แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บิว จรูญวิชย์ The Voice แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บิว จรูญวิชย์ The Voice แสดงบทความทั้งหมด

27 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตา (Tears) บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตา (Tears) บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza
คอร์ด น้ำตา (Tears) บิว จรูญวิชย์ The Voice | เนื้อเพลง น้ำตา (Tears) บิว จรูญวิชย์ The Voice | Chord น้ำตา (Tears) บิว จรูญวิชย์ The Voice

22 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สายลมที่ห่วงใย บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สายลมที่ห่วงใย บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza
คอร์ด สายลมที่ห่วงใย บิว จรูญวิชย์ The Voice | เนื้อเพลง สายลมที่ห่วงใย บิว จรูญวิชย์ The Voice | Chord สายลมที่ห่วงใย บิว จรูญวิชย์ The Voice

12 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง 420 (สี่ - สองศูนย์) บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 420 (สี่ - สองศูนย์) บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza
คอร์ด 420 (สี่ - สองศูนย์) บิว จรูญวิชย์ The Voice | เนื้อเพลง 420 (สี่ - สองศูนย์) บิว จรูญวิชย์ The Voice | Chord 420 (สี่ - สองศูนย์) บิว จรูญวิชย์ The Voice

22 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza

คอร์ด ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice | คอร์ดกีต้าร์ ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice | คอร์ดเพลง ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice | เพลง ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice | เนื้อเพลง ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice | Chord ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง ยังรออยู่ บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza

1 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างเสือ บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordza

คอร์ด อยู่อย่างเสือ บิว จรูญวิชย์ The Voice | คอร์ดกีต้าร์ อยู่อย่างเสือ บิว จรูญวิชย์ The Voice | คอร์ดเพลง อยู่อย่างเสือ บิว จรูญวิชย์ The Voice | เพลง อยู่อย่างเสือ บิว จรูญวิชย์ The Voice | เนื้อเพลง อยู่อย่างเสือ บิว จรูญวิชย์ The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างเสือ บิว จรูญวิชย์ The Voice Chordzaเมื่อตะวันยังขึ้นทางทิศตะวันออก เท่ากับบอกว่าเรายังมี..ลมหายใจ
มีผู้คน ดิ้นรนมากมาย ต่างก็ค้นหาไป อยากได้ของวิเศษ
แย่งชิงกัน ไม่ได้สนใจ ใครจะเป็นใครจะตาย อะไรเป็นต้นเหตุ
คนเลวเลว อยากได้มาครอบครอง ต่อให้ได้จับจอง ก็คงเป็นแค่เศษ
คุณธรรม ถ้าไม่มีในใจ ไม่ว่าคิดจะทำอะไร คงจะเกิดอาเพศ
* คนอย่างเรา อยู่อย่างเสือ ไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือใต้
ยังเข้มแข็ง และกล้าหาญ โค่นคนพาลที่คิดการใหญ่
ไม่เคยกลัว ไม่เคยเกรง ไม่ให้ยอมข่มเหงง่ายๆ
เมื่อตะวันยังขึ้นทางทิศตะวันออก เท่ากับบอกว่าเรายังมี..ลมหายใจ
(ยังหายใจ ยังหายใจ)
ของวิเศษ คงไม่มีฤทธิ์เดช ถ้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
แค่แบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื่น รู้จักรับ รู้จักคืน อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
(ซ้ำ *)