณ | เนื้อเพลง ไม่รักก็ทิ้ง เมญ่า นนธวรรณ | Chord ไม่รักก็ทิ้ง เมญ่า นนธวรรณ

คอร์ด เนื้อเพลง รักมาก็รักไป เมญ่า นนธวรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักมาก็รักไป เมญ่า นนธวรรณ Chordza
คอร์ด รักมาก็รักไป เมญ่า นนธวรรณ | เนื้อเพลง รักมาก็รักไป เมญ่า นนธวรรณ | Chord รักมาก็รักไป เมญ่า นนธวรรณ

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ Chordza
คอร์ด คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ | เนื้อเพลง คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ | Chord คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ Chordza
คอร์ด บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ | เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ | Chord บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์

30 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ

คอร์ด เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยมืออ้ายสา เต้ย อธิบดินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยมืออ้ายสา เต้ย อธิบดินทร์ Chordza
คอร์ด ปล่อยมืออ้ายสา เต้ย อธิบดินทร์ | เนื้อเพลง ปล่อยมืออ้ายสา เต้ย อธิบดินทร์ | Chord ปล่อยมืออ้ายสา เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ด เนื้อเพลง ไปนามา เกียรติ หนองโดน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปนามา เกียรติ หนองโดน Chordza
คอร์ด ไปนามา เกียรติ หนองโดน | เนื้อเพลง ไปนามา เกียรติ หนองโดน | Chord ไปนามา เกียรติ หนองโดน

คอร์ด เนื้อเพลง ซาตาอ้าย อ้น แคนเขียว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซาตาอ้าย อ้น แคนเขียว Chordza
คอร์ด ซาตาอ้าย อ้น แคนเขียว | เนื้อเพลง ซาตาอ้าย อ้น แคนเขียว | Chord ซาตาอ้าย อ้น แคนเขียว

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากลมส่งไลน์ อุ้ม อนัญญา เนตร์นิยม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากลมส่งไลน์ อุ้ม อนัญญา เนตร์นิยม Chordza
คอร์ด ฝากลมส่งไลน์ อุ้ม อนัญญา เนตร์นิยม | เนื้อเพลง ฝากลมส่งไลน์ อุ้ม อนัญญา เนตร์นิยม | Chord ฝากลมส่งไลน์ อุ้ม อนัญญา เนตร์นิยม

คอร์ด เนื้อเพลง สมัยก่อน อะตอม ปริยะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สมัยก่อน อะตอม ปริยะ Chordza
คอร์ด สมัยก่อน อะตอม ปริยะ | เนื้อเพลง สมัยก่อน อะตอม ปริยะ | Chord สมัยก่อน อะตอม ปริยะ

คอร์ด เนื้อเพลง เลิกรักไม่เลิกลืม ออย สุนิดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เลิกรักไม่เลิกลืม ออย สุนิดา Chordza
คอร์ด เลิกรักไม่เลิกลืม ออย สุนิดา | เนื้อเพลง เลิกรักไม่เลิกลืม ออย สุนิดา | Chord เลิกรักไม่เลิกลืม ออย สุนิดา

คอร์ด เนื้อเพลง สิฮักสิฮ้าง หนึ่ง ศุภโชค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิฮักสิฮ้าง หนึ่ง ศุภโชค Chordza
คอร์ด สิฮักสิฮ้าง หนึ่ง ศุภโชค | เนื้อเพลง สิฮักสิฮ้าง หนึ่ง ศุภโชค | Chord สิฮักสิฮ้าง หนึ่ง ศุภโชค

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย Chordza
คอร์ด คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย | เนื้อเพลง คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย | Chord คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มนางฟ้าไปหาผี หงส์ อนงค์อร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มนางฟ้าไปหาผี หงส์ อนงค์อร Chordza
คอร์ด ถิ่มนางฟ้าไปหาผี หงส์ อนงค์อร | เนื้อเพลง ถิ่มนางฟ้าไปหาผี หงส์ อนงค์อร | Chord ถิ่มนางฟ้าไปหาผี หงส์ อนงค์อร

คอร์ด เนื้อเพลง ยังจำ สี่เต่าเธอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังจำ สี่เต่าเธอ Chordza
คอร์ด ยังจำ สี่เต่าเธอ | เนื้อเพลง ยังจำ สี่เต่าเธอ | Chord ยังจำ สี่เต่าเธอ

คอร์ด เนื้อเพลง ส่งใจถึงเธอ สีน้ำ, ต้น ภูหลวง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ส่งใจถึงเธอ สีน้ำ, ต้น ภูหลวง Chordza
คอร์ด ส่งใจถึงเธอ สีน้ำ, ต้น ภูหลวง | เนื้อเพลง ส่งใจถึงเธอ สีน้ำ, ต้น ภูหลวง | Chord ส่งใจถึงเธอ สีน้ำ, ต้น ภูหลวง

คอร์ด เนื้อเพลง ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา Chordza
คอร์ด ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา | เนื้อเพลง ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา | Chord ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา

คอร์ด เนื้อเพลง สาด เปรม ศุภวิทย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาด เปรม ศุภวิทย์ Chordza
คอร์ด สาด เปรม ศุภวิทย์ | เนื้อเพลง สาด เปรม ศุภวิทย์ | Chord สาด เปรม ศุภวิทย์

29 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง มาลืมเขาอยู่เต่างอย มอส สุรศักดิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มาลืมเขาอยู่เต่างอย มอส สุรศักดิ์ Chordza
คอร์ด มาลืมเขาอยู่เต่างอย มอส สุรศักดิ์ | เนื้อเพลง มาลืมเขาอยู่เต่างอย มอส สุรศักดิ์ | Chord มาลืมเขาอยู่เต่างอย มอส สุรศักดิ์

คอร์ด เนื้อเพลง ยังฮักกันบ่ ภัส ประภัสสร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังฮักกันบ่ ภัส ประภัสสร Chordza
คอร์ด ยังฮักกันบ่ ภัส ประภัสสร | เนื้อเพลง ยังฮักกันบ่ ภัส ประภัสสร | Chord ยังฮักกันบ่ ภัส ประภัสสร

คอร์ด เนื้อเพลง วิญญาณ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วิญญาณ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด วิญญาณ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง วิญญาณ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord วิญญาณ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เซาฮักก็บ่บอก ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เซาฮักก็บ่บอก ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ Chordza
คอร์ด เซาฮักก็บ่บอก ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ | เนื้อเพลง เซาฮักก็บ่บอก ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ | Chord เซาฮักก็บ่บอก ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์

คอร์ด เนื้อเพลง สถานการณ์หมดใจ บุญชม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สถานการณ์หมดใจ บุญชม Chordza
คอร์ด สถานการณ์หมดใจ บุญชม | เนื้อเพลง สถานการณ์หมดใจ บุญชม | Chord สถานการณ์หมดใจ บุญชม

คอร์ด เนื้อเพลง แค่คนเก่า ที่เจ้าเซาฮัก บิ๊กไบค์ สายลำ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่คนเก่า ที่เจ้าเซาฮัก บิ๊กไบค์ สายลำ Chordza
คอร์ด แค่คนเก่า ที่เจ้าเซาฮัก บิ๊กไบค์ สายลำ | เนื้อเพลง แค่คนเก่า ที่เจ้าเซาฮัก บิ๊กไบค์ สายลำ | Chord แค่คนเก่า ที่เจ้าเซาฮัก บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ด เนื้อเพลง บ่เสียดาย น๊อต รัชภูมิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่เสียดาย น๊อต รัชภูมิ Chordza
คอร์ด บ่เสียดาย น๊อต รัชภูมิ | เนื้อเพลง บ่เสียดาย น๊อต รัชภูมิ | Chord บ่เสียดาย น๊อต รัชภูมิ

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้เหล้าปากหมา น้ำ อมิตา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้เหล้าปากหมา น้ำ อมิตา Chordza
คอร์ด ขี้เหล้าปากหมา น้ำ อมิตา | เนื้อเพลง ขี้เหล้าปากหมา น้ำ อมิตา | Chord ขี้เหล้าปากหมา น้ำ อมิตา

28 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายยอมทุกอย่าง นายนนท์ คนอินลำ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายยอมทุกอย่าง นายนนท์ คนอินลำ Chordza
คอร์ด อ้ายยอมทุกอย่าง นายนนท์ คนอินลำ | เนื้อเพลง อ้ายยอมทุกอย่าง นายนนท์ คนอินลำ | Chord อ้ายยอมทุกอย่าง นายนนท์ คนอินลำ

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่มุกมังกรไฟ นพพร เพริศแพร้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่มุกมังกรไฟ นพพร เพริศแพร้ว Chordza
คอร์ด ไข่มุกมังกรไฟ นพพร เพริศแพร้ว | เนื้อเพลง ไข่มุกมังกรไฟ นพพร เพริศแพร้ว | Chord ไข่มุกมังกรไฟ นพพร เพริศแพร้ว

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือคนนั้น ธาริณี ทิวารี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือคนนั้น ธาริณี ทิวารี Chordza
คอร์ด เธอคือคนนั้น ธาริณี ทิวารี | เนื้อเพลง เธอคือคนนั้น ธาริณี ทิวารี | Chord เธอคือคนนั้น ธาริณี ทิวารี

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าสัญญา ธาริณี ทิวารี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าสัญญา ธาริณี ทิวารี Chordza
คอร์ด อย่าสัญญา ธาริณี ทิวารี | เนื้อเพลง อย่าสัญญา ธาริณี ทิวารี | Chord อย่าสัญญา ธาริณี ทิวารี

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาวรถแห่ ต้นอ้อย จิราภา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาวรถแห่ ต้นอ้อย จิราภา Chordza
คอร์ด ผู้สาวรถแห่ ต้นอ้อย จิราภา | เนื้อเพลง ผู้สาวรถแห่ ต้นอ้อย จิราภา | Chord ผู้สาวรถแห่ ต้นอ้อย จิราภา

คอร์ด เนื้อเพลง หนาวแสงนีออน ตั้กแตน ชลดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนาวแสงนีออน ตั้กแตน ชลดา Chordza
คอร์ด หนาวแสงนีออน ตั้กแตน ชลดา | เนื้อเพลง หนาวแสงนีออน ตั้กแตน ชลดา | Chord หนาวแสงนีออน ตั้กแตน ชลดา

27 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Scary Love The Neighbourhood Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Scary Love The Neighbourhood Chordza
คอร์ด Scary Love The Neighbourhood | เนื้อเพลง Scary Love The Neighbourhood | Chord Scary Love The Neighbourhood

คอร์ด เนื้อเพลง The Man The Killers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Man The Killers Chordza
คอร์ด The Man The Killers | เนื้อเพลง The Man The Killers | Chord The Man The Killers

คอร์ด เนื้อเพลง ตอบหน่อยนะ The Innocent Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตอบหน่อยนะ The Innocent Chordza
คอร์ด ตอบหน่อยนะ The Innocent | เนื้อเพลง ตอบหน่อยนะ The Innocent | Chord ตอบหน่อยนะ The Innocent

คอร์ด เนื้อเพลง Sparks Fly Taylor Swift Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sparks Fly Taylor Swift Chordza
คอร์ด Sparks Fly Taylor Swift | เนื้อเพลง Sparks Fly Taylor Swift | Chord Sparks Fly Taylor Swift

คอร์ด เนื้อเพลง ใช่หรือเปล่า TAE TEE Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใช่หรือเปล่า TAE TEE Chordza
คอร์ด ใช่หรือเปล่า TAE TEE | เนื้อเพลง ใช่หรือเปล่า TAE TEE | Chord ใช่หรือเปล่า TAE TEE

คอร์ด เนื้อเพลง มุ้งมิ้ง Sweat16 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มุ้งมิ้ง Sweat16 Chordza
คอร์ด มุ้งมิ้ง Sweat16 | เนื้อเพลง มุ้งมิ้ง Sweat16 | Chord มุ้งมิ้ง Sweat16

26 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายดาย Street Funk Rollers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายดาย Street Funk Rollers Chordza
คอร์ด ง่ายดาย Street Funk Rollers | เนื้อเพลง ง่ายดาย Street Funk Rollers | Chord ง่ายดาย Street Funk Rollers

คอร์ด เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers Chordza
คอร์ด These Girls Sticky Fingers | เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers | Chord These Girls Sticky Fingers

คอร์ด เนื้อเพลง HOW TO FLY Sticky Fingers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง HOW TO FLY Sticky Fingers Chordza
คอร์ด HOW TO FLY Sticky Fingers | เนื้อเพลง HOW TO FLY Sticky Fingers | Chord HOW TO FLY Sticky Fingers

คอร์ด เนื้อเพลง A Love Letter From Me To You Sticky Fingers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Love Letter From Me To You Sticky Fingers Chordza
คอร์ด A Love Letter From Me To You Sticky Fingers | เนื้อเพลง A Love Letter From Me To You Sticky Fingers | Chord A Love Letter From Me To You Sticky Fingers

คอร์ด เนื้อเพลง The Resistance Skillet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Resistance Skillet Chordza
คอร์ด The Resistance Skillet | เนื้อเพลง The Resistance Skillet | Chord The Resistance Skillet

คอร์ด เนื้อเพลง อยากอยู่กับเธอทั้งคืน Sepia Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากอยู่กับเธอทั้งคืน Sepia Chordza
คอร์ด อยากอยู่กับเธอทั้งคืน Sepia | เนื้อเพลง อยากอยู่กับเธอทั้งคืน Sepia | Chord อยากอยู่กับเธอทั้งคืน Sepia

คอร์ด เนื้อเพลง คงไม่ตาย Sakava (สักวา) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คงไม่ตาย Sakava (สักวา) Chordza
คอร์ด คงไม่ตาย Sakava (สักวา) | เนื้อเพลง คงไม่ตาย Sakava (สักวา) | Chord คงไม่ตาย Sakava (สักวา)

คอร์ด เนื้อเพลง Purple Yellow Red & Blue Portugal. The Man Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Purple Yellow Red & Blue Portugal. The Man Chordza
คอร์ด Purple Yellow Red & Blue Portugal. The Man | เนื้อเพลง Purple Yellow Red & Blue Portugal. The Man | Chord Purple Yellow Red & Blue Portugal. The Man

คอร์ด เนื้อเพลง Modern Jesus Portugal. The Man Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Modern Jesus Portugal. The Man Chordza
คอร์ด Modern Jesus Portugal. The Man | เนื้อเพลง Modern Jesus Portugal. The Man | Chord Modern Jesus Portugal. The Man

คอร์ด เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

คอร์ด เนื้อเพลง สัญชาตญาณคนเคยรัก Pink Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญชาตญาณคนเคยรัก Pink Chordza
คอร์ด สัญชาตญาณคนเคยรัก Pink | เนื้อเพลง สัญชาตญาณคนเคยรัก Pink | Chord สัญชาตญาณคนเคยรัก Pink

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากดาว PILLS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากดาว PILLS Chordza
คอร์ด ฝากดาว PILLS | เนื้อเพลง ฝากดาว PILLS | Chord ฝากดาว PILLS

คอร์ด เนื้อเพลง Cold Little Heart Michael Kiwanuka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cold Little Heart Michael Kiwanuka Chordza
คอร์ด Cold Little Heart Michael Kiwanuka | เนื้อเพลง Cold Little Heart Michael Kiwanuka | Chord Cold Little Heart Michael Kiwanuka

คอร์ด เนื้อเพลง Let You Go Machine Gun Kelly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let You Go Machine Gun Kelly Chordza
คอร์ด Let You Go Machine Gun Kelly | เนื้อเพลง Let You Go Machine Gun Kelly | Chord Let You Go Machine Gun Kelly

25 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ไว้คราวหลัง LAMER Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไว้คราวหลัง LAMER Chordza
คอร์ด ไว้คราวหลัง LAMER | เนื้อเพลง ไว้คราวหลัง LAMER | Chord ไว้คราวหลัง LAMER

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมเธอคนเดียว KT Long Flowing Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมเธอคนเดียว KT Long Flowing Chordza
คอร์ด ยอมเธอคนเดียว KT Long Flowing | เนื้อเพลง ยอมเธอคนเดียว KT Long Flowing | Chord ยอมเธอคนเดียว KT Long Flowing

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักได้บ่ KKING Feat.CHAMP Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักได้บ่ KKING Feat.CHAMP Chordza
คอร์ด ฮักได้บ่ KKING Feat.CHAMP | เนื้อเพลง ฮักได้บ่ KKING Feat.CHAMP | Chord ฮักได้บ่ KKING Feat.CHAMP

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวประกอบ ILLSLICK Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวประกอบ ILLSLICK Chordza
คอร์ด ตัวประกอบ ILLSLICK | เนื้อเพลง ตัวประกอบ ILLSLICK | Chord ตัวประกอบ ILLSLICK

คอร์ด เนื้อเพลง Highway Tune Greta Van Fleet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Highway Tune Greta Van Fleet Chordza
คอร์ด Highway Tune Greta Van Fleet | เนื้อเพลง Highway Tune Greta Van Fleet | Chord Highway Tune Greta Van Fleet

คอร์ด เนื้อเพลง Sit Next to Me Foster The People Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sit Next to Me Foster The People Chordza
คอร์ด Sit Next to Me Foster The People | เนื้อเพลง Sit Next to Me Foster The People | Chord Sit Next to Me Foster The People

คอร์ด เนื้อเพลง Gone Away Five Finger Death Punch Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Gone Away Five Finger Death Punch Chordza
คอร์ด Gone Away Five Finger Death Punch | เนื้อเพลง Gone Away Five Finger Death Punch | Chord Gone Away Five Finger Death Punch

คอร์ด เนื้อเพลง ได้บ่ FIIXD Feat.GAVIND , VKL Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ได้บ่ FIIXD Feat.GAVIND , VKL Chordza
คอร์ด ได้บ่ FIIXD Feat.GAVIND , VKL | เนื้อเพลง ได้บ่ FIIXD Feat.GAVIND , VKL | Chord ได้บ่ FIIXD Feat.GAVIND , VKL

คอร์ด เนื้อเพลง ที่กลับมาอยากให้เป็นเหมือนเดิม Dudsadee Jumpstudy Feat.Djmouik, Nut Emooscene Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ที่กลับมาอยากให้เป็นเหมือนเดิม Dudsadee Jumpstudy Feat.Djmouik, Nut Emooscene Chordza
คอร์ด ที่กลับมาอยากให้เป็นเหมือนเดิม Dudsadee Jumpstudy Feat.Djmouik, Nut Emooscene | เนื้อเพลง ที่กลับมาอยากให้เป็นเหมือนเดิม Dudsadee Jumpstudy Feat.Djmouik, Nut Emooscene | Chord ที่กลับมาอยากให้เป็นเหมือนเดิม Dudsadee Jumpstudy Feat.Djmouik, Nut Emooscene

คอร์ด เนื้อเพลง เบาหวาน Dr.X (ดร.เอ็กซ์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เบาหวาน Dr.X (ดร.เอ็กซ์) Chordza
คอร์ด เบาหวาน Dr.X (ดร.เอ็กซ์) | เนื้อเพลง เบาหวาน Dr.X (ดร.เอ็กซ์) | Chord เบาหวาน Dr.X (ดร.เอ็กซ์)

คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าไม่ทัก..ก็ไม่รัก Bunnyking Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าไม่ทัก..ก็ไม่รัก Bunnyking Chordza
คอร์ด ถ้าไม่ทัก..ก็ไม่รัก Bunnyking | เนื้อเพลง ถ้าไม่ทัก..ก็ไม่รัก Bunnyking | Chord ถ้าไม่ทัก..ก็ไม่รัก Bunnyking

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตเดี่ยว Bird ธงไชย Feat.Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตเดี่ยว Bird ธงไชย Feat.Getsunova Chordza
คอร์ด ชีวิตเดี่ยว Bird ธงไชย Feat.Getsunova | เนื้อเพลง ชีวิตเดี่ยว Bird ธงไชย Feat.Getsunova | Chord ชีวิตเดี่ยว Bird ธงไชย Feat.Getsunova

24 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille Chordza
คอร์ด World Gone Mad Bastille | เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille | Chord World Gone Mad Bastille

คอร์ด เนื้อเพลง โอกาส Banana Connect Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โอกาส Banana Connect Chordza
คอร์ด โอกาส Banana Connect | เนื้อเพลง โอกาส Banana Connect | Chord โอกาส Banana Connect

คอร์ด เนื้อเพลง ใจเธอง่ายเกินไป ARISAMUN Feat.KT Long Flowing Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจเธอง่ายเกินไป ARISAMUN Feat.KT Long Flowing Chordza
คอร์ด ใจเธอง่ายเกินไป ARISAMUN Feat.KT Long Flowing | เนื้อเพลง ใจเธอง่ายเกินไป ARISAMUN Feat.KT Long Flowing | Chord ใจเธอง่ายเกินไป ARISAMUN Feat.KT Long Flowing

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย Chordza
คอร์ด คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย | เนื้อเพลง คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย | Chord คนที่รักจริง หนอยแน่ ณรัชต์หทัย

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ Chordza
คอร์ด คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ | เนื้อเพลง คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ | Chord คนที่ไม่ใช่ เมญ่า นนธวรรณ

คอร์ด เนื้อเพลง ลองคิดดู About Pop Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลองคิดดู About Pop Chordza
คอร์ด ลองคิดดู About Pop | เนื้อเพลง ลองคิดดู About Pop | Chord ลองคิดดู About Pop

คอร์ด เนื้อเพลง Walk On Water 30 Seconds to Mars Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Walk On Water 30 Seconds to Mars Chordza
คอร์ด Walk On Water 30 Seconds to Mars | เนื้อเพลง Walk On Water 30 Seconds to Mars | Chord Walk On Water 30 Seconds to Mars

คอร์ด เนื้อเพลง สติ 23Street Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สติ 23Street Chordza
คอร์ด สติ 23Street | เนื้อเพลง สติ 23Street | Chord สติ 23Street

คอร์ด เนื้อเพลง ไฟตกน้ำ ไฮแจ็ค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไฟตกน้ำ ไฮแจ็ค Chordza
คอร์ด ไฟตกน้ำ ไฮแจ็ค | เนื้อเพลง ไฟตกน้ำ ไฮแจ็ค | Chord ไฟตกน้ำ ไฮแจ็ค

คอร์ด เนื้อเพลง เล่นเจ็บเจ็บ ไฮแจ็ค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เล่นเจ็บเจ็บ ไฮแจ็ค Chordza
คอร์ด เล่นเจ็บเจ็บ ไฮแจ็ค | เนื้อเพลง เล่นเจ็บเจ็บ ไฮแจ็ค | Chord เล่นเจ็บเจ็บ ไฮแจ็ค

คอร์ด เนื้อเพลง อวสานมื้อสอบ ไอซ์ หลวงพระเนตร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อวสานมื้อสอบ ไอซ์ หลวงพระเนตร Chordza
คอร์ด อวสานมื้อสอบ ไอซ์ หลวงพระเนตร | เนื้อเพลง อวสานมื้อสอบ ไอซ์ หลวงพระเนตร | Chord อวสานมื้อสอบ ไอซ์ หลวงพระเนตร

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมต้องรักเธอ ไอซ์ ปรีชญา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมต้องรักเธอ ไอซ์ ปรีชญา Chordza
คอร์ด ทำไมต้องรักเธอ ไอซ์ ปรีชญา | เนื้อเพลง ทำไมต้องรักเธอ ไอซ์ ปรีชญา | Chord ทำไมต้องรักเธอ ไอซ์ ปรีชญา

คอร์ด เนื้อเพลง โสดกะปริบกะปรอย ไอซ์ ธมลวรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โสดกะปริบกะปรอย ไอซ์ ธมลวรรณ Chordza
คอร์ด โสดกะปริบกะปรอย ไอซ์ ธมลวรรณ | เนื้อเพลง โสดกะปริบกะปรอย ไอซ์ ธมลวรรณ | Chord โสดกะปริบกะปรอย ไอซ์ ธมลวรรณ

คอร์ด เนื้อเพลง ล่องแม่ปิง ไม้เมือง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ล่องแม่ปิง ไม้เมือง Chordza
คอร์ด ล่องแม่ปิง ไม้เมือง | เนื้อเพลง ล่องแม่ปิง ไม้เมือง | Chord ล่องแม่ปิง ไม้เมือง

คอร์ด เนื้อเพลง นิทานใบไม้ ไม้เมือง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นิทานใบไม้ ไม้เมือง Chordza
คอร์ด นิทานใบไม้ ไม้เมือง | เนื้อเพลง นิทานใบไม้ ไม้เมือง | Chord นิทานใบไม้ ไม้เมือง

คอร์ด เนื้อเพลง ความคิดถึงในแจกันใจ ไม้เมือง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความคิดถึงในแจกันใจ ไม้เมือง Chordza
คอร์ด ความคิดถึงในแจกันใจ ไม้เมือง | เนื้อเพลง ความคิดถึงในแจกันใจ ไม้เมือง | Chord ความคิดถึงในแจกันใจ ไม้เมือง

คอร์ด เนื้อเพลง เดาใจฟ้า ไมค์ ภิรมย์พร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เดาใจฟ้า ไมค์ ภิรมย์พร Chordza
คอร์ด เดาใจฟ้า ไมค์ ภิรมย์พร | เนื้อเพลง เดาใจฟ้า ไมค์ ภิรมย์พร | Chord เดาใจฟ้า ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ด เนื้อเพลง บุญผลา ไมค์ ภิรมย์พร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บุญผลา ไมค์ ภิรมย์พร Chordza
คอร์ด บุญผลา ไมค์ ภิรมย์พร | เนื้อเพลง บุญผลา ไมค์ ภิรมย์พร | Chord บุญผลา ไมค์ ภิรมย์พร

23 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง มหาหิน (เวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวร) ไพศาล ขุนหนู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มหาหิน (เวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวร) ไพศาล ขุนหนู Chordza
คอร์ด มหาหิน (เวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวร) ไพศาล ขุนหนู | เนื้อเพลง มหาหิน (เวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวร) ไพศาล ขุนหนู | Chord มหาหิน (เวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวร) ไพศาล ขุนหนู

คอร์ด เนื้อเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร | Chord อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร | Chord ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร

คอร์ด เนื้อเพลง สวรรค์ติดดิน ไชยา มิตรชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สวรรค์ติดดิน ไชยา มิตรชัย Chordza
คอร์ด สวรรค์ติดดิน ไชยา มิตรชัย | เนื้อเพลง สวรรค์ติดดิน ไชยา มิตรชัย | Chord สวรรค์ติดดิน ไชยา มิตรชัย

คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่เคยรู้ ใหม่ ดาวิกา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่เคยรู้ ใหม่ ดาวิกา Chordza
คอร์ด เธอไม่เคยรู้ ใหม่ ดาวิกา | เนื้อเพลง เธอไม่เคยรู้ ใหม่ ดาวิกา | Chord เธอไม่เคยรู้ ใหม่ ดาวิกา

คอร์ด เนื้อเพลง อิจฉาคนถูกทิ้ง โอ๊ค สมิทธิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อิจฉาคนถูกทิ้ง โอ๊ค สมิทธิ์ Chordza
คอร์ด อิจฉาคนถูกทิ้ง โอ๊ค สมิทธิ์ | เนื้อเพลง อิจฉาคนถูกทิ้ง โอ๊ค สมิทธิ์ | Chord อิจฉาคนถูกทิ้ง โอ๊ค สมิทธิ์

คอร์ด เนื้อเพลง รักแล้วเลือกไม่ได้ โรส ศิรินทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักแล้วเลือกไม่ได้ โรส ศิรินทิพย์ Chordza
คอร์ด รักแล้วเลือกไม่ได้ โรส ศิรินทิพย์ | เนื้อเพลง รักแล้วเลือกไม่ได้ โรส ศิรินทิพย์ | Chord รักแล้วเลือกไม่ได้ โรส ศิรินทิพย์

คอร์ด เนื้อเพลง หมดเวลา โป่ง ปฐมพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมดเวลา โป่ง ปฐมพงษ์ Chordza
คอร์ด หมดเวลา โป่ง ปฐมพงษ์ | เนื้อเพลง หมดเวลา โป่ง ปฐมพงษ์ | Chord หมดเวลา โป่ง ปฐมพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง ใจไปถึง โป่ง ปฐมพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจไปถึง โป่ง ปฐมพงษ์ Chordza
คอร์ด ใจไปถึง โป่ง ปฐมพงษ์ | เนื้อเพลง ใจไปถึง โป่ง ปฐมพงษ์ | Chord ใจไปถึง โป่ง ปฐมพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง หนีร้อน โชคชัย เจริญสุข Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนีร้อน โชคชัย เจริญสุข Chordza
คอร์ด หนีร้อน โชคชัย เจริญสุข | เนื้อเพลง หนีร้อน โชคชัย เจริญสุข | Chord หนีร้อน โชคชัย เจริญสุข

คอร์ด เนื้อเพลง ข้างเดียว โชคชัย เจริญสุข Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ข้างเดียว โชคชัย เจริญสุข Chordza
คอร์ด ข้างเดียว โชคชัย เจริญสุข | เนื้อเพลง ข้างเดียว โชคชัย เจริญสุข | Chord ข้างเดียว โชคชัย เจริญสุข

22 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Mute โจ๊ก So Cool Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mute โจ๊ก So Cool Chordza
คอร์ด Mute โจ๊ก So Cool | เนื้อเพลง Mute โจ๊ก So Cool | Chord Mute โจ๊ก So Cool

คอร์ด เนื้อเพลง สุขใจที่ได้เหงา แอ๊ป ธุวชิต Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุขใจที่ได้เหงา แอ๊ป ธุวชิต Chordza
คอร์ด สุขใจที่ได้เหงา แอ๊ป ธุวชิต | เนื้อเพลง สุขใจที่ได้เหงา แอ๊ป ธุวชิต | Chord สุขใจที่ได้เหงา แอ๊ป ธุวชิต

คอร์ด เนื้อเพลง เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว | Chord เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้ายของพ่อ แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้ายของพ่อ แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด วันสุดท้ายของพ่อ แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง วันสุดท้ายของพ่อ แอ็ด คาราบาว | Chord วันสุดท้ายของพ่อ แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักเขาก่อนกะได้ แอน อรดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักเขาก่อนกะได้ แอน อรดี Chordza
คอร์ด ฮักเขาก่อนกะได้ แอน อรดี | เนื้อเพลง ฮักเขาก่อนกะได้ แอน อรดี | Chord ฮักเขาก่อนกะได้ แอน อรดี

คอร์ด เนื้อเพลง โดด มัน ฮา แร๊พอีสาน Feat.Triple P, Creammy Want Feat. Pretty Idol Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โดด มัน ฮา แร๊พอีสาน Feat.Triple P, Creammy Want Feat. Pretty Idol Chordza
คอร์ด โดด มัน ฮา แร๊พอีสาน Feat.Triple P, Creammy Want Feat. Pretty Idol | เนื้อเพลง โดด มัน ฮา แร๊พอีสาน Feat.Triple P, Creammy Want Feat. Pretty Idol | Chord โดด มัน ฮา แร๊พอีสาน Feat.Triple P, Creammy Want Feat. Pretty Idol

คอร์ด เนื้อเพลง ไผกะดั้ย แร๊พอีสาน Feat.APM Crazy, Dj Art Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไผกะดั้ย แร๊พอีสาน Feat.APM Crazy, Dj Art Chordza
คอร์ด ไผกะดั้ย แร๊พอีสาน Feat.APM Crazy, Dj Art | เนื้อเพลง ไผกะดั้ย แร๊พอีสาน Feat.APM Crazy, Dj Art | Chord ไผกะดั้ย แร๊พอีสาน Feat.APM Crazy, Dj Art

คอร์ด เนื้อเพลง ปีศาจ (Demons) แม๊กซ์ เจนมานะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปีศาจ (Demons) แม๊กซ์ เจนมานะ Chordza
คอร์ด ปีศาจ (Demons) แม๊กซ์ เจนมานะ | เนื้อเพลง ปีศาจ (Demons) แม๊กซ์ เจนมานะ | Chord ปีศาจ (Demons) แม๊กซ์ เจนมานะ

คอร์ด เนื้อเพลง ชัดเจน แม๊กซ์ เจนมานะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชัดเจน แม๊กซ์ เจนมานะ Chordza
คอร์ด ชัดเจน แม๊กซ์ เจนมานะ | เนื้อเพลง ชัดเจน แม๊กซ์ เจนมานะ | Chord ชัดเจน แม๊กซ์ เจนมานะ

คอร์ด เนื้อเพลง สิบปากว่าไม่เจ็บกับเท่าตาเห็น แม้ว นานา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิบปากว่าไม่เจ็บกับเท่าตาเห็น แม้ว นานา Chordza
คอร์ด สิบปากว่าไม่เจ็บกับเท่าตาเห็น แม้ว นานา | เนื้อเพลง สิบปากว่าไม่เจ็บกับเท่าตาเห็น แม้ว นานา | Chord สิบปากว่าไม่เจ็บกับเท่าตาเห็น แม้ว นานา

คอร์ด เนื้อเพลง สองเรา แพท สุธาสินี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองเรา แพท สุธาสินี Chordza
คอร์ด สองเรา แพท สุธาสินี | เนื้อเพลง สองเรา แพท สุธาสินี | Chord สองเรา แพท สุธาสินี

คอร์ด เนื้อเพลง ความรัก เส้นชัย และสายรุ้ง แพท สุธาสินี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความรัก เส้นชัย และสายรุ้ง แพท สุธาสินี Chordza
คอร์ด ความรัก เส้นชัย และสายรุ้ง แพท สุธาสินี | เนื้อเพลง ความรัก เส้นชัย และสายรุ้ง แพท สุธาสินี | Chord ความรัก เส้นชัย และสายรุ้ง แพท สุธาสินี

คอร์ด เนื้อเพลง พื้นที่ปลอดภัย แป้งโกะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พื้นที่ปลอดภัย แป้งโกะ Chordza
คอร์ด พื้นที่ปลอดภัย แป้งโกะ | เนื้อเพลง พื้นที่ปลอดภัย แป้งโกะ | Chord พื้นที่ปลอดภัย แป้งโกะ

คอร์ด เนื้อเพลง ให้เจ้าโชคดี แป้ง ภัคฐิราภร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้เจ้าโชคดี แป้ง ภัคฐิราภร Chordza
คอร์ด ให้เจ้าโชคดี แป้ง ภัคฐิราภร | เนื้อเพลง ให้เจ้าโชคดี แป้ง ภัคฐิราภร | Chord ให้เจ้าโชคดี แป้ง ภัคฐิราภร

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงหัวใจให้รักเธอ แบมแบม The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงหัวใจให้รักเธอ แบมแบม The Voice Chordza
คอร์ด เสียงหัวใจให้รักเธอ แบมแบม The Voice | เนื้อเพลง เสียงหัวใจให้รักเธอ แบมแบม The Voice | Chord เสียงหัวใจให้รักเธอ แบมแบม The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีใจ แน็ท ศิริพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีใจ แน็ท ศิริพงษ์ Chordza
คอร์ด ไม่มีใจ แน็ท ศิริพงษ์ | เนื้อเพลง ไม่มีใจ แน็ท ศิริพงษ์ | Chord ไม่มีใจ แน็ท ศิริพงษ์

21 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง โสเจ็บ แต้ว จิราภรณ์ เซอร์ลาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โสเจ็บ แต้ว จิราภรณ์ เซอร์ลาว Chordza
คอร์ด โสเจ็บ แต้ว จิราภรณ์ เซอร์ลาว | เนื้อเพลง โสเจ็บ แต้ว จิราภรณ์ เซอร์ลาว | Chord โสเจ็บ แต้ว จิราภรณ์ เซอร์ลาว

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ แดน วรเวช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ แดน วรเวช Chordza
คอร์ด เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ แดน วรเวช | เนื้อเพลง เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ แดน วรเวช | Chord เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ แดน วรเวช

คอร์ด เนื้อเพลง หมาแจ๊ส แจ๊ส ชวนชื่น Feat.ใบเตย อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมาแจ๊ส แจ๊ส ชวนชื่น Feat.ใบเตย อาร์สยาม Chordza
คอร์ด หมาแจ๊ส แจ๊ส ชวนชื่น Feat.ใบเตย อาร์สยาม | เนื้อเพลง หมาแจ๊ส แจ๊ส ชวนชื่น Feat.ใบเตย อาร์สยาม | Chord หมาแจ๊ส แจ๊ส ชวนชื่น Feat.ใบเตย อาร์สยาม

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาหยดสุดท้าย แก้ม วิชญาณี The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาหยดสุดท้าย แก้ม วิชญาณี The Star Chordza
คอร์ด น้ำตาหยดสุดท้าย แก้ม วิชญาณี The Star | เนื้อเพลง น้ำตาหยดสุดท้าย แก้ม วิชญาณี The Star | Chord น้ำตาหยดสุดท้าย แก้ม วิชญาณี The Star

คอร์ด เนื้อเพลง เสือร้ายกลับใจ เอ็ม ณัฐวัฒน์ พลเยี่ยม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสือร้ายกลับใจ เอ็ม ณัฐวัฒน์ พลเยี่ยม Chordza
คอร์ด เสือร้ายกลับใจ เอ็ม ณัฐวัฒน์ พลเยี่ยม | เนื้อเพลง เสือร้ายกลับใจ เอ็ม ณัฐวัฒน์ พลเยี่ยม | Chord เสือร้ายกลับใจ เอ็ม ณัฐวัฒน์ พลเยี่ยม

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ Chordza
คอร์ด ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ | เนื้อเพลง ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ | Chord ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอด้วยคน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอด้วยคน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ Chordza
คอร์ด รักเธอด้วยคน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ | เนื้อเพลง รักเธอด้วยคน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ | Chord รักเธอด้วยคน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

คอร์ด เนื้อเพลง รอวันเธอเหงา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอวันเธอเหงา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ Chordza
คอร์ด รอวันเธอเหงา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ | เนื้อเพลง รอวันเธอเหงา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ | Chord รอวันเธอเหงา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

คอร์ด เนื้อเพลง จันทร์แรม เสถียร ทำมือ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จันทร์แรม เสถียร ทำมือ Chordza
คอร์ด จันทร์แรม เสถียร ทำมือ | เนื้อเพลง จันทร์แรม เสถียร ทำมือ | Chord จันทร์แรม เสถียร ทำมือ

คอร์ด เนื้อเพลง ความรักกำลังทำงาน เสถียร ทำมือ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความรักกำลังทำงาน เสถียร ทำมือ Chordza
คอร์ด ความรักกำลังทำงาน เสถียร ทำมือ | เนื้อเพลง ความรักกำลังทำงาน เสถียร ทำมือ | Chord ความรักกำลังทำงาน เสถียร ทำมือ

คอร์ด เนื้อเพลง โสภาใจดำ เสกศักดิ์ พู่กันทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โสภาใจดำ เสกศักดิ์ พู่กันทอง Chordza
คอร์ด โสภาใจดำ เสกศักดิ์ พู่กันทอง | เนื้อเพลง โสภาใจดำ เสกศักดิ์ พู่กันทอง | Chord โสภาใจดำ เสกศักดิ์ พู่กันทอง

คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นฟางนางลืม เสกศักดิ์ พู่กันทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นฟางนางลืม เสกศักดิ์ พู่กันทอง Chordza
คอร์ด กลิ่นฟางนางลืม เสกศักดิ์ พู่กันทอง | เนื้อเพลง กลิ่นฟางนางลืม เสกศักดิ์ พู่กันทอง | Chord กลิ่นฟางนางลืม เสกศักดิ์ พู่กันทอง

คอร์ด เนื้อเพลง ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์ | Chord ศาลาคนเมา เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง ถามใจ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถามใจ เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด ถามใจ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง ถามใจ เพชร สหรัตน์ | Chord ถามใจ เพชร สหรัตน์

20 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวอัยรั๊ย เพชร สหรัตน์ Feat.เจมส์ เรืองศักดิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวอัยรั๊ย เพชร สหรัตน์ Feat.เจมส์ เรืองศักดิ์ Chordza
คอร์ด ตัวอัยรั๊ย เพชร สหรัตน์ Feat.เจมส์ เรืองศักดิ์ | เนื้อเพลง ตัวอัยรั๊ย เพชร สหรัตน์ Feat.เจมส์ เรืองศักดิ์ | Chord ตัวอัยรั๊ย เพชร สหรัตน์ Feat.เจมส์ เรืองศักดิ์

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเล่นกับไฟ เป้ อารักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเล่นกับไฟ เป้ อารักษ์ Chordza
คอร์ด อย่าเล่นกับไฟ เป้ อารักษ์ | เนื้อเพลง อย่าเล่นกับไฟ เป้ อารักษ์ | Chord อย่าเล่นกับไฟ เป้ อารักษ์

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีคำว่าตลอดไป เปอร์ สุวิกรม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีคำว่าตลอดไป เปอร์ สุวิกรม Chordza
คอร์ด ไม่มีคำว่าตลอดไป เปอร์ สุวิกรม | เนื้อเพลง ไม่มีคำว่าตลอดไป เปอร์ สุวิกรม | Chord ไม่มีคำว่าตลอดไป เปอร์ สุวิกรม

คอร์ด เนื้อเพลง Next เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Next เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) Chordza
คอร์ด Next เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) | เนื้อเพลง Next เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) | Chord Next เปอติ๊ด ญาดา (The Voice)

คอร์ด เนื้อเพลง AI เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง AI เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) Chordza
คอร์ด AI เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) | เนื้อเพลง AI เปอติ๊ด ญาดา (The Voice) | Chord AI เปอติ๊ด ญาดา (The Voice)

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะข้าจะตาม เปรี้ยว ทัศนียา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะข้าจะตาม เปรี้ยว ทัศนียา Chordza
คอร์ด เพราะข้าจะตาม เปรี้ยว ทัศนียา | เนื้อเพลง เพราะข้าจะตาม เปรี้ยว ทัศนียา | Chord เพราะข้าจะตาม เปรี้ยว ทัศนียา

คอร์ด เนื้อเพลง ละครใบ้ เบียร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ละครใบ้ เบียร์ Chordza
คอร์ด ละครใบ้ เบียร์ | เนื้อเพลง ละครใบ้ เบียร์ | Chord ละครใบ้ เบียร์

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช Chordza
คอร์ด อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช | เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช | Chord อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวใครตัวมัน (ไม่ได้หรอก) เบิร์ด ธงไทย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวใครตัวมัน (ไม่ได้หรอก) เบิร์ด ธงไทย Chordza
คอร์ด ตัวใครตัวมัน (ไม่ได้หรอก) เบิร์ด ธงไทย | เนื้อเพลง ตัวใครตัวมัน (ไม่ได้หรอก) เบิร์ด ธงไทย | Chord ตัวใครตัวมัน (ไม่ได้หรอก) เบิร์ด ธงไทย

คอร์ด เนื้อเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล | Chord เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล

คอร์ด เนื้อเพลง โยกได้...ถ้าใช่เธอ เท่ง เถิดเทิง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โยกได้...ถ้าใช่เธอ เท่ง เถิดเทิง Chordza
คอร์ด โยกได้...ถ้าใช่เธอ เท่ง เถิดเทิง | เนื้อเพลง โยกได้...ถ้าใช่เธอ เท่ง เถิดเทิง | Chord โยกได้...ถ้าใช่เธอ เท่ง เถิดเทิง

คอร์ด เนื้อเพลง สวมเขา เทดดี้ โลโซ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สวมเขา เทดดี้ โลโซ Chordza
คอร์ด สวมเขา เทดดี้ โลโซ | เนื้อเพลง สวมเขา เทดดี้ โลโซ | Chord สวมเขา เทดดี้ โลโซ

คอร์ด เนื้อเพลง ลักเกิบ เต้ว เบส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลักเกิบ เต้ว เบส Chordza
คอร์ด ลักเกิบ เต้ว เบส | เนื้อเพลง ลักเกิบ เต้ว เบส | Chord ลักเกิบ เต้ว เบส

19 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่เน่า เต้ย อภิวัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่เน่า เต้ย อภิวัฒน์ Chordza
คอร์ด ไข่เน่า เต้ย อภิวัฒน์ | เนื้อเพลง ไข่เน่า เต้ย อภิวัฒน์ | Chord ไข่เน่า เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากโตเลย เต้ย ณัฐพงษ์ Feat.Rapper Tery Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากโตเลย เต้ย ณัฐพงษ์ Feat.Rapper Tery Chordza
คอร์ด ไม่อยากโตเลย เต้ย ณัฐพงษ์ Feat.Rapper Tery | เนื้อเพลง ไม่อยากโตเลย เต้ย ณัฐพงษ์ Feat.Rapper Tery | Chord ไม่อยากโตเลย เต้ย ณัฐพงษ์ Feat.Rapper Tery

คอร์ด เนื้อเพลง ห่าง เต็ม วุฒิสิทธิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห่าง เต็ม วุฒิสิทธิ์ Chordza
คอร์ด ห่าง เต็ม วุฒิสิทธิ์ | เนื้อเพลง ห่าง เต็ม วุฒิสิทธิ์ | Chord ห่าง เต็ม วุฒิสิทธิ์

คอร์ด เนื้อเพลง คำนั้น เต็ม วุฒิสิทธิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำนั้น เต็ม วุฒิสิทธิ์ Chordza
คอร์ด คำนั้น เต็ม วุฒิสิทธิ์ | เนื้อเพลง คำนั้น เต็ม วุฒิสิทธิ์ | Chord คำนั้น เต็ม วุฒิสิทธิ์

คอร์ด เนื้อเพลง ข้อดีไม่มีแฟน เติ้ง ธงไทย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ข้อดีไม่มีแฟน เติ้ง ธงไทย Chordza
คอร์ด ข้อดีไม่มีแฟน เติ้ง ธงไทย | เนื้อเพลง ข้อดีไม่มีแฟน เติ้ง ธงไทย | Chord ข้อดีไม่มีแฟน เติ้ง ธงไทย

คอร์ด เนื้อเพลง ให้อ้ายตายผู้เดียว เดวิด อินธี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้อ้ายตายผู้เดียว เดวิด อินธี Chordza
คอร์ด ให้อ้ายตายผู้เดียว เดวิด อินธี | เนื้อเพลง ให้อ้ายตายผู้เดียว เดวิด อินธี | Chord ให้อ้ายตายผู้เดียว เดวิด อินธี

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยใจ เดวิด อินธี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยใจ เดวิด อินธี Chordza
คอร์ด น้อยใจ เดวิด อินธี | เนื้อเพลง น้อยใจ เดวิด อินธี | Chord น้อยใจ เดวิด อินธี

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมไปหรือเปล่า เชน ธนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมไปหรือเปล่า เชน ธนา Chordza
คอร์ด ลืมไปหรือเปล่า เชน ธนา | เนื้อเพลง ลืมไปหรือเปล่า เชน ธนา | Chord ลืมไปหรือเปล่า เชน ธนา

คอร์ด เนื้อเพลง วันของสองเรา เจ้าคุณกอล์ฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันของสองเรา เจ้าคุณกอล์ฟ Chordza
คอร์ด วันของสองเรา เจ้าคุณกอล์ฟ | เนื้อเพลง วันของสองเรา เจ้าคุณกอล์ฟ | Chord วันของสองเรา เจ้าคุณกอล์ฟ

คอร์ด เนื้อเพลง รักนิรันดร์ เจี๊ยบ วรรธณา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักนิรันดร์ เจี๊ยบ วรรธณา Chordza
คอร์ด รักนิรันดร์ เจี๊ยบ วรรธณา | เนื้อเพลง รักนิรันดร์ เจี๊ยบ วรรธณา | Chord รักนิรันดร์ เจี๊ยบ วรรธณา

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงกันบ้างไหม เจ สันยัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงกันบ้างไหม เจ สันยัง Chordza
คอร์ด คิดถึงกันบ้างไหม เจ สันยัง | เนื้อเพลง คิดถึงกันบ้างไหม เจ สันยัง | Chord คิดถึงกันบ้างไหม เจ สันยัง

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักโสถิ่ม เก๋ วราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักโสถิ่ม เก๋ วราพร Chordza
คอร์ด ฮักโสถิ่ม เก๋ วราพร | เนื้อเพลง ฮักโสถิ่ม เก๋ วราพร | Chord ฮักโสถิ่ม เก๋ วราพร

คอร์ด เนื้อเพลง ลืม(forget) เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลืม(forget) เก่ง ธชย The Voice Chordza
คอร์ด ลืม(forget) เก่ง ธชย The Voice | เนื้อเพลง ลืม(forget) เก่ง ธชย The Voice | Chord ลืม(forget) เก่ง ธชย The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับ เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับ เก่ง ธชย The Voice Chordza
คอร์ด ความลับ เก่ง ธชย The Voice | เนื้อเพลง ความลับ เก่ง ธชย The Voice | Chord ความลับ เก่ง ธชย The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง ล้มลุกคลุกคลาน เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ล้มลุกคลุกคลาน เก่ง ธชย The Voice Chordza
คอร์ด ล้มลุกคลุกคลาน เก่ง ธชย The Voice | เนื้อเพลง ล้มลุกคลุกคลาน เก่ง ธชย The Voice | Chord ล้มลุกคลุกคลาน เก่ง ธชย The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง นางนวล เก่ง ธชย The Voice Feat.ไทยสปา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นางนวล เก่ง ธชย The Voice Feat.ไทยสปา Chordza
คอร์ด นางนวล เก่ง ธชย The Voice Feat.ไทยสปา | เนื้อเพลง นางนวล เก่ง ธชย The Voice Feat.ไทยสปา | Chord นางนวล เก่ง ธชย The Voice Feat.ไทยสปา

18 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง รองเท้า เกิบ ณัฐพงศ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รองเท้า เกิบ ณัฐพงศ์ Chordza
คอร์ด รองเท้า เกิบ ณัฐพงศ์ | เนื้อเพลง รองเท้า เกิบ ณัฐพงศ์ | Chord รองเท้า เกิบ ณัฐพงศ์

คอร์ด เนื้อเพลง ขนคีงลุก ฮิมของ หนองไก่ป่า ท็อปไลน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขนคีงลุก ฮิมของ หนองไก่ป่า ท็อปไลน์ Chordza
คอร์ด ขนคีงลุก ฮิมของ หนองไก่ป่า ท็อปไลน์ | เนื้อเพลง ขนคีงลุก ฮิมของ หนองไก่ป่า ท็อปไลน์ | Chord ขนคีงลุก ฮิมของ หนองไก่ป่า ท็อปไลน์

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอหลายใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอหลายใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Chordza
คอร์ด ไม่อยากให้เธอหลายใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ | เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอหลายใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ | Chord ไม่อยากให้เธอหลายใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์

คอร์ด เนื้อเพลง เผื่อไว้ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เผื่อไว้ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Chordza
คอร์ด เผื่อไว้ อ๊อฟ ปองศักดิ์ | เนื้อเพลง เผื่อไว้ อ๊อฟ ปองศักดิ์ | Chord เผื่อไว้ อ๊อฟ ปองศักดิ์

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่ววูบเท่านั้น อ๊อฟ ปองศักดิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่ววูบเท่านั้น อ๊อฟ ปองศักดิ์ Chordza
คอร์ด ชั่ววูบเท่านั้น อ๊อฟ ปองศักดิ์ | เนื้อเพลง ชั่ววูบเท่านั้น อ๊อฟ ปองศักดิ์ | Chord ชั่ววูบเท่านั้น อ๊อฟ ปองศักดิ์

คอร์ด เนื้อเพลง จำได้ไหม อ้ายเตวิชญ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จำได้ไหม อ้ายเตวิชญ์ Chordza
คอร์ด จำได้ไหม อ้ายเตวิชญ์ | เนื้อเพลง จำได้ไหม อ้ายเตวิชญ์ | Chord จำได้ไหม อ้ายเตวิชญ์

คอร์ด เนื้อเพลง สู้อีรักเราหม้าย อู๊ด หัวลำโพง อาร์ สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สู้อีรักเราหม้าย อู๊ด หัวลำโพง อาร์ สยาม Chordza
คอร์ด สู้อีรักเราหม้าย อู๊ด หัวลำโพง อาร์ สยาม | เนื้อเพลง สู้อีรักเราหม้าย อู๊ด หัวลำโพง อาร์ สยาม | Chord สู้อีรักเราหม้าย อู๊ด หัวลำโพง อาร์ สยาม

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงของเธอ อี๊ต โปงลางสะออน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงของเธอ อี๊ต โปงลางสะออน Chordza
คอร์ด เพลงของเธอ อี๊ต โปงลางสะออน | เนื้อเพลง เพลงของเธอ อี๊ต โปงลางสะออน | Chord เพลงของเธอ อี๊ต โปงลางสะออน

17 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ละลาย หนุ่ม กะลา KALA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ละลาย หนุ่ม กะลา KALA Chordza
คอร์ด ละลาย หนุ่ม กะลา KALA | เนื้อเพลง ละลาย หนุ่ม กะลา KALA | Chord ละลาย หนุ่ม กะลา KALA

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร Chordza
คอร์ด คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร | เนื้อเพลง คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร | Chord คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร

คอร์ด เนื้อเพลง มื้อใด๋สิเซาเจ็บ หญิง นริศรา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มื้อใด๋สิเซาเจ็บ หญิง นริศรา Chordza
คอร์ด มื้อใด๋สิเซาเจ็บ หญิง นริศรา | เนื้อเพลง มื้อใด๋สิเซาเจ็บ หญิง นริศรา | Chord มื้อใด๋สิเซาเจ็บ หญิง นริศรา

16 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ประโยคสุดท้าย สุรวุฑ ไหมกัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ประโยคสุดท้าย สุรวุฑ ไหมกัน Chordza
คอร์ด ประโยคสุดท้าย สุรวุฑ ไหมกัน | เนื้อเพลง ประโยคสุดท้าย สุรวุฑ ไหมกัน | Chord ประโยคสุดท้าย สุรวุฑ ไหมกัน

คอร์ด เนื้อเพลง ตอบแทน สุรวุฑ ไหมกัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตอบแทน สุรวุฑ ไหมกัน Chordza
คอร์ด ตอบแทน สุรวุฑ ไหมกัน | เนื้อเพลง ตอบแทน สุรวุฑ ไหมกัน | Chord ตอบแทน สุรวุฑ ไหมกัน

คอร์ด เนื้อเพลง น่าดู สิงโต นำโชค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น่าดู สิงโต นำโชค Chordza
คอร์ด น่าดู สิงโต นำโชค | เนื้อเพลง น่าดู สิงโต นำโชค | Chord น่าดู สิงโต นำโชค

คอร์ด เนื้อเพลง บ่อยากนับหนึ่งใหม่ สะออน เอิงเอย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่อยากนับหนึ่งใหม่ สะออน เอิงเอย Chordza
คอร์ด บ่อยากนับหนึ่งใหม่ สะออน เอิงเอย | เนื้อเพลง บ่อยากนับหนึ่งใหม่ สะออน เอิงเอย | Chord บ่อยากนับหนึ่งใหม่ สะออน เอิงเอย

คอร์ด เนื้อเพลง สหายแห่งสายลม สหายแห่งสายลม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สหายแห่งสายลม สหายแห่งสายลม Chordza
คอร์ด สหายแห่งสายลม สหายแห่งสายลม | เนื้อเพลง สหายแห่งสายลม สหายแห่งสายลม | Chord สหายแห่งสายลม สหายแห่งสายลม

คอร์ด เนื้อเพลง จำเลยรัก สวลี ผกาพันธุ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จำเลยรัก สวลี ผกาพันธุ์ Chordza
คอร์ด จำเลยรัก สวลี ผกาพันธุ์ | เนื้อเพลง จำเลยรัก สวลี ผกาพันธุ์ | Chord จำเลยรัก สวลี ผกาพันธุ์

คอร์ด เนื้อเพลง คอยน้องที่งานธาตุ สลา คุณวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คอยน้องที่งานธาตุ สลา คุณวุฒิ Chordza
คอร์ด คอยน้องที่งานธาตุ สลา คุณวุฒิ | เนื้อเพลง คอยน้องที่งานธาตุ สลา คุณวุฒิ | Chord คอยน้องที่งานธาตุ สลา คุณวุฒิ

คอร์ด เนื้อเพลง รอยน้ำตา สมอารมณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอยน้ำตา สมอารมณ์ Chordza
คอร์ด รอยน้ำตา สมอารมณ์ | เนื้อเพลง รอยน้ำตา สมอารมณ์ | Chord รอยน้ำตา สมอารมณ์

คอร์ด เนื้อเพลง เหมิดคำสิเว่า สมรักษ์ คำสิงห์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหมิดคำสิเว่า สมรักษ์ คำสิงห์ Chordza
คอร์ด เหมิดคำสิเว่า สมรักษ์ คำสิงห์ | เนื้อเพลง เหมิดคำสิเว่า สมรักษ์ คำสิงห์ | Chord เหมิดคำสิเว่า สมรักษ์ คำสิงห์

คอร์ด เนื้อเพลง โสดแต่ในเฟซ สมบูรณ์ ปากไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โสดแต่ในเฟซ สมบูรณ์ ปากไฟ Chordza
คอร์ด โสดแต่ในเฟซ สมบูรณ์ ปากไฟ | เนื้อเพลง โสดแต่ในเฟซ สมบูรณ์ ปากไฟ | Chord โสดแต่ในเฟซ สมบูรณ์ ปากไฟ

คอร์ด เนื้อเพลง เราไม่ทิ้งกัน สมชาย นิลศรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เราไม่ทิ้งกัน สมชาย นิลศรี Chordza
คอร์ด เราไม่ทิ้งกัน สมชาย นิลศรี | เนื้อเพลง เราไม่ทิ้งกัน สมชาย นิลศรี | Chord เราไม่ทิ้งกัน สมชาย นิลศรี

คอร์ด เนื้อเพลง ร่องรอยที่ล่องลอย สภาพสุภาพ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ร่องรอยที่ล่องลอย สภาพสุภาพ Chordza
คอร์ด ร่องรอยที่ล่องลอย สภาพสุภาพ | เนื้อเพลง ร่องรอยที่ล่องลอย สภาพสุภาพ | Chord ร่องรอยที่ล่องลอย สภาพสุภาพ

15 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันผิดเอง สกายพาส Sky Pass Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันผิดเอง สกายพาส Sky Pass Chordza
คอร์ด ฉันผิดเอง สกายพาส Sky Pass | เนื้อเพลง ฉันผิดเอง สกายพาส Sky Pass | Chord ฉันผิดเอง สกายพาส Sky Pass

คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่เคยรู้ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่เคยรู้ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ Chordza
คอร์ด เธอไม่เคยรู้ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ | เนื้อเพลง เธอไม่เคยรู้ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ | Chord เธอไม่เคยรู้ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่) ศาล สานศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่) ศาล สานศิลป์ Chordza
คอร์ด ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่) ศาล สานศิลป์ | เนื้อเพลง ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่) ศาล สานศิลป์ | Chord ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่) ศาล สานศิลป์

คอร์ด เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส ศรัณย่า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส ศรัณย่า Chordza
คอร์ด บุพเพสันนิวาส ศรัณย่า | เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส ศรัณย่า | Chord บุพเพสันนิวาส ศรัณย่า

คอร์ด เนื้อเพลง ฆ่ากันยังดีกว่า วุธ บุญชู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฆ่ากันยังดีกว่า วุธ บุญชู Chordza
คอร์ด ฆ่ากันยังดีกว่า วุธ บุญชู | เนื้อเพลง ฆ่ากันยังดีกว่า วุธ บุญชู | Chord ฆ่ากันยังดีกว่า วุธ บุญชู

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนเดิมได้หม้าย วงเปิด Feat.กันย์ ธารา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนเดิมได้หม้าย วงเปิด Feat.กันย์ ธารา Chordza
คอร์ด เหมือนเดิมได้หม้าย วงเปิด Feat.กันย์ ธารา | เนื้อเพลง เหมือนเดิมได้หม้าย วงเปิด Feat.กันย์ ธารา | Chord เหมือนเดิมได้หม้าย วงเปิด Feat.กันย์ ธารา

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันร้าย วงเบบี้ดั๊ก Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันร้าย วงเบบี้ดั๊ก Chordza
คอร์ด ฝันร้าย วงเบบี้ดั๊ก | เนื้อเพลง ฝันร้าย วงเบบี้ดั๊ก | Chord ฝันร้าย วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อาจลืม วงยิ้ม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อาจลืม วงยิ้ม Chordza
คอร์ด ไม่อาจลืม วงยิ้ม | เนื้อเพลง ไม่อาจลืม วงยิ้ม | Chord ไม่อาจลืม วงยิ้ม

คอร์ด เนื้อเพลง คำถามก่อนเป็นแฟนเก่า วง Model (โมเดล) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำถามก่อนเป็นแฟนเก่า วง Model (โมเดล) Chordza
คอร์ด คำถามก่อนเป็นแฟนเก่า วง Model (โมเดล) | เนื้อเพลง คำถามก่อนเป็นแฟนเก่า วง Model (โมเดล) | Chord คำถามก่อนเป็นแฟนเก่า วง Model (โมเดล)

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ามาฤทธิ์เยอะ ลำยอง หนองหินห่าว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ามาฤทธิ์เยอะ ลำยอง หนองหินห่าว Chordza
คอร์ด อย่ามาฤทธิ์เยอะ ลำยอง หนองหินห่าว | เนื้อเพลง อย่ามาฤทธิ์เยอะ ลำยอง หนองหินห่าว | Chord อย่ามาฤทธิ์เยอะ ลำยอง หนองหินห่าว

คอร์ด เนื้อเพลง เสน่ห์ลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสน่ห์ลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา Chordza
คอร์ด เสน่ห์ลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา | เนื้อเพลง เสน่ห์ลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา | Chord เสน่ห์ลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา

14 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เฝ้ารักเฝ้ารอ รุ่ง สุริยา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เฝ้ารักเฝ้ารอ รุ่ง สุริยา Chordza
คอร์ด เฝ้ารักเฝ้ารอ รุ่ง สุริยา | เนื้อเพลง เฝ้ารักเฝ้ารอ รุ่ง สุริยา | Chord เฝ้ารักเฝ้ารอ รุ่ง สุริยา

คอร์ด เนื้อเพลง แก้วหน้าม้า (ต้องสวยแค่ไหน) มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แก้วหน้าม้า (ต้องสวยแค่ไหน) มินตรา น่านเจ้า Chordza
คอร์ด แก้วหน้าม้า (ต้องสวยแค่ไหน) มินตรา น่านเจ้า | เนื้อเพลง แก้วหน้าม้า (ต้องสวยแค่ไหน) มินตรา น่านเจ้า | Chord แก้วหน้าม้า (ต้องสวยแค่ไหน) มินตรา น่านเจ้า

คอร์ด เนื้อเพลง รักควายควาย มิน เฉาก๊วย Feat.มิ้ว ไม้ขีดไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักควายควาย มิน เฉาก๊วย Feat.มิ้ว ไม้ขีดไฟ Chordza
คอร์ด รักควายควาย มิน เฉาก๊วย Feat.มิ้ว ไม้ขีดไฟ | เนื้อเพลง รักควายควาย มิน เฉาก๊วย Feat.มิ้ว ไม้ขีดไฟ | Chord รักควายควาย มิน เฉาก๊วย Feat.มิ้ว ไม้ขีดไฟ

คอร์ด เนื้อเพลง นิสัยหรือสันดาน รัชนก ศรีโลพันธุ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นิสัยหรือสันดาน รัชนก ศรีโลพันธุ์ Chordza
คอร์ด นิสัยหรือสันดาน รัชนก ศรีโลพันธุ์ | เนื้อเพลง นิสัยหรือสันดาน รัชนก ศรีโลพันธุ์ | Chord นิสัยหรือสันดาน รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ถืกถิ่มบ่ฮู้ดอก มิน พิณทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ถืกถิ่มบ่ฮู้ดอก มิน พิณทอง Chordza
คอร์ด บ่ถืกถิ่มบ่ฮู้ดอก มิน พิณทอง | เนื้อเพลง บ่ถืกถิ่มบ่ฮู้ดอก มิน พิณทอง | Chord บ่ถืกถิ่มบ่ฮู้ดอก มิน พิณทอง

คอร์ด เนื้อเพลง ลบนาทีที่มีเธอ มาตัง The Star 11 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลบนาทีที่มีเธอ มาตัง The Star 11 Chordza
คอร์ด ลบนาทีที่มีเธอ มาตัง The Star 11 | เนื้อเพลง ลบนาทีที่มีเธอ มาตัง The Star 11 | Chord ลบนาทีที่มีเธอ มาตัง The Star 11

คอร์ด เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ระพิน ภูไท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ระพิน ภูไท Chordza
คอร์ด เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ระพิน ภูไท | เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ระพิน ภูไท | Chord เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ระพิน ภูไท

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยผ่าน มหาหิงค์ Feat.ก้อง ห้วยไร่ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยผ่าน มหาหิงค์ Feat.ก้อง ห้วยไร่ Chordza
คอร์ด ปล่อยผ่าน มหาหิงค์ Feat.ก้อง ห้วยไร่ | เนื้อเพลง ปล่อยผ่าน มหาหิงค์ Feat.ก้อง ห้วยไร่ | Chord ปล่อยผ่าน มหาหิงค์ Feat.ก้อง ห้วยไร่

คอร์ด เนื้อเพลง ปีวอกหลอกพี่ ระพิน ภูไท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปีวอกหลอกพี่ ระพิน ภูไท Chordza
คอร์ด ปีวอกหลอกพี่ ระพิน ภูไท | เนื้อเพลง ปีวอกหลอกพี่ ระพิน ภูไท | Chord ปีวอกหลอกพี่ ระพิน ภูไท

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันดีเด้อหล่า มนต์แคน แก่นคูน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันดีเด้อหล่า มนต์แคน แก่นคูน Chordza
คอร์ด ฝันดีเด้อหล่า มนต์แคน แก่นคูน | เนื้อเพลง ฝันดีเด้อหล่า มนต์แคน แก่นคูน | Chord ฝันดีเด้อหล่า มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ด เนื้อเพลง ชุมทางเขาชุมทอง ระพิน ภูไท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชุมทางเขาชุมทอง ระพิน ภูไท Chordza
คอร์ด ชุมทางเขาชุมทอง ระพิน ภูไท | เนื้อเพลง ชุมทางเขาชุมทอง ระพิน ภูไท | Chord ชุมทางเขาชุมทอง ระพิน ภูไท

คอร์ด เนื้อเพลง ไปตายทางใด๋กะไป ฟ้า อาริยา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปตายทางใด๋กะไป ฟ้า อาริยา Chordza
คอร์ด ไปตายทางใด๋กะไป ฟ้า อาริยา | เนื้อเพลง ไปตายทางใด๋กะไป ฟ้า อาริยา | Chord ไปตายทางใด๋กะไป ฟ้า อาริยา

คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม ระพิน ภูไท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม ระพิน ภูไท Chordza
คอร์ด คุณนายโรงแรม ระพิน ภูไท | เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม ระพิน ภูไท | Chord คุณนายโรงแรม ระพิน ภูไท

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน ฟอร์ด สบชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน ฟอร์ด สบชัย Chordza
คอร์ด อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน ฟอร์ด สบชัย | เนื้อเพลง อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน ฟอร์ด สบชัย | Chord อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน ฟอร์ด สบชัย

คอร์ด เนื้อเพลง คนจนเป็นไง ระพิน ภูไท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนจนเป็นไง ระพิน ภูไท Chordza
คอร์ด คนจนเป็นไง ระพิน ภูไท | เนื้อเพลง คนจนเป็นไง ระพิน ภูไท | Chord คนจนเป็นไง ระพิน ภูไท

คอร์ด เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด Chordza
คอร์ด แร้งคอย พี สะเดิด | เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด | Chord แร้งคอย พี สะเดิด

คอร์ด เนื้อเพลง สองมือพ่อ รวมศิลปินช่อง 7 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองมือพ่อ รวมศิลปินช่อง 7 Chordza
คอร์ด สองมือพ่อ รวมศิลปินช่อง 7 | เนื้อเพลง สองมือพ่อ รวมศิลปินช่อง 7 | Chord สองมือพ่อ รวมศิลปินช่อง 7

คอร์ด เนื้อเพลง เดาใจฟ้า พี สะเดิด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เดาใจฟ้า พี สะเดิด Chordza
คอร์ด เดาใจฟ้า พี สะเดิด | เนื้อเพลง เดาใจฟ้า พี สะเดิด | Chord เดาใจฟ้า พี สะเดิด

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้ พี สะเดิด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้ พี สะเดิด Chordza
คอร์ด ยอมแพ้ พี สะเดิด | เนื้อเพลง ยอมแพ้ พี สะเดิด | Chord ยอมแพ้ พี สะเดิด

คอร์ด เนื้อเพลง กอดเธอไว้ ยูโฟร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กอดเธอไว้ ยูโฟร์ Chordza
คอร์ด กอดเธอไว้ ยูโฟร์ | เนื้อเพลง กอดเธอไว้ ยูโฟร์ | Chord กอดเธอไว้ ยูโฟร์

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ ยิ่งยง ยอดบัวงาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ ยิ่งยง ยอดบัวงาม Chordza
คอร์ด หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ ยิ่งยง ยอดบัวงาม | เนื้อเพลง หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ ยิ่งยง ยอดบัวงาม | Chord หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ ยิ่งยง ยอดบัวงาม

คอร์ด เนื้อเพลง วันไร้สมอง พราว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันไร้สมอง พราว Chordza
คอร์ด วันไร้สมอง พราว | เนื้อเพลง วันไร้สมอง พราว | Chord วันไร้สมอง พราว

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ | Chord ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง เพี้ยง มิ้วส์ & เกรซ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพี้ยง มิ้วส์ & เกรซ Chordza
คอร์ด เพี้ยง มิ้วส์ & เกรซ | เนื้อเพลง เพี้ยง มิ้วส์ & เกรซ | Chord เพี้ยง มิ้วส์ & เกรซ

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อม่ายตามเมีย พร ภิรมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อม่ายตามเมีย พร ภิรมย์ Chordza
คอร์ด พ่อม่ายตามเมีย พร ภิรมย์ | เนื้อเพลง พ่อม่ายตามเมีย พร ภิรมย์ | Chord พ่อม่ายตามเมีย พร ภิรมย์

13 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง โชคดีที่มีเธอ ฝน ธนสุนทร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โชคดีที่มีเธอ ฝน ธนสุนทร Chordza
คอร์ด โชคดีที่มีเธอ ฝน ธนสุนทร | เนื้อเพลง โชคดีที่มีเธอ ฝน ธนสุนทร | Chord โชคดีที่มีเธอ ฝน ธนสุนทร

คอร์ด เนื้อเพลง อาลัยรัก ฝน ธนสุนทร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อาลัยรัก ฝน ธนสุนทร Chordza
คอร์ด อาลัยรัก ฝน ธนสุนทร | เนื้อเพลง อาลัยรัก ฝน ธนสุนทร | Chord อาลัยรัก ฝน ธนสุนทร

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บอ่ำหล่ำ ปาร์ค อเมซอน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บอ่ำหล่ำ ปาร์ค อเมซอน Chordza
คอร์ด เจ็บอ่ำหล่ำ ปาร์ค อเมซอน | เนื้อเพลง เจ็บอ่ำหล่ำ ปาร์ค อเมซอน | Chord เจ็บอ่ำหล่ำ ปาร์ค อเมซอน

คอร์ด เนื้อเพลง ลมใต้พัดไม่ถึง ปาน ธนพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมใต้พัดไม่ถึง ปาน ธนพร Chordza
คอร์ด ลมใต้พัดไม่ถึง ปาน ธนพร | เนื้อเพลง ลมใต้พัดไม่ถึง ปาน ธนพร | Chord ลมใต้พัดไม่ถึง ปาน ธนพร

คอร์ด เนื้อเพลง รักกว่าหัวใจ ปาน ธนพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักกว่าหัวใจ ปาน ธนพร Chordza
คอร์ด รักกว่าหัวใจ ปาน ธนพร | เนื้อเพลง รักกว่าหัวใจ ปาน ธนพร | Chord รักกว่าหัวใจ ปาน ธนพร

คอร์ด เนื้อเพลง บอกลามาบอกเอง ปาน ธนพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บอกลามาบอกเอง ปาน ธนพร Chordza
คอร์ด บอกลามาบอกเอง ปาน ธนพร | เนื้อเพลง บอกลามาบอกเอง ปาน ธนพร | Chord บอกลามาบอกเอง ปาน ธนพร

คอร์ด เนื้อเพลง คนแก้เบื่อ ปาน ธนพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนแก้เบื่อ ปาน ธนพร Chordza
คอร์ด คนแก้เบื่อ ปาน ธนพร | เนื้อเพลง คนแก้เบื่อ ปาน ธนพร | Chord คนแก้เบื่อ ปาน ธนพร

คอร์ด เนื้อเพลง แง่งาม ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แง่งาม ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว Chordza
คอร์ด แง่งาม ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว | เนื้อเพลง แง่งาม ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว | Chord แง่งาม ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

คอร์ด เนื้อเพลง สัตว์สังคม ปอย ฐกูร เรืองวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัตว์สังคม ปอย ฐกูร เรืองวุฒิ Chordza
คอร์ด สัตว์สังคม ปอย ฐกูร เรืองวุฒิ | เนื้อเพลง สัตว์สังคม ปอย ฐกูร เรืองวุฒิ | Chord สัตว์สังคม ปอย ฐกูร เรืองวุฒิ

คอร์ด เนื้อเพลง จะเก็บไว้เพื่อเธอ ปราโมทย์ แสงศร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จะเก็บไว้เพื่อเธอ ปราโมทย์ แสงศร Chordza
คอร์ด จะเก็บไว้เพื่อเธอ ปราโมทย์ แสงศร | เนื้อเพลง จะเก็บไว้เพื่อเธอ ปราโมทย์ แสงศร | Chord จะเก็บไว้เพื่อเธอ ปราโมทย์ แสงศร

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไม ปนัดดา เรืองวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไม ปนัดดา เรืองวุฒิ Chordza
คอร์ด ทำไม ปนัดดา เรืองวุฒิ | เนื้อเพลง ทำไม ปนัดดา เรืองวุฒิ | Chord ทำไม ปนัดดา เรืองวุฒิ

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้หกทั้งเพ บุญชม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้หกทั้งเพ บุญชม Chordza
คอร์ด ขี้หกทั้งเพ บุญชม | เนื้อเพลง ขี้หกทั้งเพ บุญชม | Chord ขี้หกทั้งเพ บุญชม

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าผิดนัด บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าผิดนัด บี้ The Star Chordza
คอร์ด อย่าผิดนัด บี้ The Star | เนื้อเพลง อย่าผิดนัด บี้ The Star | Chord อย่าผิดนัด บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star Chordza
คอร์ด ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star | เนื้อเพลง ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star | Chord ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star Chordza
คอร์ด คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star | เนื้อเพลง คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star | Chord คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star

12 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Smile บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Smile บี้ The Star Chordza
คอร์ด Smile บี้ The Star | เนื้อเพลง Smile บี้ The Star | Chord Smile บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง ตอบแทนคุณไม่ได้ บี-มิกซ์ (B-mix) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตอบแทนคุณไม่ได้ บี-มิกซ์ (B-mix) Chordza
คอร์ด ตอบแทนคุณไม่ได้ บี-มิกซ์ (B-mix) | เนื้อเพลง ตอบแทนคุณไม่ได้ บี-มิกซ์ (B-mix) | Chord ตอบแทนคุณไม่ได้ บี-มิกซ์ (B-mix)

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันมันแค่แฟนเก่า บี-มิกซ์ (B-mix) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันมันแค่แฟนเก่า บี-มิกซ์ (B-mix) Chordza
คอร์ด ฉันมันแค่แฟนเก่า บี-มิกซ์ (B-mix) | เนื้อเพลง ฉันมันแค่แฟนเก่า บี-มิกซ์ (B-mix) | Chord ฉันมันแค่แฟนเก่า บี-มิกซ์ (B-mix)

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้ไข่ขาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้ไข่ขาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์ Chordza
คอร์ด ขี้ไข่ขาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์ | เนื้อเพลง ขี้ไข่ขาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์ | Chord ขี้ไข่ขาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์

คอร์ด เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์ Chordza
คอร์ด กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์ | เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์ | Chord กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอชั่วนิรันดร์ บัณฑิต แซ่โง้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอชั่วนิรันดร์ บัณฑิต แซ่โง้ว Chordza
คอร์ด รักเธอชั่วนิรันดร์ บัณฑิต แซ่โง้ว | เนื้อเพลง รักเธอชั่วนิรันดร์ บัณฑิต แซ่โง้ว | Chord รักเธอชั่วนิรันดร์ บัณฑิต แซ่โง้ว

คอร์ด เนื้อเพลง คู่ใจไม่ใช่คู่นอน บอลลูน เสียงทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คู่ใจไม่ใช่คู่นอน บอลลูน เสียงทอง Chordza
คอร์ด คู่ใจไม่ใช่คู่นอน บอลลูน เสียงทอง | เนื้อเพลง คู่ใจไม่ใช่คู่นอน บอลลูน เสียงทอง | Chord คู่ใจไม่ใช่คู่นอน บอลลูน เสียงทอง

คอร์ด เนื้อเพลง ปลง บอล เชิญยิ้ม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปลง บอล เชิญยิ้ม Chordza
คอร์ด ปลง บอล เชิญยิ้ม | เนื้อเพลง ปลง บอล เชิญยิ้ม | Chord ปลง บอล เชิญยิ้ม

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ามาห้าม บอยสเก๊าท์ BoyScout Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ามาห้าม บอยสเก๊าท์ BoyScout Chordza
คอร์ด อย่ามาห้าม บอยสเก๊าท์ BoyScout | เนื้อเพลง อย่ามาห้าม บอยสเก๊าท์ BoyScout | Chord อย่ามาห้าม บอยสเก๊าท์ BoyScout

11 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์ Chordza
คอร์ด รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์ | เนื้อเพลง รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์ | Chord รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร Chordza
คอร์ด คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร | เนื้อเพลง คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร | Chord คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร

คอร์ด เนื้อเพลง ใช่เธอใช่เลย นนท์ ธนนท์ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใช่เธอใช่เลย นนท์ ธนนท์ The Voice Chordza
คอร์ด ใช่เธอใช่เลย นนท์ ธนนท์ The Voice | เนื้อเพลง ใช่เธอใช่เลย นนท์ ธนนท์ The Voice | Chord ใช่เธอใช่เลย นนท์ ธนนท์ The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง อีนางคางเงิง ธน ธนันธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีนางคางเงิง ธน ธนันธร Chordza
คอร์ด อีนางคางเงิง ธน ธนันธร | เนื้อเพลง อีนางคางเงิง ธน ธนันธร | Chord อีนางคางเงิง ธน ธนันธร

คอร์ด เนื้อเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเก่า ท๊อป มอซอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเก่า ท๊อป มอซอ Chordza
คอร์ด ห่วงเจ้าผู้สาวเก่า ท๊อป มอซอ | เนื้อเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเก่า ท๊อป มอซอ | Chord ห่วงเจ้าผู้สาวเก่า ท๊อป มอซอ

คอร์ด เนื้อเพลง ทีที T Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทีที T Chordza
คอร์ด ทีที T | เนื้อเพลง ทีที T | Chord ทีที T

คอร์ด เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ Chordza
คอร์ด ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ | เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ | Chord ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ

คอร์ด เนื้อเพลง ลื่น ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลื่น ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง Chordza
คอร์ด ลื่น ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | เนื้อเพลง ลื่น ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | Chord ลื่น ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

คอร์ด เนื้อเพลง กอดฉันอีกครั้ง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กอดฉันอีกครั้ง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง Chordza
คอร์ด กอดฉันอีกครั้ง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | เนื้อเพลง กอดฉันอีกครั้ง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | Chord กอดฉันอีกครั้ง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้ากรรม นายเวร ทรงไทย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้ากรรม นายเวร ทรงไทย Chordza
คอร์ด เจ้ากรรม นายเวร ทรงไทย | เนื้อเพลง เจ้ากรรม นายเวร ทรงไทย | Chord เจ้ากรรม นายเวร ทรงไทย

10 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน Chordza
คอร์ด ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน | เนื้อเพลง ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน | Chord ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน

คอร์ด เนื้อเพลง คำตอบอยู่ที่หัวใจ ต้น ธนษิต AF8 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำตอบอยู่ที่หัวใจ ต้น ธนษิต AF8 Chordza
คอร์ด คำตอบอยู่ที่หัวใจ ต้น ธนษิต AF8 | เนื้อเพลง คำตอบอยู่ที่หัวใจ ต้น ธนษิต AF8 | Chord คำตอบอยู่ที่หัวใจ ต้น ธนษิต AF8

คอร์ด เนื้อเพลง มื้อได๋สิคิดฮอด ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มื้อได๋สิคิดฮอด ต่าย อรทัย Chordza
คอร์ด มื้อได๋สิคิดฮอด ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง มื้อได๋สิคิดฮอด ต่าย อรทัย | Chord มื้อได๋สิคิดฮอด ต่าย อรทัย

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายฉบับสุดท้าย ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายฉบับสุดท้าย ต่าย อรทัย Chordza
คอร์ด จดหมายฉบับสุดท้าย ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง จดหมายฉบับสุดท้าย ต่าย อรทัย | Chord จดหมายฉบับสุดท้าย ต่าย อรทัย

คอร์ด เนื้อเพลง แต่ยังคิดถึง ตู่ ภพธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แต่ยังคิดถึง ตู่ ภพธร Chordza
คอร์ด แต่ยังคิดถึง ตู่ ภพธร | เนื้อเพลง แต่ยังคิดถึง ตู่ ภพธร | Chord แต่ยังคิดถึง ตู่ ภพธร

คอร์ด เนื้อเพลง ส่อหล่อ ตุ๋ย ศรีรัตนะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ส่อหล่อ ตุ๋ย ศรีรัตนะ Chordza
คอร์ด ส่อหล่อ ตุ๋ย ศรีรัตนะ | เนื้อเพลง ส่อหล่อ ตุ๋ย ศรีรัตนะ | Chord ส่อหล่อ ตุ๋ย ศรีรัตนะ

คอร์ด เนื้อเพลง ความสุขเล็กๆของเด็กรับรถ ตั๊ก อบเชย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความสุขเล็กๆของเด็กรับรถ ตั๊ก อบเชย Chordza
คอร์ด ความสุขเล็กๆของเด็กรับรถ ตั๊ก อบเชย | เนื้อเพลง ความสุขเล็กๆของเด็กรับรถ ตั๊ก อบเชย | Chord ความสุขเล็กๆของเด็กรับรถ ตั๊ก อบเชย

คอร์ด เนื้อเพลง ลำซิ่งสายโสด ตั้กแตน ชลดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลำซิ่งสายโสด ตั้กแตน ชลดา Chordza
คอร์ด ลำซิ่งสายโสด ตั้กแตน ชลดา | เนื้อเพลง ลำซิ่งสายโสด ตั้กแตน ชลดา | Chord ลำซิ่งสายโสด ตั้กแตน ชลดา

คอร์ด เนื้อเพลง ปลอบ (หรา) ดูมันดิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปลอบ (หรา) ดูมันดิ Chordza
คอร์ด ปลอบ (หรา) ดูมันดิ | เนื้อเพลง ปลอบ (หรา) ดูมันดิ | Chord ปลอบ (หรา) ดูมันดิ

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์ Chordza
คอร์ด ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์ | เนื้อเพลง ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์ | Chord ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์

คอร์ด เนื้อเพลง ศาลาคนเมา ดอก-แค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ศาลาคนเมา ดอก-แค Chordza
คอร์ด ศาลาคนเมา ดอก-แค | เนื้อเพลง ศาลาคนเมา ดอก-แค | Chord ศาลาคนเมา ดอก-แค

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นหนูหนูไม่ทำ ดวงหทัย ดอกชะเอม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นหนูหนูไม่ทำ ดวงหทัย ดอกชะเอม Chordza
คอร์ด เป็นหนูหนูไม่ทำ ดวงหทัย ดอกชะเอม | เนื้อเพลง เป็นหนูหนูไม่ทำ ดวงหทัย ดอกชะเอม | Chord เป็นหนูหนูไม่ทำ ดวงหทัย ดอกชะเอม

คอร์ด เนื้อเพลง รุ่นใหญ่ ณัฐพล ศรีจอมขวัญ Feat.Kongdej 4 Tao Tur & Oui Buddha Bless Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รุ่นใหญ่ ณัฐพล ศรีจอมขวัญ Feat.Kongdej 4 Tao Tur & Oui Buddha Bless Chordza
คอร์ด รุ่นใหญ่ ณัฐพล ศรีจอมขวัญ Feat.Kongdej 4 Tao Tur & Oui Buddha Bless | เนื้อเพลง รุ่นใหญ่ ณัฐพล ศรีจอมขวัญ Feat.Kongdej 4 Tao Tur & Oui Buddha Bless | Chord รุ่นใหญ่ ณัฐพล ศรีจอมขวัญ Feat.Kongdej 4 Tao Tur & Oui Buddha Bless

คอร์ด เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ Chordza
คอร์ด ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ | เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ | Chord ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์

คอร์ด เนื้อเพลง จับย่อ ชิน ชินวุฒิ Feat.กวินท์ 3.2.1 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จับย่อ ชิน ชินวุฒิ Feat.กวินท์ 3.2.1 Chordza
คอร์ด จับย่อ ชิน ชินวุฒิ Feat.กวินท์ 3.2.1 | เนื้อเพลง จับย่อ ชิน ชินวุฒิ Feat.กวินท์ 3.2.1 | Chord จับย่อ ชิน ชินวุฒิ Feat.กวินท์ 3.2.1

คอร์ด เนื้อเพลง แก่นแก้ว ชาย เมืองสิงห์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แก่นแก้ว ชาย เมืองสิงห์ Chordza
คอร์ด แก่นแก้ว ชาย เมืองสิงห์ | เนื้อเพลง แก่นแก้ว ชาย เมืองสิงห์ | Chord แก่นแก้ว ชาย เมืองสิงห์

คอร์ด เนื้อเพลง เมรี ชาย เมืองสิงห์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมรี ชาย เมืองสิงห์ Chordza
คอร์ด เมรี ชาย เมืองสิงห์ | เนื้อเพลง เมรี ชาย เมืองสิงห์ | Chord เมรี ชาย เมืองสิงห์

คอร์ด เนื้อเพลง หอมหน่อย ชาย เมืองสิงห์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หอมหน่อย ชาย เมืองสิงห์ Chordza
คอร์ด หอมหน่อย ชาย เมืองสิงห์ | เนื้อเพลง หอมหน่อย ชาย เมืองสิงห์ | Chord หอมหน่อย ชาย เมืองสิงห์

9 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง สิบห้าหยกๆ ชาย เมืองสิงห์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิบห้าหยกๆ ชาย เมืองสิงห์ Chordza
คอร์ด สิบห้าหยกๆ ชาย เมืองสิงห์ | เนื้อเพลง สิบห้าหยกๆ ชาย เมืองสิงห์ | Chord สิบห้าหยกๆ ชาย เมืองสิงห์

คอร์ด เนื้อเพลง สาวเมืองสิงห์ ชาย เมืองสิงห์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวเมืองสิงห์ ชาย เมืองสิงห์ Chordza
คอร์ด สาวเมืองสิงห์ ชาย เมืองสิงห์ | เนื้อเพลง สาวเมืองสิงห์ ชาย เมืองสิงห์ | Chord สาวเมืองสิงห์ ชาย เมืองสิงห์

คอร์ด เนื้อเพลง ตุ๊กตาจ๋า ชาย เมืองสิงห์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตุ๊กตาจ๋า ชาย เมืองสิงห์ Chordza
คอร์ด ตุ๊กตาจ๋า ชาย เมืองสิงห์ | เนื้อเพลง ตุ๊กตาจ๋า ชาย เมืองสิงห์ | Chord ตุ๊กตาจ๋า ชาย เมืองสิงห์

คอร์ด เนื้อเพลง ไปสาคั่นว่าเขาดี จ๋า ชัชรียา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปสาคั่นว่าเขาดี จ๋า ชัชรียา Chordza
คอร์ด ไปสาคั่นว่าเขาดี จ๋า ชัชรียา | เนื้อเพลง ไปสาคั่นว่าเขาดี จ๋า ชัชรียา | Chord ไปสาคั่นว่าเขาดี จ๋า ชัชรียา

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องของชั้น จีน่า เดอซูซ่า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องของชั้น จีน่า เดอซูซ่า Chordza
คอร์ด เรื่องของชั้น จีน่า เดอซูซ่า | เนื้อเพลง เรื่องของชั้น จีน่า เดอซูซ่า | Chord เรื่องของชั้น จีน่า เดอซูซ่า

คอร์ด เนื้อเพลง Search จิ๊บ ปิยธิดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Search จิ๊บ ปิยธิดา Chordza
คอร์ด Search จิ๊บ ปิยธิดา | เนื้อเพลง Search จิ๊บ ปิยธิดา | Chord Search จิ๊บ ปิยธิดา

คอร์ด เนื้อเพลง ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ Chordza
คอร์ด ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ | เนื้อเพลง ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ | Chord ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ

คอร์ด เนื้อเพลง พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ Chordza
คอร์ด พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ | เนื้อเพลง พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ | Chord พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ

คอร์ด เนื้อเพลง บอกฮักผ่านดีเจ จินตหรา พูนลาภ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บอกฮักผ่านดีเจ จินตหรา พูนลาภ Chordza
คอร์ด บอกฮักผ่านดีเจ จินตหรา พูนลาภ | เนื้อเพลง บอกฮักผ่านดีเจ จินตหรา พูนลาภ | Chord บอกฮักผ่านดีเจ จินตหรา พูนลาภ

คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ Chordza
คอร์ด คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ | เนื้อเพลง คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ | Chord คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ

คอร์ด เนื้อเพลง คนนำทางใจ จินตหรา พูนลาภ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนนำทางใจ จินตหรา พูนลาภ Chordza
คอร์ด คนนำทางใจ จินตหรา พูนลาภ | เนื้อเพลง คนนำทางใจ จินตหรา พูนลาภ | Chord คนนำทางใจ จินตหรา พูนลาภ

คอร์ด เนื้อเพลง รอแล้วได้อะไร จั๊ก ชวิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอแล้วได้อะไร จั๊ก ชวิน Chordza
คอร์ด รอแล้วได้อะไร จั๊ก ชวิน | เนื้อเพลง รอแล้วได้อะไร จั๊ก ชวิน | Chord รอแล้วได้อะไร จั๊ก ชวิน

คอร์ด เนื้อเพลง ไสว่าสิไป จอย ปรียา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไสว่าสิไป จอย ปรียา Chordza
คอร์ด ไสว่าสิไป จอย ปรียา | เนื้อเพลง ไสว่าสิไป จอย ปรียา | Chord ไสว่าสิไป จอย ปรียา

คอร์ด เนื้อเพลง อวสานมื้อสอบ คุณหลวง แบนด์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อวสานมื้อสอบ คุณหลวง แบนด์ Chordza
คอร์ด อวสานมื้อสอบ คุณหลวง แบนด์ | เนื้อเพลง อวสานมื้อสอบ คุณหลวง แบนด์ | Chord อวสานมื้อสอบ คุณหลวง แบนด์

คอร์ด เนื้อเพลง กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza
คอร์ด กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | เนื้อเพลง กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | Chord กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด

คอร์ด เนื้อเพลง จากภูเขาถึงทะเล คาราวาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จากภูเขาถึงทะเล คาราวาน Chordza
คอร์ด จากภูเขาถึงทะเล คาราวาน | เนื้อเพลง จากภูเขาถึงทะเล คาราวาน | Chord จากภูเขาถึงทะเล คาราวาน

คอร์ด เนื้อเพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คาราบาว Chordza
คอร์ด เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คาราบาว | เนื้อเพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คาราบาว | Chord เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง หนาวหมอก คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนาวหมอก คาราบาว Chordza
คอร์ด หนาวหมอก คาราบาว | เนื้อเพลง หนาวหมอก คาราบาว | Chord หนาวหมอก คาราบาว

8 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง สองฝั่งของ คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองฝั่งของ คาราบาว Chordza
คอร์ด สองฝั่งของ คาราบาว | เนื้อเพลง สองฝั่งของ คาราบาว | Chord สองฝั่งของ คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง หอมกลิ่นปริญญา ครีม สุดารัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หอมกลิ่นปริญญา ครีม สุดารัตน์ Chordza
คอร์ด หอมกลิ่นปริญญา ครีม สุดารัตน์ | เนื้อเพลง หอมกลิ่นปริญญา ครีม สุดารัตน์ | Chord หอมกลิ่นปริญญา ครีม สุดารัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอหายดี คชา AF8 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอหายดี คชา AF8 Chordza
คอร์ด ไม่อยากให้เธอหายดี คชา AF8 | เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอหายดี คชา AF8 | Chord ไม่อยากให้เธอหายดี คชา AF8

คอร์ด เนื้อเพลง เปลี่ยนกันไหม คชา AF8 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เปลี่ยนกันไหม คชา AF8 Chordza
คอร์ด เปลี่ยนกันไหม คชา AF8 | เนื้อเพลง เปลี่ยนกันไหม คชา AF8 | Chord เปลี่ยนกันไหม คชา AF8

คอร์ด เนื้อเพลง พลูโต คชา AF8 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พลูโต คชา AF8 Chordza
คอร์ด พลูโต คชา AF8 | เนื้อเพลง พลูโต คชา AF8 | Chord พลูโต คชา AF8

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่วโมงที่เป็นใจ คชา AF8 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่วโมงที่เป็นใจ คชา AF8 Chordza
คอร์ด ชั่วโมงที่เป็นใจ คชา AF8 | เนื้อเพลง ชั่วโมงที่เป็นใจ คชา AF8 | Chord ชั่วโมงที่เป็นใจ คชา AF8

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่วโมงที่เป็นใจ (Film Version) คชา AF8 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่วโมงที่เป็นใจ (Film Version) คชา AF8 Chordza
คอร์ด ชั่วโมงที่เป็นใจ (Film Version) คชา AF8 | เนื้อเพลง ชั่วโมงที่เป็นใจ (Film Version) คชา AF8 | Chord ชั่วโมงที่เป็นใจ (Film Version) คชา AF8

คอร์ด เนื้อเพลง I found you คชา AF8 Feat.กัปตัน ชลธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I found you คชา AF8 Feat.กัปตัน ชลธร Chordza
คอร์ด I found you คชา AF8 Feat.กัปตัน ชลธร | เนื้อเพลง I found you คชา AF8 Feat.กัปตัน ชลธร | Chord I found you คชา AF8 Feat.กัปตัน ชลธร

คอร์ด เนื้อเพลง ไสว่าสิอยู่ต่อ ก้อง ห้วยไร่ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไสว่าสิอยู่ต่อ ก้อง ห้วยไร่ Chordza
คอร์ด ไสว่าสิอยู่ต่อ ก้อง ห้วยไร่ | เนื้อเพลง ไสว่าสิอยู่ต่อ ก้อง ห้วยไร่ | Chord ไสว่าสิอยู่ต่อ ก้อง ห้วยไร่

คอร์ด เนื้อเพลง เนือย กินรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เนือย กินรี Chordza
คอร์ด เนือย กินรี | เนื้อเพลง เนือย กินรี | Chord เนือย กินรี

คอร์ด เนื้อเพลง สุดทางรักที่จุดพักรถ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุดทางรักที่จุดพักรถ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ Chordza
คอร์ด สุดทางรักที่จุดพักรถ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ | เนื้อเพลง สุดทางรักที่จุดพักรถ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ | Chord สุดทางรักที่จุดพักรถ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแท้ได้แค่ส่องเฟส กานต์ ทัศน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแท้ได้แค่ส่องเฟส กานต์ ทัศน Chordza
คอร์ด ฮักแท้ได้แค่ส่องเฟส กานต์ ทัศน | เนื้อเพลง ฮักแท้ได้แค่ส่องเฟส กานต์ ทัศน | Chord ฮักแท้ได้แค่ส่องเฟส กานต์ ทัศน

7 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันยังเก็บไว้ Whal & Dolph Feat.เอิ๊ต ภัทรวี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันยังเก็บไว้ Whal & Dolph Feat.เอิ๊ต ภัทรวี Chordza
คอร์ด ฉันยังเก็บไว้ Whal & Dolph Feat.เอิ๊ต ภัทรวี | เนื้อเพลง ฉันยังเก็บไว้ Whal & Dolph Feat.เอิ๊ต ภัทรวี | Chord ฉันยังเก็บไว้ Whal & Dolph Feat.เอิ๊ต ภัทรวี

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นต่อ UrboyTJ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นต่อ UrboyTJ Chordza
คอร์ด เป็นต่อ UrboyTJ | เนื้อเพลง เป็นต่อ UrboyTJ | Chord เป็นต่อ UrboyTJ

คอร์ด เนื้อเพลง On Me UFO Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง On Me UFO Chordza
คอร์ด On Me UFO | เนื้อเพลง On Me UFO | Chord On Me UFO

คอร์ด เนื้อเพลง หนี Two ( ต่อ ต๋อง ) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนี Two ( ต่อ ต๋อง ) Chordza
คอร์ด หนี Two ( ต่อ ต๋อง ) | เนื้อเพลง หนี Two ( ต่อ ต๋อง ) | Chord หนี Two ( ต่อ ต๋อง )

คอร์ด เนื้อเพลง ขนมจีบ Tono And The Dust Feat.เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขนมจีบ Tono And The Dust Feat.เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด ขนมจีบ Tono And The Dust Feat.เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง ขนมจีบ Tono And The Dust Feat.เพชร สหรัตน์ | Chord ขนมจีบ Tono And The Dust Feat.เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง The Rest of Our Life Tim McGraw Feat.Faith Hill Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Rest of Our Life Tim McGraw Feat.Faith Hill Chordza
คอร์ด The Rest of Our Life Tim McGraw Feat.Faith Hill | เนื้อเพลง The Rest of Our Life Tim McGraw Feat.Faith Hill | Chord The Rest of Our Life Tim McGraw Feat.Faith Hill

คอร์ด เนื้อเพลง อยากฟัง Three Man Down Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากฟัง Three Man Down Chordza
คอร์ด อยากฟัง Three Man Down | เนื้อเพลง อยากฟัง Three Man Down | Chord อยากฟัง Three Man Down

6 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ข้างกัน Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXs Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ข้างกัน Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXs Chordza
คอร์ด ข้างกัน Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXs | เนื้อเพลง ข้างกัน Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXs | Chord ข้างกัน Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXs

คอร์ด เนื้อเพลง Unforgettable Thomas Rhett Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Unforgettable Thomas Rhett Chordza
คอร์ด Unforgettable Thomas Rhett | เนื้อเพลง Unforgettable Thomas Rhett | Chord Unforgettable Thomas Rhett

คอร์ด เนื้อเพลง ชื่นใจ Thirty One (31) Feat.เกมส์ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชื่นใจ Thirty One (31) Feat.เกมส์ The Voice Chordza
คอร์ด ชื่นใจ Thirty One (31) Feat.เกมส์ The Voice | เนื้อเพลง ชื่นใจ Thirty One (31) Feat.เกมส์ The Voice | Chord ชื่นใจ Thirty One (31) Feat.เกมส์ The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่คิดถึงเลย TheBrosis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่คิดถึงเลย TheBrosis Chordza
คอร์ด ไม่คิดถึงเลย TheBrosis | เนื้อเพลง ไม่คิดถึงเลย TheBrosis | Chord ไม่คิดถึงเลย TheBrosis

คอร์ด เนื้อเพลง โลกที่ไม่มีเธอ TheBrosis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกที่ไม่มีเธอ TheBrosis Chordza
คอร์ด โลกที่ไม่มีเธอ TheBrosis | เนื้อเพลง โลกที่ไม่มีเธอ TheBrosis | Chord โลกที่ไม่มีเธอ TheBrosis

คอร์ด เนื้อเพลง Wipe Out The Ventures Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wipe Out The Ventures Chordza
คอร์ด Wipe Out The Ventures | เนื้อเพลง Wipe Out The Ventures | Chord Wipe Out The Ventures

คอร์ด เนื้อเพลง จะทำให้เธอ…Blink The TOYS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จะทำให้เธอ…Blink The TOYS Chordza
คอร์ด จะทำให้เธอ…Blink The TOYS | เนื้อเพลง จะทำให้เธอ…Blink The TOYS | Chord จะทำให้เธอ…Blink The TOYS

คอร์ด เนื้อเพลง แฟนหาย The Richman Toy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แฟนหาย The Richman Toy Chordza
คอร์ด แฟนหาย The Richman Toy | เนื้อเพลง แฟนหาย The Richman Toy | Chord แฟนหาย The Richman Toy

คอร์ด เนื้อเพลง ตะวันเลียตูด The Richman Toy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตะวันเลียตูด The Richman Toy Chordza
คอร์ด ตะวันเลียตูด The Richman Toy | เนื้อเพลง ตะวันเลียตูด The Richman Toy | Chord ตะวันเลียตูด The Richman Toy

คอร์ด เนื้อเพลง เขิน The Palace Feat.นักแสดงตุ๊กแกรักแป้งมาก Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เขิน The Palace Feat.นักแสดงตุ๊กแกรักแป้งมาก Chordza
คอร์ด เขิน The Palace Feat.นักแสดงตุ๊กแกรักแป้งมาก | เนื้อเพลง เขิน The Palace Feat.นักแสดงตุ๊กแกรักแป้งมาก | Chord เขิน The Palace Feat.นักแสดงตุ๊กแกรักแป้งมาก

คอร์ด เนื้อเพลง 589-3375 The Innocent Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 589-3375 The Innocent Chordza
คอร์ด 589-3375 The Innocent | เนื้อเพลง 589-3375 The Innocent | Chord 589-3375 The Innocent

คอร์ด เนื้อเพลง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey Chordza
คอร์ด โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey | เนื้อเพลง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey | Chord โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งที่ไม่เคยบอก The Darkest Romance Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งที่ไม่เคยบอก The Darkest Romance Chordza
คอร์ด สิ่งที่ไม่เคยบอก The Darkest Romance | เนื้อเพลง สิ่งที่ไม่เคยบอก The Darkest Romance | Chord สิ่งที่ไม่เคยบอก The Darkest Romance

คอร์ด เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez Chordza
คอร์ด My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez | เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez | Chord My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Say The Chainsmokers Feat.Emily Warren Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Say The Chainsmokers Feat.Emily Warren Chordza
คอร์ด Don't Say The Chainsmokers Feat.Emily Warren | เนื้อเพลง Don't Say The Chainsmokers Feat.Emily Warren | Chord Don't Say The Chainsmokers Feat.Emily Warren

คอร์ด เนื้อเพลง หมดคำถาม The Answer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมดคำถาม The Answer Chordza
คอร์ด หมดคำถาม The Answer | เนื้อเพลง หมดคำถาม The Answer | Chord หมดคำถาม The Answer

คอร์ด เนื้อเพลง หยุดตรวจ TELEX TELEXS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หยุดตรวจ TELEX TELEXS Chordza
คอร์ด หยุดตรวจ TELEX TELEXS | เนื้อเพลง หยุดตรวจ TELEX TELEXS | Chord หยุดตรวจ TELEX TELEXS

คอร์ด เนื้อเพลง Chop Suey System Of A Down Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Chop Suey System Of A Down Chordza
คอร์ด Chop Suey System Of A Down | เนื้อเพลง Chop Suey System Of A Down | Chord Chop Suey System Of A Down

5 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ขอคืน Suriya Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอคืน Suriya Chordza
คอร์ด ขอคืน Suriya | เนื้อเพลง ขอคืน Suriya | Chord ขอคืน Suriya

คอร์ด เนื้อเพลง แค่ผ่านมาเจอ Superbaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่ผ่านมาเจอ Superbaker Chordza
คอร์ด แค่ผ่านมาเจอ Superbaker | เนื้อเพลง แค่ผ่านมาเจอ Superbaker | Chord แค่ผ่านมาเจอ Superbaker

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงเธอยิ้ม Superbaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงเธอยิ้ม Superbaker Chordza
คอร์ด เพียงเธอยิ้ม Superbaker | เนื้อเพลง เพียงเธอยิ้ม Superbaker | Chord เพียงเธอยิ้ม Superbaker

คอร์ด เนื้อเพลง อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหม Superbaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหม Superbaker Chordza
คอร์ด อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหม Superbaker | เนื้อเพลง อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหม Superbaker | Chord อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหม Superbaker

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวตลก Superbaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวตลก Superbaker Chordza
คอร์ด ตัวตลก Superbaker | เนื้อเพลง ตัวตลก Superbaker | Chord ตัวตลก Superbaker

คอร์ด เนื้อเพลง แต่ใจฉันก็มีแต่เธอ Superbaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แต่ใจฉันก็มีแต่เธอ Superbaker Chordza
คอร์ด แต่ใจฉันก็มีแต่เธอ Superbaker | เนื้อเพลง แต่ใจฉันก็มีแต่เธอ Superbaker | Chord แต่ใจฉันก็มีแต่เธอ Superbaker

คอร์ด เนื้อเพลง อดีตที่สวยงาม Superbaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อดีตที่สวยงาม Superbaker Chordza
คอร์ด อดีตที่สวยงาม Superbaker | เนื้อเพลง อดีตที่สวยงาม Superbaker | Chord อดีตที่สวยงาม Superbaker

คอร์ด เนื้อเพลง Stay Sugarland Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stay Sugarland Chordza
คอร์ด Stay Sugarland | เนื้อเพลง Stay Sugarland | Chord Stay Sugarland

คอร์ด เนื้อเพลง It Might Be You Stephen Bishop Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง It Might Be You Stephen Bishop Chordza
คอร์ด It Might Be You Stephen Bishop | เนื้อเพลง It Might Be You Stephen Bishop | Chord It Might Be You Stephen Bishop

คอร์ด เนื้อเพลง Luckyman Stamp Feat.DEPAPEPE Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Luckyman Stamp Feat.DEPAPEPE Chordza
คอร์ด Luckyman Stamp Feat.DEPAPEPE | เนื้อเพลง Luckyman Stamp Feat.DEPAPEPE | Chord Luckyman Stamp Feat.DEPAPEPE

คอร์ด เนื้อเพลง BKKNYC Stamp Feat.CHRISTOPHER CHU Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง BKKNYC Stamp Feat.CHRISTOPHER CHU Chordza
คอร์ด BKKNYC Stamp Feat.CHRISTOPHER CHU | เนื้อเพลง BKKNYC Stamp Feat.CHRISTOPHER CHU | Chord BKKNYC Stamp Feat.CHRISTOPHER CHU

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มของเธอ SoundABout Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มของเธอ SoundABout Chordza
คอร์ด ยิ้มของเธอ SoundABout | เนื้อเพลง ยิ้มของเธอ SoundABout | Chord ยิ้มของเธอ SoundABout

คอร์ด เนื้อเพลง OH OH Sound Cream Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง OH OH Sound Cream Chordza
คอร์ด OH OH Sound Cream | เนื้อเพลง OH OH Sound Cream | Chord OH OH Sound Cream

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่คืนเดียว Soman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่คืนเดียว Soman Chordza
คอร์ด ไม่ใช่คืนเดียว Soman | เนื้อเพลง ไม่ใช่คืนเดียว Soman | Chord ไม่ใช่คืนเดียว Soman

คอร์ด เนื้อเพลง เล่นเป็นควาย Soman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เล่นเป็นควาย Soman Chordza
คอร์ด เล่นเป็นควาย Soman | เนื้อเพลง เล่นเป็นควาย Soman | Chord เล่นเป็นควาย Soman

คอร์ด เนื้อเพลง ไร้เงา Soloist Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไร้เงา Soloist Chordza
คอร์ด ไร้เงา Soloist | เนื้อเพลง ไร้เงา Soloist | Chord ไร้เงา Soloist

คอร์ด เนื้อเพลง ใต้ผ้าผืนเดียวกัน Soloist Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใต้ผ้าผืนเดียวกัน Soloist Chordza
คอร์ด ใต้ผ้าผืนเดียวกัน Soloist | เนื้อเพลง ใต้ผ้าผืนเดียวกัน Soloist | Chord ใต้ผ้าผืนเดียวกัน Soloist

คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อฉันรัก Soloist Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อฉันรัก Soloist Chordza
คอร์ด เมื่อฉันรัก Soloist | เนื้อเพลง เมื่อฉันรัก Soloist | Chord เมื่อฉันรัก Soloist

4 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงคุณเท่านั้น Soloist Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงคุณเท่านั้น Soloist Chordza
คอร์ด เพียงคุณเท่านั้น Soloist | เนื้อเพลง เพียงคุณเท่านั้น Soloist | Chord เพียงคุณเท่านั้น Soloist

คอร์ด เนื้อเพลง เต็มใจ Soloist Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เต็มใจ Soloist Chordza
คอร์ด เต็มใจ Soloist | เนื้อเพลง เต็มใจ Soloist | Chord เต็มใจ Soloist

คอร์ด เนื้อเพลง เดี๋ยวก็รู้ Soloist Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เดี๋ยวก็รู้ Soloist Chordza
คอร์ด เดี๋ยวก็รู้ Soloist | เนื้อเพลง เดี๋ยวก็รู้ Soloist | Chord เดี๋ยวก็รู้ Soloist

คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่รู้จักพอ So Cool Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่รู้จักพอ So Cool Chordza
คอร์ด คนไม่รู้จักพอ So Cool | เนื้อเพลง คนไม่รู้จักพอ So Cool | Chord คนไม่รู้จักพอ So Cool

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเพื่อน Smile Buffalo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเพื่อน Smile Buffalo Chordza
คอร์ด เสียเพื่อน Smile Buffalo | เนื้อเพลง เสียเพื่อน Smile Buffalo | Chord เสียเพื่อน Smile Buffalo

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่างเธอคือทุกอย่าง Smile Buffalo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่างเธอคือทุกอย่าง Smile Buffalo Chordza
คอร์ด เธอคือทุกอย่างเธอคือทุกอย่าง Smile Buffalo | เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่างเธอคือทุกอย่าง Smile Buffalo | Chord เธอคือทุกอย่างเธอคือทุกอย่าง Smile Buffalo

คอร์ด เนื้อเพลง กลืนน้ำลาย Slow Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลืนน้ำลาย Slow Chordza
คอร์ด กลืนน้ำลาย Slow | เนื้อเพลง กลืนน้ำลาย Slow | Chord กลืนน้ำลาย Slow

คอร์ด เนื้อเพลง The Land Of Himmaphan Slot Machine Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Land Of Himmaphan Slot Machine Chordza
คอร์ด The Land Of Himmaphan Slot Machine | เนื้อเพลง The Land Of Himmaphan Slot Machine | Chord The Land Of Himmaphan Slot Machine

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม Chordza
คอร์ด รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม | เนื้อเพลง รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม | Chord รักเธอมากไป แชมป์ วัดล้อม

คอร์ด เนื้อเพลง ท้า Slot Machine Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ท้า Slot Machine Chordza
คอร์ด ท้า Slot Machine | เนื้อเพลง ท้า Slot Machine | Chord ท้า Slot Machine

คอร์ด เนื้อเพลง Santa's Coming For Us Sia Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Santa's Coming For Us Sia Chordza
คอร์ด Santa's Coming For Us Sia | เนื้อเพลง Santa's Coming For Us Sia | Chord Santa's Coming For Us Sia

คอร์ด เนื้อเพลง Swingin' With My Eyes Closed Shania Twain Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Swingin' With My Eyes Closed Shania Twain Chordza
คอร์ด Swingin' With My Eyes Closed Shania Twain | เนื้อเพลง Swingin' With My Eyes Closed Shania Twain | Chord Swingin' With My Eyes Closed Shania Twain

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful in White Shane Filan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful in White Shane Filan Chordza
คอร์ด Beautiful in White Shane Filan | เนื้อเพลง Beautiful in White Shane Filan | Chord Beautiful in White Shane Filan

คอร์ด เนื้อเพลง เก้าปี Serenade Jazzy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เก้าปี Serenade Jazzy Chordza
คอร์ด เก้าปี Serenade Jazzy | เนื้อเพลง เก้าปี Serenade Jazzy | Chord เก้าปี Serenade Jazzy

คอร์ด เนื้อเพลง Send Me An Angel SCORPIONS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Send Me An Angel SCORPIONS Chordza
คอร์ด Send Me An Angel SCORPIONS | เนื้อเพลง Send Me An Angel SCORPIONS | Chord Send Me An Angel SCORPIONS

คอร์ด เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS Chordza
คอร์ด Follow Your Heart SCORPIONS | เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS | Chord Follow Your Heart SCORPIONS

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นต่อ UrboyTJ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นต่อ UrboyTJ Chordza
คอร์ด เป็นต่อ UrboyTJ | เนื้อเพลง เป็นต่อ UrboyTJ | Chord เป็นต่อ UrboyTJ

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมาย Save Da Last Piece Feat.Nap A Lean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมาย Save Da Last Piece Feat.Nap A Lean Chordza
คอร์ด จดหมาย Save Da Last Piece Feat.Nap A Lean | เนื้อเพลง จดหมาย Save Da Last Piece Feat.Nap A Lean | Chord จดหมาย Save Da Last Piece Feat.Nap A Lean

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla Chordza
คอร์ด อยู่ที่เดิม Saravilla | เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla | Chord อยู่ที่เดิม Saravilla

คอร์ด เนื้อเพลง A Little Bit Stronger Sara Evans Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Little Bit Stronger Sara Evans Chordza
คอร์ด A Little Bit Stronger Sara Evans | เนื้อเพลง A Little Bit Stronger Sara Evans | Chord A Little Bit Stronger Sara Evans

3 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ดินแดน Safeplanet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดินแดน Safeplanet Chordza
คอร์ด ดินแดน Safeplanet | เนื้อเพลง ดินแดน Safeplanet | Chord ดินแดน Safeplanet

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งไกล Rookie BB Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งไกล Rookie BB Chordza
คอร์ด ยิ่งใกล้ยิ่งไกล Rookie BB | เนื้อเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งไกล Rookie BB | Chord ยิ่งใกล้ยิ่งไกล Rookie BB

คอร์ด เนื้อเพลง ระหว่างทาง Potato Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ระหว่างทาง Potato Chordza
คอร์ด ระหว่างทาง Potato | เนื้อเพลง ระหว่างทาง Potato | Chord ระหว่างทาง Potato

คอร์ด เนื้อเพลง Rockstar Post Malone Feat.21 Savage Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rockstar Post Malone Feat.21 Savage Chordza
คอร์ด Rockstar Post Malone Feat.21 Savage | เนื้อเพลง Rockstar Post Malone Feat.21 Savage | Chord Rockstar Post Malone Feat.21 Savage

คอร์ด เนื้อเพลง มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Trauma Pink Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Trauma Pink Chordza
คอร์ด Beautiful Trauma Pink | เนื้อเพลง Beautiful Trauma Pink | Chord Beautiful Trauma Pink

คอร์ด เนื้อเพลง ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ Peter Corp Dyrendal Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ Peter Corp Dyrendal Chordza
คอร์ด ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ Peter Corp Dyrendal | เนื้อเพลง ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ Peter Corp Dyrendal | Chord ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ Peter Corp Dyrendal

คอร์ด เนื้อเพลง แค่ในฝัน Percher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่ในฝัน Percher Chordza
คอร์ด แค่ในฝัน Percher | เนื้อเพลง แค่ในฝัน Percher | Chord แค่ในฝัน Percher

2 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ต่อให้ Peach Panicha Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต่อให้ Peach Panicha Chordza
คอร์ด ต่อให้ Peach Panicha | เนื้อเพลง ต่อให้ Peach Panicha | Chord ต่อให้ Peach Panicha

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตเป็นของเธอ Parata Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตเป็นของเธอ Parata Chordza
คอร์ด ชีวิตเป็นของเธอ Parata | เนื้อเพลง ชีวิตเป็นของเธอ Parata | Chord ชีวิตเป็นของเธอ Parata

คอร์ด เนื้อเพลง คบไม่ได้ Parata Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คบไม่ได้ Parata Chordza
คอร์ด คบไม่ได้ Parata | เนื้อเพลง คบไม่ได้ Parata | Chord คบไม่ได้ Parata

คอร์ด เนื้อเพลง คนเก็บฟืน Palmy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนเก็บฟืน Palmy Chordza
คอร์ด คนเก็บฟืน Palmy | เนื้อเพลง คนเก็บฟืน Palmy | Chord คนเก็บฟืน Palmy

คอร์ด เนื้อเพลง ช่างแม่งดิ P'Zee Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ช่างแม่งดิ P'Zee Chordza
คอร์ด ช่างแม่งดิ P'Zee | เนื้อเพลง ช่างแม่งดิ P'Zee | Chord ช่างแม่งดิ P'Zee

คอร์ด เนื้อเพลง วิชาความฝัน Overdose Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วิชาความฝัน Overdose Chordza
คอร์ด วิชาความฝัน Overdose | เนื้อเพลง วิชาความฝัน Overdose | Chord วิชาความฝัน Overdose

คอร์ด เนื้อเพลง เราคบกันแบบไหน Onutz Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เราคบกันแบบไหน Onutz Chordza
คอร์ด เราคบกันแบบไหน Onutz | เนื้อเพลง เราคบกันแบบไหน Onutz | Chord เราคบกันแบบไหน Onutz

คอร์ด เนื้อเพลง Liar One OK Rock Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Liar One OK Rock Chordza
คอร์ด Liar One OK Rock | เนื้อเพลง Liar One OK Rock | Chord Liar One OK Rock

คอร์ด เนื้อเพลง L-O-V-E Olivia Ong Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง L-O-V-E Olivia Ong Chordza
คอร์ด L-O-V-E Olivia Ong | เนื้อเพลง L-O-V-E Olivia Ong | Chord L-O-V-E Olivia Ong

คอร์ด เนื้อเพลง Fly Me To The Moon Olivia Ong Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fly Me To The Moon Olivia Ong Chordza
คอร์ด Fly Me To The Moon Olivia Ong | เนื้อเพลง Fly Me To The Moon Olivia Ong | Chord Fly Me To The Moon Olivia Ong

คอร์ด เนื้อเพลง จำเป็นต้องปล่อยมือ Nos Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จำเป็นต้องปล่อยมือ Nos Chordza
คอร์ด จำเป็นต้องปล่อยมือ Nos | เนื้อเพลง จำเป็นต้องปล่อยมือ Nos | Chord จำเป็นต้องปล่อยมือ Nos

คอร์ด เนื้อเพลง น้องทำพี่ Noble Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องทำพี่ Noble Chordza
คอร์ด น้องทำพี่ Noble | เนื้อเพลง น้องทำพี่ Noble | Chord น้องทำพี่ Noble

คอร์ด เนื้อเพลง เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancke Chordza
คอร์ด เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancke | เนื้อเพลง เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancke | Chord เมาแล้วชอบร้องไห้ Ningnong Pancke

คอร์ด เนื้อเพลง หมอนข้าง Ningnong Pancke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมอนข้าง Ningnong Pancke Chordza
คอร์ด หมอนข้าง Ningnong Pancke | เนื้อเพลง หมอนข้าง Ningnong Pancke | Chord หมอนข้าง Ningnong Pancke

คอร์ด เนื้อเพลง Slow Hands Niall Horan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Slow Hands Niall Horan Chordza
คอร์ด Slow Hands Niall Horan | เนื้อเพลง Slow Hands Niall Horan | Chord Slow Hands Niall Horan

คอร์ด เนื้อเพลง รอจะสี่แล้ว Navy (นาวี) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอจะสี่แล้ว Navy (นาวี) Chordza
คอร์ด รอจะสี่แล้ว Navy (นาวี) | เนื้อเพลง รอจะสี่แล้ว Navy (นาวี) | Chord รอจะสี่แล้ว Navy (นาวี)

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่แคร์ Nap The Kid Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่แคร์ Nap The Kid Chordza
คอร์ด ไม่แคร์ Nap The Kid | เนื้อเพลง ไม่แคร์ Nap The Kid | Chord ไม่แคร์ Nap The Kid

คอร์ด เนื้อเพลง ยอม Musketeers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอม Musketeers Chordza
คอร์ด ยอม Musketeers | เนื้อเพลง ยอม Musketeers | Chord ยอม Musketeers

1 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง What's Happened Musketeers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง What's Happened Musketeers Chordza
คอร์ด What's Happened Musketeers | เนื้อเพลง What's Happened Musketeers | Chord What's Happened Musketeers

คอร์ด เนื้อเพลง Day & Night Musketeers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Day & Night Musketeers Chordza
คอร์ด Day & Night Musketeers | เนื้อเพลง Day & Night Musketeers | Chord Day & Night Musketeers

คอร์ด เนื้อเพลง Knights Of Cydonia Muse Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Knights Of Cydonia Muse Chordza
คอร์ด Knights Of Cydonia Muse | เนื้อเพลง Knights Of Cydonia Muse | Chord Knights Of Cydonia Muse

คอร์ด เนื้อเพลง สุราพาลืม Mui Themymic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุราพาลืม Mui Themymic Chordza
คอร์ด สุราพาลืม Mui Themymic | เนื้อเพลง สุราพาลืม Mui Themymic | Chord สุราพาลืม Mui Themymic

คอร์ด เนื้อเพลง นาฬิกา Monotone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นาฬิกา Monotone Chordza
คอร์ด นาฬิกา Monotone | เนื้อเพลง นาฬิกา Monotone | Chord นาฬิกา Monotone

คอร์ด เนื้อเพลง หาย Monotone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หาย Monotone Chordza
คอร์ด หาย Monotone | เนื้อเพลง หาย Monotone | Chord หาย Monotone

คอร์ด เนื้อเพลง The House That Built Me Miranda Lambert Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The House That Built Me Miranda Lambert Chordza
คอร์ด The House That Built Me Miranda Lambert | เนื้อเพลง The House That Built Me Miranda Lambert | Chord The House That Built Me Miranda Lambert

คอร์ด เนื้อเพลง More Like Her Miranda Lambert Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง More Like Her Miranda Lambert Chordza
คอร์ด More Like Her Miranda Lambert | เนื้อเพลง More Like Her Miranda Lambert | Chord More Like Her Miranda Lambert

คอร์ด เนื้อเพลง ได้ไหม MINOR THIRD Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ได้ไหม MINOR THIRD Chordza
คอร์ด ได้ไหม MINOR THIRD | เนื้อเพลง ได้ไหม MINOR THIRD | Chord ได้ไหม MINOR THIRD

คอร์ด เนื้อเพลง Got Me Mindset Feat.Jazzy,Ticha,Sky Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Got Me Mindset Feat.Jazzy,Ticha,Sky Chordza
คอร์ด Got Me Mindset Feat.Jazzy,Ticha,Sky | เนื้อเพลง Got Me Mindset Feat.Jazzy,Ticha,Sky | Chord Got Me Mindset Feat.Jazzy,Ticha,Sky

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้า Mild Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้า Mild Chordza
คอร์ด ฟ้า Mild | เนื้อเพลง ฟ้า Mild | Chord ฟ้า Mild

คอร์ด เนื้อเพลง ถอนหายใจ Mild Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถอนหายใจ Mild Chordza
คอร์ด ถอนหายใจ Mild | เนื้อเพลง ถอนหายใจ Mild | Chord ถอนหายใจ Mild

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชมที่ดี Viewer Mean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชมที่ดี Viewer Mean Chordza
คอร์ด ผู้ชมที่ดี Viewer Mean | เนื้อเพลง ผู้ชมที่ดี Viewer Mean | Chord ผู้ชมที่ดี Viewer Mean

คอร์ด เนื้อเพลง เธอร้าย MC KING Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอร้าย MC KING Chordza
คอร์ด เธอร้าย MC KING | เนื้อเพลง เธอร้าย MC KING | Chord เธอร้าย MC KING

คอร์ด เนื้อเพลง Panama Matteo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Panama Matteo Chordza
คอร์ด Panama Matteo | เนื้อเพลง Panama Matteo | Chord Panama Matteo

คอร์ด เนื้อเพลง Who I Am Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Who I Am Maroon 5 Chordza
คอร์ด Who I Am Maroon 5 | เนื้อเพลง Who I Am Maroon 5 | Chord Who I Am Maroon 5

คอร์ด เนื้อเพลง Visions Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Visions Maroon 5 Chordza
คอร์ด Visions Maroon 5 | เนื้อเพลง Visions Maroon 5 | Chord Visions Maroon 5

คอร์ด เนื้อเพลง Lips On You Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lips On You Maroon 5 Chordza
คอร์ด Lips On You Maroon 5 | เนื้อเพลง Lips On You Maroon 5 | Chord Lips On You Maroon 5