แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Temptations แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Temptations แสดงบทความทั้งหมด

16 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza
คอร์ด My Girl The Temptations | เนื้อเพลง My Girl The Temptations | Chord My Girl The Temptations

17 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza
คอร์ด My Girl The Temptations | เนื้อเพลง My Girl The Temptations | Chord My Girl The Temptations

19 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Just My Imagination The Temptations Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Just My Imagination The Temptations Chordza
คอร์ด Just My Imagination The Temptations | เนื้อเพลง Just My Imagination The Temptations | Chord Just My Imagination The Temptations

10 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Ball of Confusion The Temptations Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ball of Confusion The Temptations Chordza
คอร์ด Ball of Confusion The Temptations | เนื้อเพลง Ball of Confusion The Temptations | Chord Ball of Confusion The Temptations

คอร์ด เนื้อเพลง Ain't Too Proud to Beg The Temptations Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ain't Too Proud to Beg The Temptations Chordza
คอร์ด Ain't Too Proud to Beg The Temptations | เนื้อเพลง Ain't Too Proud to Beg The Temptations | Chord Ain't Too Proud to Beg The Temptations

26 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza
คอร์ด My Girl The Temptations | เนื้อเพลง My Girl The Temptations | Chord My Girl The Temptations