แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Echosmith แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Echosmith แสดงบทความทั้งหมด

31 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Over My Head Echosmith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Over My Head Echosmith Chordza
คอร์ด Over My Head Echosmith | เนื้อเพลง Over My Head Echosmith | Chord Over My Head Echosmith

17 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Echosmith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Echosmith Chordza
คอร์ด Goodbye Echosmith | เนื้อเพลง Goodbye Echosmith | Chord Goodbye Echosmith

คอร์ด เนื้อเพลง Future Me Echosmith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Future Me Echosmith Chordza
คอร์ด Future Me Echosmith | เนื้อเพลง Future Me Echosmith | Chord Future Me Echosmith

11 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Bright Echosmith Chordza

คอร์ด Bright Echosmith | คอร์ดกีต้าร์ Bright Echosmith | คอร์ดเพลง Bright Echosmith | เพลง Bright Echosmith | เนื้อเพลง Bright Echosmith | Chord Bright Echosmith
คอร์ด เนื้อเพลง Bright Echosmith ChordzaI think the universe is on my side Heaven and Earth have finally aligned Days are good and that's the way it should be You sprinkle star dust on my pillow case It's like a moonbeam brushed across my face Nights are good and that's the way it should be You make me sing oh, la, la, La You make a girl go oh oh I'm in love, love Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Did you and Jupiter conspire to get me? I think you and the Moon and Neptune got it right 'Cause now I'm shining bright, so bright Bright, so bright And I see colors in a different way You make what doesn't matter fade to grey Life is good and that's the way it should be You make me sing oh, la, la, la You make a girl go oh oh I'm in love, love Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Did you and Jupiter conspire to get me? I think you and the Moon and Neptune got it right 'Cause now I'm shining bright (oh) so bright And I get lost (oh) in your eyes Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Did you and Jupiter conspire to get me? I think you and the Moon and Neptune got it right I think you and the Moon and Neptune got it right I think you and the Moon and Neptune got it right* 'Cause now I'm shining bright, so bright Bright, so bright Bright, so bright And I get lost in your eyes tonight [* - not sung in the video]


20 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Come Together Echosmith Chordza

คอร์ด Come Together Echosmith | คอร์ดกีต้าร์ Come Together Echosmith | คอร์ดเพลง Come Together Echosmith | เพลง Come Together Echosmith | เนื้อเพลง Come Together Echosmith
คอร์ด เนื้อเพลง Come Together Echosmith Chordza


Here we are, with our backs against the wall.
We've got big city dreams, but we don't move from the asphalt.
We run away, from our own imagination.
But at the same time, we've got this amazing fascination.
We've got hopes on the horizons.
We can't stop from the climbing the mountain.
We're sick and tired of keeping silent.
We are, we are, we are,
We are gonna come together.
We're gonna come together now.
We are gonna run together.
We're gonna turn it upside down.
'Cause with the smoke in the mirror, I can see your face.
So, let's run to the fire escape.
Come together, we're gonna come together now.
Who are they, with their so-called innovations? 
They hold on, like they found their own salvation.
They shy away, from the slightest alteration.
But at the same time, we've got the same fascinations.
We've got hopes on the horizon.
We can't stop from climbing the mountain.
We're sick and tired of keeping silent.
We are, we are, we are,
We are gonna come together.
We're gonna come together now.
We are gonna run together.
We're gonna turn it upside down.
'Cause with the smoke in the mirror, I can see your face.
So, let's run to the fire escape.
Come together, we're gonna come together now.
Just let go, it's a free fall.
We're almost home, it's a free fall.
We are gonna come together.
We're gonna come together now.
We are gonna run together.
We're gonna turn it upside down.
We are gonna come together.
We're gonna come together now.
We are gonna run together.
We're gonna turn it upside down.
'Cause with the smoke in the mirror, I can see your face.
So, let's run to the fire escape.
Come together, we're gonna come together now.