แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Juu แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Juu แสดงบทความทั้งหมด

3 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Journey (การเดินทาง) Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Journey (การเดินทาง) Juu Chordza
คอร์ด Journey (การเดินทาง) Juu | เนื้อเพลง Journey (การเดินทาง) Juu | Chord Journey (การเดินทาง) Juu

10 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu Chordza
คอร์ด ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu | เนื้อเพลง ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu | Chord ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu

คอร์ด เนื้อเพลง ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu Chordza
คอร์ด ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu | เนื้อเพลง ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu | Chord ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu

คอร์ด เนื้อเพลง Gunja ธิปไตย Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Gunja ธิปไตย Juu Chordza
คอร์ด Gunja ธิปไตย Juu | เนื้อเพลง Gunja ธิปไตย Juu | Chord Gunja ธิปไตย Juu

7 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Weed Wolf Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Weed Wolf Juu Chordza
คอร์ด Weed Wolf Juu | เนื้อเพลง Weed Wolf Juu | Chord Weed Wolf Juu

22 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สุขไปทั่วกัญ Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุขไปทั่วกัญ Juu Chordza
คอร์ด สุขไปทั่วกัญ Juu | เนื้อเพลง สุขไปทั่วกัญ Juu | Chord สุขไปทั่วกัญ Juu

คอร์ด เนื้อเพลง งง งง ปลง ปลง Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง งง งง ปลง ปลง Juu Chordza
คอร์ด งง งง ปลง ปลง Juu | เนื้อเพลง งง งง ปลง ปลง Juu | Chord งง งง ปลง ปลง Juu