4 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla Chordza
คอร์ด อยู่ที่เดิม Saravilla | เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla | Chord อยู่ที่เดิม Saravilla

เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla
คอร์ด อยู่ที่เดิม Saravilla | เนื้อเพลง อยู่ที่เดิม Saravilla | Chord อยู่ที่เดิม Saravilla
กี่รอบที่เข็มเวลาได้หมุนพ้นไป และปฎิทินล่วงเลยกี่ใบเกินจำ
ฉันยังกอดกับความลึกซึ้ง คิดถึงแต่เธอซ้ำๆ
เธอจะเป็น เหมือนฉันเป็นบ้างไหม
ตั้งแต่ทางเราแยกกัน เธอจะลืมกันหรือยัง
ใครคนนั้นเค้ารักเธอ เท่ากับฉันรักไหม
เหตุและผลที่เลิกกัน สั่งให้ฉันหักห้ามใจ
แต่สุดท้าย ก็พ่ายแพ้ให้ความรัก
เก็บเธอเอาไว้ ที่ๆฟ้าไม่เคยเปลี่ยนสีไป
ที่ๆฉันรักเธอเหมือนเดิมได้ ที่ๆเธอไม่ไปจากฉัน
ที่ตรงนั้นที่เรียกว่าหัวใจ ที่ๆเธอให้กัน
แล้วเอากลับไป ให้คนอื่นไป แต่ว่าฉันยังคง เก็บรักไว้อยู่ที่เดิม
อาจมีบางครั้งที่ใครผ่านพ้นมาเจอ
แต่เธอยังเป็นเจ้าของของฉันในใจ
ขอมีมุมที่แอบไว้ยิ้ม ในวันน้ำตาเผลอไหล
อาจงมงาย แต่ฉันเต็มใจให้เป็น
ตั้งแต่ทางเราแยกกัน เธอจะลืมกันหรือยัง
ใครคนนั้นเค้ารักเธอ เท่ากับฉันรักไหม
เหตุและผลที่เลิกกัน สั่งให้ฉันหักห้ามใจ
แต่สุดท้าย ก็พ่ายแพ้ให้ความรัก
เก็บเธอเอาไว้ ที่ๆฟ้าไม่เคยเปลี่ยนสีไป
ที่ๆฉันรักเธอเหมือนเดิมได้ ที่ๆเธอไม่ไปจากฉัน
ที่ตรงนั้นที่เรียกว่าหัวใจ ที่ๆเธอให้กัน
แล้วเอากลับไป ให้คนอื่นไป แต่ว่าฉันยังคง เก็บรักไว้อยู่ที่เดิม
เก็บเธอเอาไว้ ที่ๆฟ้าไม่เคยเปลี่ยนสีไป
ที่ๆฉันรักเธอเหมือนเดิมได้ ที่ๆเธอไม่ไปจากฉัน
ที่ตรงนั้นที่เรียกว่าหัวใจ ที่ๆเธอให้กัน
แล้วเอากลับไป ให้คนอื่นไป แต่ว่าฉันยังคง เก็บรักไว้อยู่ที่เดิม

EmoticonEmoticon