แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hedley แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hedley แสดงบทความทั้งหมด

28 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hello Hedley Chordza

คอร์ด Hello Hedley | คอร์ดกีต้าร์ Hello Hedley | คอร์ดเพลง Hello Hedley | เพลง Hello Hedley | เนื้อเพลง Hello Hedley | Chord Hello Hedley
คอร์ด เนื้อเพลง Hello Hedley Chordza


Is anybody listening now
Does anybody miss me now
What can I do
To get through to you

Cutting through the static and noise
I really wanna hear your voice
Need you tonight
I hate how we fight

Thinking of the last time
I saw you smiling
Get it off my chest
I know it’s been a while
And I could use a little facetime
The face to face kind

We never break through
You’re afraid of falling
I’m afraid too
It’s murder in the morning
I don’t want to be alone

So just pick up the phone
And say hello (hello)
It’s okay (it’s okay)
You know (you know)
What they say (what they say)
If bad things happen on good TV
They could make a movie out of you and me
Don’t be sad don’t let go
Don’t say goodbye
Just say hello (hello)
It’s okay (it’s okay)
I don’t care (I don’t care)
What they say (what they say)
It gets better don’t ever lose hope
Never giving up
Not the end of the show
I’m not scared
Don’t let go
Don’t say goodbye
Just say hello

And this is how we stay alive
Do or die we gotta survive
Never too late
Whatever it takes
If love is just a battlefield
Then what we have’s gotta be real
Day after day
It’s all I can say

Thinking of the last time
I saw you smiling
Get it off my chest
I know it’s been a while
And I could use a little facetime
The face to face kind

We never break through
You’re afraid of falling
I’m afraid too
It’s murder in the morning
I don’t want to be alone

So just pick up the phone
And say hello (hello)
It’s okay (it’s okay)
You know (you know)
What they say (what they say)
If bad things happen on good TV
They could make a movie out of you and me
Don’t be sad
Don’t let go
Don’t say goodbye
Just say hello (hello)
It’s okay (it’s okay)
I don’t care (I don’t care)
What they say (what they say)
It gets better don’t ever lose hope
Never giving up
Not the end of the show
I’m not scared
Don’t let go
Don’t say goodbye
Just say hello

No I don’t wanna be
No you don’t wanna be
Nobody wants to be alone

So just pick up the phone
And say hello (hello)
It’s okay (it’s okay)
You know (you know)
What they say (what they say)
If bad things happen on good TV
They could make a movie out of you and me
Don’t be sad don’t let go
Don’t say goodbye
Just say hello (hello)
It’s okay (it’s okay)
I don’t care (I don’t care)
What they say (what they say)
It gets better don’t ever lose hope
Never giving up
Not the end of the show
I’m not scared
Don’t let go
Don’t say goodbye
Just say hello

I don’t wanna be
No you don’t wanna be
Nobody wants to be alone
Don’t say goodbye
Just say hello

I don’t wanna be
No you don’t wanna be
Nobody wants to be alone
Don’t say goodbye
Just say hello




คอร์ด เนื้อเพลง Can't Slow Down Hedley Chordza

คอร์ด Can't Slow Down Hedley | คอร์ดกีต้าร์ Can't Slow Down Hedley | คอร์ดเพลง Can't Slow Down Hedley | เพลง Can't Slow Down Hedley | เนื้อเพลง Can't Slow Down Hedley | Chord Can't Slow Down Hedley
คอร์ด เนื้อเพลง Can't Slow Down Hedley Chordza

It's a strange thing in life
When you're chasing your dreams
And it's not what it seems
And your heart is on the line
And now we want to be the one fade in

Am I out of my mind?
Do I got it all wrong
Though I have what I want
But I try to make it right
I've never wanted to be the one waiting

Cause she said Jake you're a little bit stoned
When you gonna get grown
Would you just go home
I'm so not sure
Could you help yourself
I can't help you anymore
You're going faster than me

Too little too late
I don't think I'm gonna stay
I don't think you gonna change
I'm so not sure
Could you help yourself
I can't help you anymore
You're going faster than me

But I can't slow down now
The light just went down, down

There's a cost, there's a price
Yeah you're really feel the fall out
Ripping your heart out
Night after night
When all you ever wanted was some home time

I'm not thinking sober
I don't think it's over
I can't lie
But I can use a little bit of lone time

Cause she said Jake you're a little bit stoned
When you gonna get grown
Would you just go home
I'm so not sure
Could you help yourself
I can't help you anymore
You're going faster than me

Too little too late
I don't think I'm gonna stay
I don't think you gonna change
I'm so not sure
Could you help yourself
I can't help you anymore
You're going faster than me

But I can't slow down now
The light just went down, down
Baby hold on somehow
Cause I can't slow down now
No I can't slow down now

I'm not thinking sober
I don't think it's over
I can't lie
I could use a little bit of home time

Cause she said Jake you're a little bit stoned
When you gonna get grown
Would you just go home
I'm so not sure
Could you help yourself
I can't help you anymore
You're going faster than me

Too little too late
I don't think I'm gonna stay
I don't think you gonna change
I'm so not sure
Could you help yourself
I can't help you anymore
You're going faster than me

But I can't slow down now
The light just went down, down
Baby hold on somehow
Cause I can't slow down now
No I can't slow down now