แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ แสดงบทความทั้งหมด

25 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

คอร์ด เนื้อเพลง ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ดนตรี คีตา (ภาคลาโรง) เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

3 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ชายแปลกหน้า เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชายแปลกหน้า เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด ชายแปลกหน้า เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ชายแปลกหน้า เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ชายแปลกหน้า เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

14 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เธอ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด เธอ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง เธอ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord เธอ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

11 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หมู่บ้านในนิทาน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมู่บ้านในนิทาน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด หมู่บ้านในนิทาน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง หมู่บ้านในนิทาน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord หมู่บ้านในนิทาน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

4 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกทุกคนเป็นคนดี เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกทุกคนเป็นคนดี เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด ทุกทุกคนเป็นคนดี เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ทุกทุกคนเป็นคนดี เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ทุกทุกคนเป็นคนดี เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนเอย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนเอย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด เพื่อนเอย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง เพื่อนเอย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord เพื่อนเอย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

15 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกไม้ไปไหน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกไม้ไปไหน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด ดอกไม้ไปไหน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ดอกไม้ไปไหน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ดอกไม้ไปไหน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

5 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อยากรู้นัก เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากรู้นัก เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด อยากรู้นัก เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง อยากรู้นัก เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord อยากรู้นัก เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

28 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เรามาร้องเพลงกัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรามาร้องเพลงกัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด เรามาร้องเพลงกัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง เรามาร้องเพลงกัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord เรามาร้องเพลงกัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

13 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกฟ้ากับหมาวัด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกฟ้ากับหมาวัด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza
คอร์ด ดอกฟ้ากับหมาวัด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ดอกฟ้ากับหมาวัด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ดอกฟ้ากับหมาวัด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

1 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

18 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

31 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง ตะกายดาว เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

29 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นไร เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

5 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง ฮูเลเล เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง ทำอยู่ทำไป เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

15 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง เมืองใหญ่เมืองนี้ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

เมืองใหญ่เมืองนี้ เมืองดีของคนเมือง
เห็นความรุ่งเรือง เห็นคนเมืองล้วนมากมาย

เมืองใหญ่เมืองนี้ เมืองดีของใครใคร
ทั้งที่คนมากมาย ดูดูไปเหมือนไร้ผู้คน

มองดูเพลิดเพลิน คนเดินมาแล้วเดินไป
คนเดินเป็นใคร ไม่รู้จักไม่ทักทาย
สายตาที่เห็น เห็นเพียงผ่านไป
ไร้คนเข้าใจ ไม่มีใครเห็นความเป็นคน

เมืองใหญ่เมืองนี้ เมืองดีของใครใคร
ทั้งที่คนมากมาย ดูดูไปเหมือนไร้ผู้คน

คนคงลืมไป ลืมมองใจให้เห็นคน
คนจึงลืมคน ใครหมองหม่นก็ทนไป
สายตาที่เห็น เห็นใครต่อใคร
เห็นคนมากมาย แต่ในใจเหมือนไม่มีคน

เมืองใหญ่เมืองนี้ เมืองดีของใครใคร
ทั้งที่คนมากมาย ดูดูไปเหมือนไร้ผู้คน

เมืองใหญ่เมืองนี้ เมืองดีของคนเมือง
เห็นความรุ่งเรือง เห็นคนเมืองล้วนมากมาย
เมืองใหญ่เมืองนี้ เมืองดีของใครใคร