แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dierks Bentley แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dierks Bentley แสดงบทความทั้งหมด

3 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Woman, Amen Dierks Bentley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Woman, Amen Dierks Bentley Chordza
คอร์ด Woman, Amen Dierks Bentley | เนื้อเพลง Woman, Amen Dierks Bentley | Chord Woman, Amen Dierks Bentley

คอร์ด เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley Chordza
คอร์ด Breathe You In Dierks Bentley | เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley | Chord Breathe You In Dierks Bentley

2 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง What The Hell Did I Say Dierks Bentley Chordza

คอร์ด What The Hell Did I Say Dierks Bentley | คอร์ดกีต้าร์ What The Hell Did I Say Dierks Bentley | คอร์ดเพลง What The Hell Did I Say Dierks Bentley | เพลง What The Hell Did I Say Dierks Bentley | เนื้อเพลง What The Hell Did I Say Dierks Bentley | Chord What The Hell Did I Say Dierks Bentley
คอร์ด เนื้อเพลง What The Hell Did I Say Dierks Bentley Chordza

29 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Pick Up Dierks Bentley Chordza

คอร์ด Pick Up Dierks Bentley | คอร์ดกีต้าร์ Pick Up Dierks Bentley | คอร์ดเพลง Pick Up Dierks Bentley | เพลง Pick Up Dierks Bentley | เนื้อเพลง Pick Up Dierks Bentley | Chord Pick Up Dierks Bentley
คอร์ด เนื้อเพลง Pick Up Dierks Bentley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Black Dierks Bentley Chordza

คอร์ด Black Dierks Bentley | คอร์ดกีต้าร์ Black Dierks Bentley | คอร์ดเพลง Black Dierks Bentley | เพลง Black Dierks Bentley | เนื้อเพลง Black Dierks Bentley | Chord Black Dierks Bentley
คอร์ด เนื้อเพลง Black Dierks Bentley Chordza

29 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Somewhere On A Beach Dierks Bentley Chordza

คอร์ด Somewhere On A Beach Dierks Bentley | คอร์ดกีต้าร์ Somewhere On A Beach Dierks Bentley | คอร์ดเพลง Somewhere On A Beach Dierks Bentley | เพลง Somewhere On A Beach Dierks Bentley | เนื้อเพลง Somewhere On A Beach Dierks Bentley | Chord Somewhere On A Beach Dierks Bentley
คอร์ด เนื้อเพลง Somewhere On A Beach Dierks Bentley Chordza

31 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Riser Dierks Bentley Chordza

คอร์ด Riser Dierks Bentley | คอร์ดกีต้าร์ Riser Dierks Bentley | คอร์ดเพลง Riser Dierks Bentley | เพลง Riser Dierks Bentley | เนื้อเพลง Riser Dierks Bentley | Chord Riser Dierks Bentley
คอร์ด เนื้อเพลง Riser Dierks Bentley Chordza

Lay your pretty head down on my shoulder You don’t have to worry anymore This old world is cold and getting colder And I know how to lock and bolt the door I’m strong enough to hold you through the winter Mean enough to stare your demons down The hard times put the shine into the diamond I won’t let that keep us in the ground I'm a riser I'm a get off of the ground, don't run and hider Pushin' comes to shove Hey I'm a fighter When darkness comes to town, I'm a lighter A get out aliver, of the fire Survivor If we ain't got no money I can make it And I ain't afraid of working to the bone When I don’t know what I'm doin' I can fake it I'll pray 'til Jesus rolls away the stone I'm a riser I'm a get off of the ground, don't run and hider When pushin' comes to shove Hey I'm a fighter When darkness comes to town, I’m a lighter A get out aliver, of the fire Survivor I'm a trier I'm a get down low so I can lift you higher An army couldn’t keep down my desire Yeah I'm a riser I'm a get off of the ground, don't run and hider Hey pushin' comes to shove And baby I'm a fighter When darkness comes to town, I’m a lighter Get out aliver, of the fire Survivor, I’m a riser I’m a riser I’m a riser I’m a riser I’m a riser


24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Drunk On A Plane Dierks Bentley Chordza

คอร์ด Drunk On A Plane Dierks Bentley | คอร์ดกีต้าร์ Drunk On A Plane Dierks Bentley | คอร์ดเพลง Drunk On A Plane Dierks Bentley | เพลง Drunk On A Plane Dierks Bentley | เนื้อเพลง Drunk On A Plane Dierks Bentley | Chord Drunk On A Plane Dierks Bentley
คอร์ด เนื้อเพลง Drunk On A Plane Dierks Bentley Chordza

I took two weeks vacation for the honeymoon A couple tickets all inclusive down in Cancun I couldn't get my money back so I'm in seat 7A I'm getting drunk on a plane I bet the fella on the aisle thought I was crazy Cause I taped your picture to the seatback right beside me Now I've got empty mini bottles fillin' both our trays I'm getting drunk on a plane Buyin' drinks for everybody But the pilot, it's a party Got this 737 rocking like a G6 Stewardess is somethin' sexy Leanin' pourin' Coke and whiskey Told her about my condition Got a little mile-high flight attention It's Mardi Gras up in the clouds I'm up so high, I may never come down I'll try anything to drown out the pain They all know why I'm getting drunk on a plane We had this date marked on the calendar forever We'd take that new wed limo airport ride together I feel like a plastic groom alone there at the top of the cake So hey, I'm getting drunk on a plane Buyin' drinks for everybody But the pilot, it's a party Got this 737 rocking like a G6 Stewardess is somethin' sexy Leanin' pourin' Coke and whiskey Told her about my condition Got a little mile-high flight attention It's Mardi Gras up in the clouds I'm up so high, I may never come down I'll try anything to drown out the pain They all know why I'm getting drunk on a plane On my way home I'll bump this seat right up to first class So I can drink that cheap champagne out of a real glass And when we land I'll call her up and tell her kiss my ass 'Cause hey, I'm drunk on a plane Buyin' drinks for everybody But the pilot, it's a party Got this 737 rocking like a G6 Stewardess is somethin' sexy Leanin' pourin' Coke and whiskey Told her about my condition Got a little mile-high flight attention It's Mardi Gras up in the clouds I'm up so high, I may never come down I'll try anything to drown out the pain They all know why I'm getting drunk on a plane I'm getting drunk on a plane I might be passed out In the baggage claim But right now I'm drunk on a plane